Liceum Ogólnokształcące
24 – 25.IX.2022r.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 
24-25.IX.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
9.00-9.30 inauguracja roku szkolnego E.Wesołowska aula 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska aula
9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska A 10 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska aula
język niemiecki E.Wesołowska B 113 11.20-12.50 biologia M.J.-Cieszyńska aula
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 10 13.00-14.30 fizyka R.Kaźmierczak aula
język niemiecki E.Wesołowska B 113
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski aula
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski aula
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 
24-25.IX.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
9.00-9.30 inauguracja roku szkolnego P.Radziątkowski aula 8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak świetl.
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski świetl. 9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak świetl.
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski świetl. 11.20-12.50 fizyka R.Kaźmierczak świetl.
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A 10 13.00-14.30 biologia M.J.-Cieszyńska świetl.
język niemiecki E.Wesołowska B 113
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
24-25.IX.22r. SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 8.00-9.30 biologia P.Świerad 103
9.40-11.10 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 101 9.40-11.10 fizyka R.Kaźmierczak 102
11.20-12.50 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek 101 11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak 106
13.10-14.40 historia R.Burdelski 117 13.00-14.30 język polski A.Kasperkowiak 106
14.50-16.20 język angielski J.Kotlińska A 10
język niemiecki E.Wesołowska B 113
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
24-25.IX.22r SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO
8.00-9.30 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115
9.40-11.10 historia R.Burdelski 117 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115
11.20-12.50 historia R.Burdelski 117 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
13.10-14.40 język polski K.Hekiert 106 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
14.50-16.20 język polski K.Hekiert 106

01 – 02.X.2022r.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 biologia M.J.-Cieszyńska 8.00-9.30 fizyka R.Kaźmierczak
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 chemia Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 11.20-12.50 historia R.Burdelski
13.10-14.40 geografia A.Góralska 13.00-14.30 historia R.Burdelski
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2  
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 8.00-9.30 historia R.Burdelski
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska 9.40-11.10 historia R.Burdelski
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 fizyka R.Kaźmierczak
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek strzelnica 8.00-9.30
9.40-11.10 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek strzelnica 9.40-11.10 biologia P.Świerad
11.20-12.50 geografia A.Góralska 11.20-12.50 fizyka R.Kaźmierczak
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30 chemia Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski
język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 fizyka R.Kaźmierczak
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 11.20-12.50 biologia P.Świerad
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
14.50-16.20 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
Szkoła poliecalna
24 – 25.IX.2022r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
24-25.IX.22r SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
9.00-9.30 inauguracja roku szkolnego E.Skałbania aula 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 17
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 116 pracownia pracy biurowej E.Skałbania B 18
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 116 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 17
13.10-14.40 ekonom.podst.funkcj.przedsięb. E.Skałbania 116 pracownia pracy biurowej E.Skałbania B 18
14.50-16.20 ekonom.podst.funkcj.przedsięb. E.Skałbania 116 11.20-12.50 pracownia administracji J.Peksa A 17
pracownia administracji E.Skałbania B 18
13.00-14.30 pracownia administracji J.Peksa A 17
pracownia administracji E.Skałbania B 18
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
24-25.IX.22r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 podstawy prawa cywilnego J.Michalska 105
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 105 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 105
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 105 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 105
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 105 13.00-14.30 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 105
14.50-16.20 pracownia administracji J.Michalska 105
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH 
24-25.IX.22r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 informatyka w kosmetyce R.Szumlicz 107
9.40-11.10 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204 9.40-11.10 informatyka w kosmetyce R.Szumlicz 107
11.20-12.50 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204 11.20-12.50 podstawy zdrowego żywienia Ł.Zanto 103
13.10-14.40 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204 13.00-14.30 podstawy zdrowego żywienia Ł.Zanto 103
14.50-16.20 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204 14.40-16.10
01 – 02.X.2022r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
pracownia pracy biurowej E.Skałbania B 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 11.20-12.50 bhp w administracji A.Piskulska
pracownia pracy biurowej E.Skałbania B 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego J.Peksa
13.10-14.40 podstawy prawa cywilnego J.Peksa
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 8.00-9.30 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. J.Peksa
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 9.40-11.10 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. J.Peksa
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH 
01-02.X.2022 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 8.00-9.30 podstawy zdrowego żywienia Ł.Zanto
9.40-11.10 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 9.40-11.10 podstawy zdrowego żywienia Ł.Zanto
11.20-12.50 pracownia masażu kosmetycznego K.Kamińska 11.20-12.50 język obcy w kosmetyce J.Kotlińska
13.10-14.40 pracownia masażu kosmetycznego K.Kamińska 13.00-14.30 język obcy w kosmetyce J.Kotlińska
14.50-16.20 pracownia fizykoterapii K.Kamińska
Nauczyciele
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023   SEMESTR  I
Lp. Nazwisko i imię 24.09.2022 25.09.2022
9.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert 4Lo 4Lo 3Lo
2 Góralska Anna 2Lo1 2Lo1
3 Hekiert Kamila 4Lo 4Lo
4 Janas-Cieszyńska Monika 2Lo1 2Lo2
5 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Kasperkowiak Anna 2Lo2 2Lo2 3Lo 3Lo
7 Kaźmierczak Robert 3Lo 2Lo2 2Lo1
8 Klapiszewski Łukasz
9 Kotlińska Joanna 2Lo1 2Lo1 2Lo2 3Lo
10 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
11 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta
12 Peksa Jarosław 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
13 Piskulska Anna
14 Radziątkowski Piotr 2Lo2 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1 4Lo 4Lo
15 Rojtek Waldemar 3Lo 3Lo
16 Rybak Łukasz
17 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
18 Świerad Patrycja 3Lo
19 Szumlicz Renata 2Tuk 2Tuk
20 Wesołowska Ewelina 2Lo1 2Lo1 2Lo1 2Lo2 3Lo
21 Wolański Witold 4Lo 4Lo
22 Woźniak Robert
23 Zanto Łukasz 2Tuk 2Tuk
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023   SEMESTR  I
Lp. Nazwisko i imię 01.10.2022 02.10.2022
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
2 Góralska Anna 2Lo2 2Lo2 3Lo 2Lo1
3 Hekiert Kamila 2Lo1 2Lo1 4Lo 4Lo
4 Janas-Cieszyńska Monika 2Lo1
5 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Kasperkowiak Anna
7 Kaźmierczak Robert 2Lo1 4Lo 3Lo 2Lo2
8 Klapiszewski Łukasz 4Lo 2Lo1 2Lo2 3Lo
9 Kotlińska Joanna 2Lo2 2Lo2 2Ta 2Tuk 2Tuk
10 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
11 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta
12 Peksa Jarosław 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
13 Piskulska Anna 1Ta
14 Radziątkowski Piotr 4Lo 3Lo 3Lo
15 Rojtek Waldemar 3Lo 3Lo
16 Rybak Łukasz 4Lo 4Lo
17 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta
18 Świerad Patrycja 3Lo 4Lo
19 Szumlicz Renata
20 Wesołowska Ewelina 4Lo 4Lo 2Lo2 2Lo2
21 Wolański Witold
22 Woźniak Robert 1Ta
23 Zanto Łukasz 2Tuk 2Tuk