Liceum Ogólnokształcące
13 – 14.IV.2024r.  (aktualizacja 11.04.2024r.)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO 
8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski 103 8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak 113
9.40-11.10 biznes i zarządzanie R.Woźniak 101 9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak 113
11.20-12.50 historia i teraźniejszość R.Burdelski 117 11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 115
13.10-14.40 historia R.Burdelski 117 13.00-14.30 fizyka R.Kaźmierczak 115
14.50-16.20 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak 106
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 
8.00-9.30 język polski M.Wekwert 105 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 105 9.40-11.10 fizyka R.Kaźmierczak 102
11.20-12.50 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 105 11.20-12.50 biologia M.Kamińska 103
13.10-14.40 historia K.Rybczyński 101 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski 115
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony J.Czaczyk 101 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115
9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska 116 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115
język niemiecki P.Skrentny 113 11.20-12.50 fizyka R.Kaźmierczak 102
11.20-12.50 historia J.Kotlińska 116 13.00-14.30 biologia M.Kamińska 103
13.10-14.40 język polski M.Wekwert 105
14.50-16.20 język polski M.Wekwert 105
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2 
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 106 8.00-9.30 fizyka R.Kaźmierczak 102
9.40-11.10 przysposob. wojskowo-policyjne W.Rojtek 103 9.40-11.10 biologia M.Kamińska 103
11.20-12.50 przysposob. wojskowo-policyjne W.Rojtek 103 11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska 116
13.10-14.40 historia J.Kotlińska 116 13.00-14.30 język angielski J.Kotlińska 116
14.50-16.20 historia J.Kotlińska 116
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO 
8.00-9.30 język angielski J.Kotlińska 116 8.00-9.30
język niemiecki P.Skrentny 113 9.40-11.10
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 106 11.20-12.50
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 106 13.00-14.30
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak 106 wszystkie zajęcia zrealizowane
27 – 28.IV.2024r.  (aktualizacja 03.04.2024r.)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 11.20-12.50 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak 13.00-14.30 język polski A.Kasperkowiak
14.50-16.20 informatyka (cała klasa) R.Szumlicz
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony J.Czaczyk 8.00-9.30 język angielski J.Kotlińska
9.40-11.10 geografia J.Czaczyk 9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska
11.20-12.50 język polski p.rozszerzony M.Wekwert 11.20-12.50 język polski M.Wekwert
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30 język polski M.Wekwert
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 język polski M.Wekwert 8.00-9.30 język polski M.Wekwert
9.40-11.10 język polski M.Wekwert 9.40-11.10 język polski p.rozszerzony M.Wekwert
11.20-12.50 przysposob. wojskowo-policyjne W.Rojtek 11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska
13.10-14.40 historia J.Kotlińska język niemiecki P.Skrentny
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30 chemia Ł.Klapiszewski
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 8.00-9.30 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 9.40-11.10 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 13.00-14.30 język angielski J.Kotlińska
14.50-16.20 historia J.Kotlińska
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
Szkoła poliecalna
13 – 14.IV.2024r.  (aktualizacja 11.04.2024r.)
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 228 8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 228
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 228 9.40-11.10 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska 228
11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 228 11.20-12.50 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska 228
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 228 13.00-14.30 podstawy prawa pracy A.Piskulska 228
14.50-16.20 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 228
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
13-14.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. E.Skałbania 104 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 104
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 104 9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 104
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 104 11.20-12.50 organizacja pracy biurowej J.Peksa 104
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 104 13.00-14.30 podstawy prawa cywilnego J.Peksa 104
14.50-16.20 pracownia administracji E.Skałbania 104
27 – 28.IV.2024r.  (aktualizacja 03.04.2024r.)
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 ergonomia w procesie pracy A.Piskulska 8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy A.Piskulska 11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
13.10-14.40 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków… A.Piskulska 13.00-14.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
14.50-16.20 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków… A.Piskulska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
27-28.IV.2024 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania 8.00-9.30 ekonomiczne podst.funkcj.przedsięb. E.Skałbania
9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania
13.10-14.40 podstawy pawa administracyjnego E.Skałbania 13.00-14.30 pracownia administracji E.Skałbania
14.50-16.20 podstawy pawa administracyjnego E.Skałbania
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024   SEM. II  (aktualizacja 19.03.2024r.)
Lp. Nazwisko i imię 13.04.2024 14.04.2024
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert 1Lo 1Lo
2 Czaczyk Joanna 3Lo1
3 Kamińska Marzena 3Lo2 2Lo 3Lo1
4 Kasperkowiak Anna 3Lo2 4Lo 4Lo 4Lo 1Lo
5 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
6 Kaźmierczak Robert 3Lo2 2Lo 3Lo1 1Lo
7 Klapiszewski Łukasz 1Lo 1Tbhp 1Tbhp
8 Kotlińska Joanna 4Lo 3Lo1 3Lo1 3Lo2 3Lo2 1Tbhp 2Ta 3Lo2 3Lo2
9 Michalska Justyna 2Ta
10 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta
11 Piskulska Anna 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
12 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 1Lo 2Lo
13 Rojtek Waldemar 3Lo2 3Lo2
14 Rybak Łukasz 1Lo 1Lo
15 Rybczyński Kazimierz 2Lo
16 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
17 Szumlicz Renata
18 Wekwert Magdalena 2Lo 2Lo 2Lo 3Lo1 3Lo1
19 Skrentny Przemysław 4Lo 3Lo1
20 Wolański Witold
21 Woźniak Robert 1Lo
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024   SEM. II  (aktualizacja 03.04.2024r.)
Lp. Nazwisko i imię 27.04.2024 28.04.2024
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40  11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert
2 Czaczyk Joanna 2Lo 2Lo
3 Kamińska Marzena
4 Kasperkowiak Anna 3Lo2 3Lo2 1Lo 1Lo 3Lo2 3Lo2 1Lo 1Lo
5 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp
6 Kaźmierczak Robert
7 Klapiszewski Łukasz 1Tbhp 1Tbhp 3Lo2 3Lo1
8 Kotlińska Joanna 3Lo1 3Lo2 2Lo 2Lo 3Lo1 3Lo2
9 Michalska Justyna
10 Peksa Jarosław
11 Piskulska Anna 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
12 Radziątkowski Piotr 1Lo 1Lo 3Lo2 2Lo 3Lo1 1Lo 1Lo
13 Rojtek Waldemar 3Lo1 3Lo2
14 Rybak Łukasz
15 Rybczyński Kazimierz
16 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
17 Szumlicz Renata 1Lo
18 Wekwert Magdalena 3Lo1 3Lo1 2Lo 3Lo1 3Lo1 2Lo 2Lo
19 Skrentny Przemysław 3Lo1
20 Wolański Witold
21 Woźniak Robert