Plan zajęć


Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

ZAJĘCIA 28 - 29 MAJA 2022r. (aktualizacja 18.05.2022r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 28.05.2022 29.05.2022
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka
4 Góralska Anna
5 Hekiert Kamila 3Lo2 3Lo2 3Lo2 3Lo2 1Lo 3Lo2 3Lo2 3Lo2
6 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk

(45´)

1Tuk 1Lo 1Tuk
7 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk

(45´)

8 Kasperkowiak Krzysztof 1Lo
9 Klapiszewski Łukasz
10 Kotlińska Joanna 1Lo
11 Michalska Justyna 1Ta 1Ta
12 Nogalska Ewa
13 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
14 Pilarska Beata 1Tuk
15 Piskulska Anna
16 Radziątkowski Piotr 2Lo 1Lo 1Lo
17 Rojtek Waldemar
18 Rybak Łukasz 3Lo2
19 Rybczyński Kazimierz
20 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta
21 Świerad Patrycja
22 Szumlicz Renata 1LO
23 Wesołowska Ewelina 1Lo 3Lo2 2Lo
24 Wolański Witold
25 Woźniak Robert 1Lo
26 Zanto Łukasz
28 – 29.V.2022r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska A 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
język niemiecki E.Wesołowska B 11.20-12.50 fizyka K.Kasperkowiak
11.20-12.50 biologia M.J.-Cieszyńska 13.00-14.30 informatyka R.Szumlicz B
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50
13.10-14.40 język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 język angielski Ł.Rybak A 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
14.50-16.20 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
wszystkie zajęcia zrealizowane
28 – 29.V.2022r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 8.00-9.30
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 9.40-11.10
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 11.20-12.50
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
28-29.V.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.45-9.30 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska 8.00-9.30
9.40-11.10 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska 9.40-11.10
11.20-12.50 kosmetyka B.Pilarska 11.20-12.50
13.10-14.40 podstawy anatomii i fizjologii M.J.-Cieszyńska 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
23-24.IV.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 8.00-9.30 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska
9.40-11.10 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 9.40-11.10 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
11.20-12.50 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 11.20-12.05 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
13.10-14.40 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane

DODATKOWE ZAJĘCIA (aktualizacja............)

ZAJĘCIA 21 - 22 MAJA 2022r. (aktualizacja 19.05.2022r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 21.05.2022 22.05.2022
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30 14.40

16.10

1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka
4 Góralska Anna 2Lo
5 Hekiert Kamila
6 Janas-Cieszyńska Monika
7 Kamińska Kinga 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk
8 Kasperkowiak Krzysztof
9 Klapiszewski Łukasz 2Lo 1Lo
10 Kotlińska Joanna 2Ta 2Lo 2Tuk 2Tuk
11 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
12 Nogalska Ewa 2Lo 2Lo
13 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta
14 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk
15 Piskulska Anna
16 Radziątkowski Piotr 2Lo 1Lo 3Lo2
17 Rojtek Waldemar 3Lo2
18 Rybak Łukasz
19 Rybczyński Kazimierz 1Lo
20 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta
21 Świerad Patrycja
22 Szumlicz Renata
23 Wesołowska Ewelina
24 Wolański Witold 3Lo2
25 Woźniak Robert 1Lo
26 Zanto Łukasz
21 – 22.V.2022r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 historia K.Rybczyński 101 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115 9.40-11.10
11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 101 11.20-12.50
13.10-14.40 chemia Ł.Klapiszewski 101 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 117 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 117
9.40-11.10 język polski   E.Nogalska 117 9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska A 117
11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski 117 11.20-12.50
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony E.Nogalska 117 13.00-14.30
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 przysposobienie wojskowo-policyjne W.Rojtek strzelnica 8.00-9.30
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 9.40-11.10
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 115 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
21 – 22.V.2022r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 105 8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 105
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 105 9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 105
11.20-12.50 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. J.Michalska 105 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 105
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 17 13.00-14.30 podstawy prawa cywilnego J.Michalska 105
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 17
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania 17 8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10
9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania 17 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 17
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 17 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 17
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Michalska 105 13.00-14.30 ekonom.podst.funkcj.przedsięb. E.Paradowska 17
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 204 8.00-9.30 kosmetyka B.Pilarska 212
9.40-11.10 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 204 9.40-11.10 kosmetyka B.Pilarska 212
11.20-12.50 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204 11.20-12.50
13.10-14.40 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204 13.00-14.30
14.50-16.20 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204
16.30-18.00 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
21-22.V.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204
9.40-11.10 9.40-11.10 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204
11.20-12.50 11.20-12.50 język obcy w kosmetyce J.Kotlińska 10
13.10-14.40 13.00-14.30 język obcy w kosmetyce J.Kotlińska 10
14.50-16.20 14.40-16.10