Plan zajęć


Plan zajęć 16-17.12.2017r. (aktualizacja 14.12.2017r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 16.12.2017 17.12.2017
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław  1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
6 Burdelski Robert
7 Czarnecki Marek 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
8 Gilewski Paweł
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
13 Kotarba Alicja 2Lo2 2Lo2
14 Kotlińska Joanna
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina 2Lo1 2Lo1
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia
20 Paradowska Emilia 1Tuk(45´) 1Ta 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr 3Lo 3Lo 3Lo 2Lo1 1Ta 1Ta
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz 2Lo2 2Lo2
25 Rybczyński Kazimierz 1Lo(45´) 2Lo1
26 Suski Artur 1Ti 1Ti 1Ti 2Lo2 1Lo 1Lo
27 Śliwińska Julita 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena 3Lo 3Lo
30 Wolański Witold 1Lo 2Lo1 2Lo1 2Lo2
31 Woźniak Robert 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
16 – 17.XII.2017
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30 geografia W.Wolański 101
10.25-11.10 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 117 9.40-11.10 matematyka A.Suski 116
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 227 11.20-12.50 matematyka A.Suski 116
13.10-14.40 język polski K.Hekiert 227 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115
9.40-11.10 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 117 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
13.10-14.40 język angielski P.Mączyńska A 10 13.00-14.30
język niemiecki M.Czarnecki B 114
14.50-16.20 język angielski P.Mączyńska A 10
język niemiecki M.Czarnecki B 114
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 10 9.40-11.10 język polski A.Kotarba 106
język niemiecki M.Czarnecki B 114 11.20-12.50 język polski A.Kotarba 106
11.20-12.50 język angielski Ł.Rybak A 10 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
język niemiecki M.Czarnecki B 114
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 język polski M.Wekwert 105
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 11.20-12.50 język polski M.Wekwert 105
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
16 – 17.XII.2017r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 działalność gospodarcza R.Woźniak 219 8.00-9.30
9.40-11.10 działalność gospodarcza R.Woźniak 219 9.40-11.10 pracownia administracji E.Paradowska A 212
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 pracownia administracji P.Radziątkowski B 115
13.10-14.40 finanse publiczne J.Michalska 226 11.20-12.50 pracownia administracji E.Paradowska A 212
14.50-16.20 pracownia administracji P.Radziątkowski B 115
13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 212
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 226 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 226 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska 226
14.50-16.20 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205 8.45-9.30 dział.gospod.i usług w salon.kosmet. E.Paradowska 212
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204 9.40-11.10 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205 11.20-12.50 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204 13.00-14.30 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
9.40-11.10 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203 11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
13.10-14.40 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203 13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 221 8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 221
9.40-11.10 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 221 9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 221
11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 221 11.20-12.50
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 221 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 222
14.50-16.20
I TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
16-17.XII.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 administr. systemami operacyjnymi A.Suski 19 8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
9.40-11.10 administr. systemami operacyjnymi A.Suski 19 9.40-11.10 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
11.20-12.50 eksploatacja urządzeń techniki komp. A.Suski 19 11.20-12.50 systemy operacyjne J.Berendt 19
13.10-14.40 13.00-14.30 systemy operacyjne J.Berendt 19
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Plan zajęć 13-14.01.2018r. (aktualizacja 13.12.2017r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 13.01.2018 14.01.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław 1Ti 1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk
6 Burdelski Robert 1Lo 1Lo
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert
12 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
13 Kotarba Alicja 2Lo2 2Lo2
14 Kotlińska Joanna 1Ta
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1
20 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr 2Lo1 2Lo1 3Lo 3Lo 1Ta 1Ta
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur 2Lo2 2Lo2 1Ti 1Ti
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena 3Lo 3Lo
30 Wolański Witold 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2
31 Woźniak Robert 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
13 – 14.I.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10
11.20-12.50 historia R.Burdelski 11.20-12.50
13.10-14.40 historia R.Burdelski 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański
11.20-12.50 język polski E.Moszyńska 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 8.00-9.30 matematyka A.Suski
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 matematyka A.Suski
13.10-14.40 język polski A.Kotarba 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-16.20 język polski A.Kotarba 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 język polski M.Wekwert 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski M.Wekwert 9.40-11.10
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 11.20-12.50
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 13.00-14.30
14.50-16.20
13 – 14.I.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 działalność gospodarcza R.Woźniak 8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
9.40-11.10 działalność gospodarcza R.Woźniak 9.40-11.10 pracownia administracji E.Paradowska A
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak A pracownia administracji P.Radziątkowski B
pracownia pracy biurowej J.Michalska B 11.20-12.50 pracownia administracji E.Paradowska A
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej R.Woźniak A pracownia administracji P.Radziątkowski B
pracownia pracy biurowej J.Michalska B 13.00-14.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej R.Woźniak A
pracownia pracy biurowej J.Michalska B
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska
11.20-12.50 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
11.20-12.50 9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
14.50-16.20 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 11.20-12.50 podst.anatom.-dermatol.w kosmetyce P.Gilewski
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 13.00-14.30 podst.anatom.-dermatol.w kosmetyce P.Gilewski
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł. Klapiszewski
9.40-11.10 9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł. Klapiszewski
11.20-12.50 11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł. Klapiszewski
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł. Klapiszewski 8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł. Klapiszewski 9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł. Klapiszewski 11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp Ł. Klapiszewski 13.00-14.30 ustal.przycz.i okolicz.wyp.przy pracy.. K.Kasperkowiak
14.50-16.20 zarządzanie systemami bhp Ł. Klapiszewski
I TECHNIKUM INFORMATYCZNE
13-14.I.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann
9.40-11.10 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 9.40-11.10 systewmy operacyjne J.Berendt
11.20-12.50 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt 11.20-12.50 administr. systemami operacyjnymi A.Suski
13.10-14.40 systewmy operacyjne J.Berendt 13.00-14.30 administr. systemami operacyjnymi A.Suski
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak