Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 
W zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH uczniowie zdają dwa egzaminy: z kwalifikacji A.19 (po trzeciej klasie) oraz A.23 (po I semestrze klasy czwartej).
 
Kwalifikacja A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja A.23 Projektowanie fryzur