Plan zajęć


Zjazd 02-03 marca 2019r. (aktualizacja 13.02.2019r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 02.03.2019 03.03.2019
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Bejnarowicz Maciej
2 Bodus Danuta 1Tbhp 1Tbhp 2Lo1 2Lo1
3 Bresinski Władysław
4 Bulera Dominika 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
5 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
6 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk
7 Hekiert Kamila 2Lo1 2Lo1 1Lo 1Lo 3Lo1 3Lo1
8 Janas-Cieszyńska M. 1 Lo
9 Kamińska Kinga 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz 1Tbhp 1Tbhp
13 Kotarba Alicja 3Lo2 3Lo2
14 Kotlińska Joanna 2Ti 2Tuk 1Lo 3Lo1
15 Meller Marek
16 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
17 Paradowska Emilia 2Tuk 2Tuk 2Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
18 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk
19 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 1Lo 3Lo1 3Lo1 2Lo2 2Lo2
20 Rojtek Waldemar 2Lo2 2Lo1
21 Rybak Łukasz 3Lo2 2Lo2 2Lo2
22 Rybczyński Kazimierz 1Lo 1Lo 1Lo
23 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 1Ta
24 Stachowiak Teresa
25 Suski Artur 2Ti 3Lo2 3Lo2 3Lo2 3Lo2
26 Tabaka-Hoffmann A. 2Ti 2Ti 2Ti 2Ti 2Ti 2Ti 2Ti
27 Wekwert Magdalena
28 Wesołowska Ewelina 3Lo2 2Lo2 2Lo2 1Lo 3Lo1 2Lo1 2Lo1
29 Wolański Witold 3Lo1 3Lo1 2Lo1 2Lo1 2Lo2 3Lo2 3Lo2 1Lo
30 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 1Tuk 1Tuk
02 – 03.III.2019
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 historia K.Rybczyński 11.20-12.50 geografia W.Wolański
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A 13.00-14.30 biologia M.J.-Cieszyńska
język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30 język angielski D.Bodus A
9.40-11.10 język polski K.Hekiert język niemiecki E.Wesołowska B
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 język angielski D.Bodus A
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 11.20-12.50 historia i społeczeństwo R.Burdelski
13.00-14.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski
język niemiecki E.Wesołowska B 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 język angielski Ł.Rybak A 13.00-14.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
język niemiecki E.Wesołowska B
13.10-14.40 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
14.50-16.20 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO2
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski 11.20-12.50 matematyka A.Suski
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony A.Suski 13.00-14.30 matematyka A.Suski
13.10-14.40 język polski A.Kotarba
14.50-16.20 język polski A.Kotarba
02 – 03.III.2019r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej E.Skałbania 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Skałbania 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Skałbania 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
14.50-16.20 pracownia administracji J.Michalska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 13.00-14.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
14.50-16.20 działalność gospodarcza E.Paradowska
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy, szyi i dek. B.Pilarska
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy, szyi i dek. B.Pilarska
9.40-11.10 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A 11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
11.20-12.50 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B
13.10-14.40 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B
14.50-16.20 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
9.40-11.10 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
11.20-12.50 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska 11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
13.00-14.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 13.00-14.30 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
14.50-16.20 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 8.00-9.30 ustal.przycz.i okolicz.wypadków….. R.Kaźmierczak
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 9.40-11.10 ustal.przycz.i okolicz.wypadków….. R.Kaźmierczak
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski D.Bodus 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 język obcy zawodowy-j.angielski D.Bodus
II TECHNIKUM INFORMATYCZNE
02-03.III.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ti
8.00-9.30 projektowanie baz danych A.Suski 8.00-9.30 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann
9.40-11.10 język angielski zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 9.40-11.10 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann
11.20-12.50 montaż i konfig.lokalnych sieci komp. A.T.-Hoffmann 11.20-12.50 witryny i aplikacje internetowe A.T.-Hoffmann
13.10-14.40 montaż i konfig.lokalnych sieci komp. A.T.-Hoffmann 13.00-14.30 witryny i aplikacje internetowe A.T.-Hoffmann
14.50-16.20 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Zjazd 16-17 lutego 2019r. (aktualizacja 13.02.2019r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 16.02.2019 17.02.2019
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Bejnarowicz Maciej 2Ti 2Ti
2 Bodus Danuta
3 Bresinski Władysław 1Lo 1Lo
4 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
5 Burdelski Robert 2Lo1 2Lo1
6 Gilewski Paweł 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk
7 Hekiert Kamila 3Lo1 3Lo1 2Lo1 2Lo1
8 Janas-Cieszyńska M. 1Lo 1Lo
9 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja 3Lo2 3Lo2
14 Kotlińska Joanna 3Lo1 3Lo1 1Ta 1Ta 2Ti 2Ti 2Tuk 2Tuk
15 Meller Marek
16 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Tbhp 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
17 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
18 Pilarska Beata
19 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 3Lo1 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo2
20 Rojtek Waldemar 2Lo1/2Lo2 2Lo1/2Lo2
21 Rybak Łukasz 2Ta 1Tuk 3Lo2 3Lo2
22 Rybczyński Kazimierz
23 Skałbania Ewelina
24 Stachowiak Teresa
25 Suski Artur 3Lo2 3Lo2 2Ti 2Ti 3Lo2 2Lo1 2Lo1 2Ti 2Ti
26 Tabaka-Hoffmann A.
27 Wekwert Magdalena 2Lo2 2Lo2
28 Wesołowska Ewelina 3Lo1 3Lo1 3Lo2 3Lo2
29 Wolański Witold 2Lo1 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo2 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1
30 Woźniak Robert 1Lo 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Ta
16 – 17.II.2019
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115
9.40-11.10 geografia W.Wolański 101 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115
11.20-12.50 geografia W.Wolański 101 11.20-12.50 fizyka W.Bresinski 102
13.10-14.40 bilogia M.J.-Cieszyńska 103 13.00-14.30 fizyka W.Bresinski 102
14.50-16.20 bilogia M.J.-Cieszyńska 103
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
9.40-11.10 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek aula 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
11.20-12.50 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek aula 11.20-12.50 język polski K.Hekiert 227
13.10-14.40 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117 13.00-14.30 język polski K.Hekiert 227
14.50-16.20 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30 język polski M.Wekwert 105
9.40-11.10 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek aula 9.40-11.10 język polski M.Wekwert 105
11.20-12.50 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek aula 11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 115
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski 115
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO1
8.00-9.30 język angielski J.Kotlińska A 10 8.00-9.30 język polski K.Hekiert 227
język niemiecki E.Wesołowska B 211 9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227
9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska A 10 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
język niemiecki E.Wesołowska B 211 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski 115
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO2
8.00-9.30 matematyka A.Suski 116 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
9.40-11.10 matematyka A.Suski 116 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 język angielski Ł,Rybak A 113 11.20-12.50 język polski A.Kotarba 105
język niemiecki E.Wesołowska B 211 13.00-14.30 język polski A.Kotarba 105
13.10-14.40 język angielski Ł,Rybak A 113
język niemiecki E.Wesołowska B 211
14.50-16.20 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
16 – 17.II.2019r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 8.00-9.30 finanse publiczne J.Michalska 226
9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 9.40-11.10 finanse publiczne J.Michalska 226
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski Ł.Rybak 113 8.00-9.30 działalność gospodarcza E.Paradowska 210
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 9.40-11.10 działalność gospodarcza E.Paradowska 210
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska 226
14.50-16.20 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A 205
9.40-11.10 język obcy w kosmetyce-j.angielski Ł.Rybak 113 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B 204
11.20-12.50 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 102 9.40-11.10 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A 205
13.10-14.40 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 102 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B 204
14.50-16.20 11.20-12.50 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A 205
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B 204
13.00-14.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu D.Bulera A 205
zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu K.Kamińska B 204
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 204 11.20-12.50 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska 10
13.00-14.30 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 204 13.00-14.30 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska 10
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 204
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 221 8.00-9.30 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 221 9.40-11.10 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego R.Kaźmierczak 221
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219 13.00-14.30 ocena ryzyka zawodowego R.Kaźmierczak 221
14.50-16.20
II TECHNIKUM INFORMATYCZNE
16-17.II.2019 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ti
8.00-9.30 działalność gospodarcza M.Bejnarowicz 19 8.00-9.30 język angielski zawodowy J.Kotlińska 19
9.40-11.10 działalność gospodarcza M.Bejnarowicz 19 9.40-11.10 język angielski zawodowy J.Kotlińska 19
11.20-12.50 projektowanie baz danych A.Suski 19 11.20-12.50 systemy baz danych A.Suski 19
13.10-14.40 projektowanie baz danych A.Suski 19 13.00-14.30 systemy baz danych A.Suski 19
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski Krzysztof Kasperkowiak