Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 
W zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH uczniowie zdają dwa egzaminy: z kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich  (po trzeciej klasie) oraz FRK.03. (po I semestrze klasy piątej).
 
Kwalifikacja FRK.01 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie fryzur