Liceum Ogólnokształcące
09 – 10.XII.2023r.  (aktualizacja 20.11.2023r.)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 informatyka R.Szumlicz A 8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak
11.20-12.50 geografia J.Czaczyk 11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 biologia M.Kamińska 13.00-14.30 fizyka R.Kaźmierczak
14.50-16.20 informatyka R.Szumlicz B
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 
8.00-9.30 historia K.Rybczyński 8.00-9.30 język angielski J.Kotlńska
9.40-11.10 geografia J.Czaczyk 9.40-11.10 fizyka R.Kaźmierczak
11.20-12.50 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 11.20-12.50 język polski M.Wekwert
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30 język polski M.Wekwert
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 8.00-9.30 fizyka R.Kaźmierczak
9.40-11.10 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 9.40-11.10 chemia Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 historia J.Kotlńska
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony J.Czaczyk 13.00-14.30 historia J.Kotlńska
14.50-16.20 język angielski J.Kotlińska
język niemiecki E.Wesołowska
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2 
8.00-9.30 geografia W.Wolański 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 język angielski J.Kotlńska
11.20-12.50 biologia M.Kamińska 11.20-12.50 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
13.10-14.40 fizyka R.Kaźmierczak 13.00-14.30 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO 
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak
9.40-11.10 historia R.Burdelski 9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak
11.20-12.50 geografia W.Wolański 11.20-12.50 fizyka R.Kaźmierczak
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański 13.00-14.30 chemia Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 biologia M.Kamińska
16 – 17.XII.2023r.  (aktualizacja 24.11.2023r.)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak
11.20-12.50 informatyka R.Szumlicz B 11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak
13.10-14.40 historia i teraźniejszość R.Burdelski 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20 informatyka R.Szumlicz A
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 
8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski 8.00-9.30
9.40-11.10 biologia M.Kamińska 9.40-11.10
11.20-12.50 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 11.20-12.50
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 13.00-14.30
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 język polski M.Wekwert 8.00-9.30 historia J.Kotlińska
9.40-11.10 język polski M.Wekwert 9.40-11.10 przysposobienie wojskowo-policyjne W.Rojtek
11.20-12.50 geografia J.Czaczyk 11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski
13.10-14.40 chemia Ł.Klapiszewski 13.00-14.30 język angielski J.Kotlińska
14.50-16.20 język niemiecki P.Skrentny
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 chemia Ł.Klapiszewski 9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 11.20-12.50 przysposobienie wojskowo-policyjne W.Rojtek
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak 13.00-14.30
14.50-16.20 fizyka R.Kaźmierczak
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 8.00-9.30 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski 11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska
13.10-14.40 fizyka R.Kaźmierczak język niemiecki P.Skrentny
14.50-16.20 historia R.Burdelski 13.00-14.30
Szkoła poliecalna
09 – 10.XII.2023r. (aktualizacja 27.11.2023r.)
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 8.00-9.30 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska
9.40-11.10 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 9.40-11.10 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska
13.10-14.40 podstawy prawa pracy A.Piskulska 13.00-14.30 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska
14.50-16.20 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
09-10.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 ekonom.podstwy funkcjon.przedsięb. E.Skałbania 8.00-9.30 podstawy prawa cywilnego J.Peksa
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej J.Peksa
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 13.00-14.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa
14.50-16.20 pracownia administracji E.Skałbania
16 – 17.XII.2023r.  (aktualizacja 27.11.2023r.)
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 podstawy prawa pracy A.Piskulska 8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 podstawy prawa pracy A.Piskulska 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.XII.23r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
9.40-11.10 organizacja pracy biurowej J.Peksa 9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej J.Peksa 11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej J.Peksa 13.00-14.30 pracownia administracji E.Skałbania
14.50-16.20 podstawy prawa cywilnego J.Peksa
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024   SEM. I  (aktualizacja 27.11.2023r.)
Lp. Nazwisko i imię 09.12.2023 10.12.2023
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.5016.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert 4Lo
2 Czaczyk Joanna 2Lo 1Lo 3Lo1
3 Kamińska Marzena 3Lo2 1Lo 4Lo
4 Kasperkowiak Anna 4Lo 4Lo 3Lo2 3Lo2
5 Kaźmierczak Robert 3Lo2 3Lo1 2Lo 4Lo 1Lo
6 Klapiszewski Łukasz 3Lo2 3Lo1 1Lo 4Lo
7 Kotlińska Joanna 3Lo1 2Lo 3Lo2 3Lo1 3Lo1
8 Michalska Justyna
9 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
10 Piskulska Anna 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Radziątkowski Piotr 4Lo 1Lo 3Lo1 2Lo 3Lo2
12 Rojtek Waldemar
13 Rybak Łukasz 1Lo 1Lo
14 Rybczyński Kazimierz 2Lo
15 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
16 Szumlicz Renata 1LoA 1LoB
17 Wekwert Magdalena 3Lo1 3Lo1 2Lo 2Lo 2Lo
18 Wesołowska Ewelina 3Lo1
19 Wolański Witold 3Lo2 3Lo2 4Lo 4Lo
20 Woźniak Robert
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024   SEM. I  (aktualizacja 27.11.2023r.)
Lp. Nazwisko i imię 16.12.2023 17.12.2023
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.5016.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert 1Lo 4Lo
2 Czaczyk Joanna 3Lo1
3 Kamińska Marzena 2Lo
4 Kasperkowiak Anna 4Lo 4Lo 3Lo2 3Lo2 4Lo 1Lo 1Lo
5 Kaźmierczak Robert 4Lo 3Lo2
6 Klapiszewski Łukasz 2Lo 3Lo2 4Lo 3Lo1 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
7 Kotlińska Joanna 2Ta 3Lo1 3Lo2 4Lo 3Lo1
8 Michalska Justyna
9 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
10 Piskulska Anna 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Radziątkowski Piotr 3Lo2 4Lo 3Lo1 1Lo
12 Rojtek Waldemar 3Lo1 3Lo2
13 Rybak Łukasz
14 Rybczyński Kazimierz
15 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
16 Szumlicz Renata 1LoB 1LoA
17 Wekwert Magdalena 3Lo1 3Lo1 2Lo 2Lo
18 Wesołowska Ewelina 4Lo 3Lo1
19 Wolański Witold 3Lo2
20 Woźniak Robert