Plan zajęć


Zjazd 18-19 stycznia 2020r. (aktualizacja 16.01.2020r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 18.01.2020 19.01.2020
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Biniewski Ireneusz
2 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk(45´)
3 Burdelski Robert
4 Gałowska Agnieszka 1Lo 1Lo 3Lo 3Lo
5 Gilewski Paweł
6 Góralska Anna 2Lo1 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1 1Lo 2Lo2
7 Hekiert Kamila
8 Janas-Cieszyńska M.
9 Jaszyk Milena 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
10 Kamińska Kinga
11 Kasperkowiak Anna 3Lo 3Lo 2Lo2 1Lo
12 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
13 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
14 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp(45´) 2Tbhp 2Tbhp 1Lo
15 Kotlińska Joanna 2Lo1 2Lo1
16 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
17 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta
18 Peksa Jarosław
19 Piskulska Anna
20 Radziątkowski Piotr 1Lo 1Lo 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta(45´)
21 Rojtek Waldemar
22 Rybak Łukasz 2Lo2 2Lo2
23 Rybczyński Kazimierz 2Lo1 2Lo1
24 Skałbania Ewelina
25 Suski Artur 3Lo 3Lo 2Lo2
26 Tramowski Tomasz
27 Wesołowska Ewelina
28 Wolański Witold 3Lo 3Lo
29 Woźniak Robert 1Ta 1Ta 1Lo
18 – 19.I.2020
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115 8.00-9.30 język angielski A.Gałowska A 10
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 język angielski A.Gałowska A 10
11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219 11.20-12.50 geografia A.Góralska 101
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak 106 13.00-14.30 chemia Ł.Klapiszewski 212
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język angielski J.Kotlińska A 10 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska A 10 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska A 102 11.20-12.50 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 117
13.10-14.40 13.00-14.30 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 117
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 211 8.00-9.30
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 211 9.40-11.10
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 106 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony A.Góralska 102 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony A.Góralska 102
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 106 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 106 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 11.20-12.50 język angielski A.Gałowska A 10
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 13.00-14.30 język angielski A.Gałowska A 10
14.50-16.20
18 – 19.I.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219 8.00-9.30 podstawy prawa cywilnego J.Michalska 226
9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 115 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 115
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 115 13.00-13.45 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 115
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 pracownia administracji E.Paradowska 19
9.40-11.10 9.40-11.10 pracownia administracji E.Paradowska 19
11.20-12.50 11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego J.Michalska 226
13.10-14.40 13.00-14.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204 8.00-9.30
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205 9.40-11.10
9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204 11.20-12.50
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205 13.00-14.30
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205
13.10-14.40 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204
zab.piel.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204 8.00-9.30 kosm.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała M.Jaszyk 203a
9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204 9.40-11.10 kosm.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała M.Jaszyk 203a
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204 11.20-12.50 kosm.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała M.Jaszyk 203a
13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204 13.00-14.30 kosm.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała M.Jaszyk 203a
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 techniczne bezpieczństwo pracy R.Kaźmierczak 221 8.00-9.30
9.40-11.10 techniczne bezpieczństwo pracy R.Kaźmierczak 221 9.40-11.10
11.20-12.50 techniczne bezpieczństwo pracy R.Kaźmierczak 221 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
18-19.I.2020r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 8.45-9.30 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Zjazd 04-05 stycznia 2020r. (aktualizacja 02.01.2020r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 04.01.2020 05.01.2020
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.40 16.10
1 Biniewski Ireneusz
2 Bulera Dominika 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
3 Burdelski Robert 1Lo 1Lo(45´)
4 Gałowska Agnieszka 3Lo 3Lo 1Tuk
5 Gilewski Paweł
6 Góralska Anna 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
7 Hekiert Kamila 2Lo1
8 Janas-Cieszyńska M.
9 Jaszyk Milena 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
10 Kamińska Kinga
11 Kasperkowiak Anna 3Lo 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo2
12 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
13 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
14 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp(45´)
15 Kotlińska Joanna
16 Michalska Justyna
17 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta
18 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta
19 Piskulska Anna
20 Radziątkowski Piotr 1Ta 1Ta 2Lo1 1Lo 1Lo 2Ta 2Ta
21 Rojtek Waldemar
22 Rybak Łukasz
23 Rybczyński Kazimierz
24 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 1Ta
25 Suski Artur 2Lo2 2Lo2 3Lo 3Lo 3Lo 3Lo
26 Tramowski Tomasz
27 Wesołowska Ewelina 3Lo 3Lo
28 Wolański Witold 3Lo 3Lo
29 Woźniak Robert 1Tuk
04.I – 05.I.2020
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 106 9.40-11.10 historia R.Burdelski 117
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 106 11.20-12.05 historia R.Burdelski 117
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 115 13.00-14.30
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski 115
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 102 8.00-9.30
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska 102 9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
13.10-14.40 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
9.40-11.10 matematyka A.Suski 116 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116 11.20-12.50
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak 106 13.00-14.30
14.50-16.20 język polski A.Kasperkowiak 106
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 106 8.00-9.30 język angielski A.Gałowska A 10
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 język niemiecki E.Wesołowska B 211
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 9.40-11.10 język angielski A.Gałowska A 10
13.10-14.40 matematyka A.Suski 116 język niemiecki E.Wesołowska B 211
14.50-16.20 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116 11.20-12.50 matematyka A.Suski 116
13.00-14.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
04.I – 05.I.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 115 8.00-9.30
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 115 9.40-11.10
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 19 11.20-12.50
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 19 13.00-14.30
14.50-16.20 finanse publiczne E.Skałbania 19
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa 18
9.40-11.10 pracownia administracji E.Paradowska 210 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa 18
11.20-12.50 pracownia administracji E.Paradowska 210 11.20-12.50 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
13.10-14.40 13.00-14.30 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk 203a
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk 203a
9.40-11.10 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204 11.20-12.50 język obcy w kosmetyce-j.angielski A.Gałowska 10
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219
11.20-12.50 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205
13.10-14.40 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205
14.50-16.20 zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 204
zab.pielęg.i upiększ.twarzy,szyi i dek. M.Jaszyk B 205
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204
9.40-11.10 9.40-11.10 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204
11.20-12.50 11.20-12.50 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204
13.00-14.30 13.00-14.30 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204
14.50-16.20 14.40-16.10 zab.pielęg.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 204
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 221 8.00-9.30
9.40-11.10 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 9.40-11.10
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 11.20-12.50
13.10-14.40 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 221 13.00-14.30
14.50-15.35 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 221
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
04-05.I.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 222 8.00-9.30
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222 9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222 11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 13.00-14.30
14.50-16.20 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222

Dyżur dyrektorski Krzysztof Kasperkowiak