Matura 2023. Harmonogram

 • 4 maja (czwartek)

9.00: język polski, poziom podstawowy

 • 5 maja (piątek)

9.00: język angielski, poziom podstawowy

14.00: języki obce, poziom podstawowy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski

 • 8 maja (poniedziałek)

9.00: matematyka, poziom podstawowy

14.00: język hiszpański, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

 • 9 maja (wtorek)

9.00: język angielski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

14.00: filozofia, poziom rozszerzony

 • 10 maja (środa)

9.00: wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

14.00: język niemiecki, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 11 maja (czwartek)

9.00: biologia, poziom rozszerzony

14.00: język rosyjski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 12 maja (piątek)

9.00: matematyka, poziom rozszerzony

14.00: język francuski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 13 maja (sobota)

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 15 maja (poniedziałek)

9.00: chemia, poziom rozszerzony

14.00: historia muzyki, poziom rozszerzony

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 16 maja (wtorek)

9.00: geografia, poziom rozszerzony

14.00: języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 17 maja (środa)

9.00: język polski, poziom rozszerzony

14.00: języki mniejszości narodowych, poziom rozszerzony

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 18 maja (czwartek)

9.00: historia, poziom rozszerzony

14.00: język włoski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 19 maja (piątek)

9.00: fizyka, poziom rozszerzony

14.00: historia sztuki, poziom rozszerzony

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 20 maja (sobota)

Egzamin ustny w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

 • 22 maja (poniedziałek)

9.00: informatyka, poziom rozszerzony

14.00: język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna – egzaminy na poziomie rozszerzonym