Plan zajęć


Zjazd 26-27 października 2019r. (aktualizacja 09.10.2019r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 26.10.2019 27.10.2019
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Biniewski Ireneusz 1Lo
2 Bulera Dominika 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
3 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2 1Lo 1Lo
4 Gałowska Agnieszka
5 Gilewski Paweł 1Tuk 1Tuk
6 Góralska Anna 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2 2Lo2
7 Hekiert Kamila 2Lo1 2Lo1
8 Janas-Cieszyńska M. 1Lo
9 Jaszyk Milena 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
10 Kamińska Kinga
11 Kasperkowiak Anna 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo2 3Lo
12 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp
13 Kaźmierczak Robert
14 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Lo 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
15 Kotlińska Joanna
16 Michalska Justyna 1Tbhp 1Tbhp 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
17 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta 1Ta
18 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta
19 Piskulska Anna 2Tbhp 2Tbhp
20 Radziątkowski Piotr 1Ta 1Ta 2Tuk 2Tuk 2Ta 2Lo1 2Lo1 1Ta 1Ta
21 Rojtek Waldemar
22 Rybak Łukasz 2Tbhp 2Tuk
23 Rybczyński Kazimierz 2Lo1 2Lo1
24 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
25 Suski Artur 3Lo 3Lo 3Lo 3Lo 1Lo 1Lo
26 Tramowski Tomasz 1Lo 1Lo
27 Wesołowska Ewelina
28 Wolański Witold 3Lo 3Lo 3Lo 3Lo
29 Woźniak Robert 1Tuk 1Tuk 1Tbhp 1Tbhp
26 – 27.X.2019
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 9.40-11.10 fizyka I.Biniewski
11.20-12.50 historia R.Burdelski 11.20-12.50 informatyka T.Tramowski A
13.10-14.40 historia R.Burdelski informatyka A.Suski B
14.50-16.20 biologia M.J.-Cieszyńska 13.00-14.30 informatyka T.Tramowski A
informatyka A.Suski B
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska 11.20-12.50 historia i społeczeństwo K.Rybczyński
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony A.Góralska 13.00-14.30 historia i społeczeństwo K.Rybczyński
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski 8.00-9.30
9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak 13.00-14.30
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony A.Góralska
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 8.00-9.30 matematyka A.Suski
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 matematyka A.Suski
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony A.Suski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony A.Suski 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-16.20 język polski A.Kasperkowiak
26 – 27.X.2019r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 8.00-9.30 podstawy prawa cywilnego J.Michalska
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 11.20-12.50 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 13.00-14.30 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
14.50-16.20 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa
11.20-12.50 pracownia administracji E.Paradowska 11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska
13.10-14.40 pracownia administracji E.Paradowska 13.00-14.30 podstawy prawa cywilnego J.Michalska
14.50-16.20 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 podstawy anatom.-dermat.w kosmet. P.Gilewski 8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
9.40-11.10 podstawy anatom.-dermat.w kosmet. P.Gilewski 9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk
13.10-14.40 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 kosm.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała M.Jaszyk 8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
9.40-11.10 kosm.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała M.Jaszyk 9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
11.20-12.50 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. P.Radziątkowski 11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
13.00-14.30 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. P.Radziątkowski 13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
14.50-16.20 język obcy w kosmetyce-j.angielski Ł.Rybak
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak
9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 9.40-11.10 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
13.10-14.40 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
14.50-16.20 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
26-27.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 8.00-9.30 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…… A.Piskulska
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 9.40-11.10 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…… A.Piskulska
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 język obcy zawodowy w bhp Ł.Rybak 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Zjazd 19-20 października 2019r. (aktualizacja 08.10.2019r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 19.10.2019 20.10.2019
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Biniewski Ireneusz 1Lo 1Lo
2 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
3 Burdelski Robert 1Lo 1Lo 2Lo2
4 Gałowska Agnieszka 1Tuk 1Tuk 1Ta 1Ta 3Lo
5 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk
6 Góralska Anna 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2
7 Hekiert Kamila 2Lo1 2Lo1
8 Janas-Cieszyńska M. 1Lo
9 Jaszyk Milena 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
10 Kamińska Kinga
11 Kasperkowiak Anna 3Lo 3Lo 1Lo 1Lo 2Lo2
12 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
13 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
14 Klapiszewski Łukasz 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
15 Kotlińska Joanna 2Lo1 2Lo1 2Ta 2Ta
16 Michalska Justyna 1Tbhp 1Tbhp 1Ta
17 Paradowska Emilia
18 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta
19 Piskulska Anna 2Tbhp 2Tbhp
20 Radziątkowski Piotr 2Ta 2Ta 1Tuk 1Tuk 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo1
21 Rojtek Waldemar 2Lo2 2Lo1
22 Rybak Łukasz 2Lo2 2Lo2 1Ta 1Ta 2Tbhp 2Tuk 2Tuk
23 Rybczyński Kazimierz
24 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
25 Suski Artur 3Lo 3Lo 3Lo 3Lo
26 Tramowski Tomasz
27 Wesołowska Ewelina 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1 3Lo 2Lo2 2Lo2
28 Wolański Witold 3Lo 3Lo
29 Woźniak Robert 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
19 – 20.X.2019
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 wiedza o społeczeństwie R.Burdelski 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 wiedza o społeczeństwie R.Burdelski 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 11.20-12.50 fizyka I.Biniewski
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak 13.00-14.30 fizyka I.Biniewski
14.50-16.20 biologia M.J.-Cieszyńska
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 8.00-9.30 język niemiecki E.Wesołowska B
język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 język niemiecki E.Wesołowska B
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
11.20-12.50 historia i społeczeństwo R.Burdelski
13.10-14.40 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek
14.50-16.20 język polski A.Kasperkowiak
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski
11.20-12.50 matematyka A.Suski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 matematyka A.Suski 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-16.20 język angielski A.Gałowska A
język niemiecki E.Wesołowska B
19 – 20.X.2019r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania
9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski Ł.Rybak A 11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
język obcy zawodowy-j.angielski A.Gałowska B 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski Ł.Rybak A
język obcy zawodowy-j.angielski A.Gałowska B
14.50-16.20 podstawy prawa cywilnego J.Michalska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
9.40-11.10 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej J.Peksa 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej J.Peksa 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 język obcy zawodowy w kosmetyce A.Gałowska 8.00-9.30 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
9.40-11.10 język obcy zawodowy w kosmetyce A.Gałowska zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B
11.20-12.50 dział.gospod i usług.w salonie kosmet. P.Radziątkowski 9.40-11.10 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
13.10-14.40 dział.gospod i usług.w salonie kosmet. P.Radziątkowski zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B
14.50-16.20 11.20-12.50 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B
13.00-14.30 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
9.40-11.10 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
11.20-12.50 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 11.20-12.50 język obcy zawodowy w kosmetyce Ł.Rybak
13.00-14.30 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 13.00-14.30 język obcy zawodowy w kosmetyce Ł.Rybak
14.50-16.20 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Michalska 13.00-14.30 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
19-20.X.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…….. A.Piskulska
9.40-11.10 9.40-11.10 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…….. A.Piskulska
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 język obcy zawodowy w bhp-j.ang. Ł.Rybak

Dyżur dyrektorski Krzysztof Kasperkowiak