Plan zajęć


Plan zajęć 10-11.06.2017r. (aktualizacja 06.06.2017r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
II SEMESTR
Lp Nazwisko i imię 10.06.2017 11.06.2017
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt Aleksandra
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław
4 Białecka Danuta
5 Bulera Dominika
6 Burdelski Robert
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł
9 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp(45´) 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
10 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk
11 Kaźmierczak Robert
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna 1Ta 2Ta 2Ta 2Tuk(45´)
15 Kozdęba Bartosz
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 1Ta(45´) 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Nadolna Patrycja
21 Nowakowska Mariola 2Tr 2Tr
22 Pałczyńska Natalia
23 Paradowska Emilia 2Ta
24 Pawlak Beata
25 Peksa Jarosław 1Ta(45´) 1Ta
26 Radziątkowski Piotr 2Lo1(45´) 2Ta 2Tr
27 Rojtek Waldemar
28 Rybczyński Kazimierz
29 Skałbania Ewelina
30 Skrentny Przemysław
31 Surdyk Jarosław
32 Suski Artur 2Lo2(45´) 2Lo2
33 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk
34 Tabaka-Hoffmann A.
35 Wekwert Magdalena
36 Wolański Witold
37 Woźniak Robert
10 – 11.VI.2017
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.45-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski E.Moszyńska 106 9.40-11.10
11.20-12.50 język polski E.Moszyńska 106 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.45-9.30 matematyka A.Suski 116 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka A.Suski 116 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
10 -11.VI.2017r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.45-9.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 19 8.00-9.30
pracownia pracy biurowej J.Michalska B 226 9.40-11.10
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 19 11.20-12.50
pracownia pracy biurowej J.Michalska B 226 13.00-14.30
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska B 8
13.10-14.40
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska A 8
9.40-11.10 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska A 8
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Paradowska A 116 11.20-12.50
pracownia pracy biurowej J.Michalska B 226 13.00-14.30
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226 11.20-12.50
14.50-16.20 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 13.00-14.30
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. K.Kamińska A 204
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 205
11.20-12.50 9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. K.Kamińska A 204
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 205
14.50-16.20 11.20-12.50
13.00-14.30
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. K.Kamińska A 204 8.00-9.30
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 205 9.40-11.10
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. K.Kamińska A 204 11.20-12.05 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 205 13.00-14.30
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. K.Kamińska A 204
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 205
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. K.Kamińska A 204
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 205
14.50-16.20
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 8.00-9.30
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 216
9.40-11.10 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 216
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 216 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 216
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 216 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 216
14.50-15.35 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 216
II TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI
10-11.VI.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tr
8.00-9.30 biuro wynagrodzeń i podatków M.Nowakowska 104 8.00-9.30
9.40-11.10 biuro wynagrodzeń i podatków M.Nowakowska 104 9.40-11.10
11.20-12.50 dokumentacja biurowa P.Radziątkowski 115 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski: Maciej Bejnarowicz