Egzamin – harmonogram


Harmonogram matury:

4 maja 2022r.

godz. 9:00 Język polski (poziom podstawowy),

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB klasy
1 WARSZTATY 70 4Ti+4Tf+4Tfh + absolwenci T (2)
2 SALA GIMNASTYCZNA 69 4Tl+4Tż +absolwenci T (5)
3 ŚWIETLICA 30 4Te +absolwenci T (1)
4 117 14 4Tmp
5 116 12 4Tmp
6 115 15 3Lo1 + absolwenci LO (3)

 

5 maja 2022r.

godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy),

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB klasy
1 WARSZTATY 70 4Ti+4Tf+4Tfh+absolwenci T (2)
2 SALA GIMNASTYCZNA 70 4Tl+4Tż+absolwenci T (6)
3 ŚWIETLICA 30 4Te+absolwenci T (1)
4 117 15 4Tmp + absolwenci T (1)
5 116 15 4Tmp +absolwenci T(3)
6 115 12 3Lo1
7 106 17 absolwenci T (17)
8 105 14 absolwenci LO
9 101 1 absolwent T

godz. 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 1

 

6 maja 2022r.

godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB klasy
1 WARSZTATY 68 4Ti+4Tf+4Tfh+ absolwenci T
2 SALA GIMNASTYCZNA 68 4Tl+4Tż+ absolwenci T (8)
3 ŚWIETLICA 27 4Te+ absolwenci T (1)
4 117 13 4Tmp
5 116 12 4Tmp
6 115 12 3Lo1+ absolwenci LO (1)

godz. 14:00 język niemiecki (poziom podstawowy)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
1 WARSZTATY 15+5

 

9 maja 2022r.

godz. 9:00 język angielski (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB Klasy
1 WARSZTATY 66 4Tż+4Tmp+4Tph+ absolwenci T(4)
2 SALA GIMNASTYCZNA 46+1 4Te+4Ti+4Tl+4Tf+4Tż(E16)+3Lo1

godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 1

 

10 maja 2022r.

godz. 9:00 język polski (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB  
1 WARSZTATY 23

 

11 maja 2022r.

godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB  
1 WARSZTATY 27

 

12 maja 2022r.

godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 3

 

13 maja 2022r.

godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 8+1

godz. 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 9

 

16 maja 2022r.

godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 2

 

17 maja 2022r.

godz. 9:00 historia (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 9+1

 

18 maja 2022r.

godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB  
1 WARSZTATY 58+12 T + absolwent T(1)+Lo+ absolwent LO

 

19 maja 2022r.

godz. 9:00 fizyka (poziom rozszerzony)

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
4 117 5+1

 

20 maja 2022r.

godz. 9:00 informatyka (poziom rozszerzony)   

NR SALI NAZWA SALI ILOŚĆ OSÓB
10 18 1

 

Lista dozwolonych przyborów na egzaminie maturalnym:

matura z biologii: linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa,

matura z historii: lupa,

matura z historii sztuki: lupa,

matura z historii muzyki: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa,

matura z informatyki: kalkulator prosty,

matura z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

matura z matematyki: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne

matura z wosu: kalkulator prosty.