Plan zajęć


Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

ZAJĘCIA 06-07 listopada 2021r. (aktualizacja 19.10.2021r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 06.11.2021 07.11.2021
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30
1 Bielecki Marcin 1Tuk 1Tuk
2 Burdelski Robert 3Lo2 3Lo2
3 Gałowska Agnieszka 3Lo1 3Lo1
4 Góralska Anna 3Lo1 3Lo1 2Lo 2Lo
5 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1
6 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk 1Lo
7 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
8 Kasperkowiak Krzysztof 1Lo 2Lo 3Lo2
9 Klapiszewski Łukasz 1Lo
10 Kotlińska Joanna 1Ta 2Lo 2Lo 1Lo 2Tuk 2Tuk 2Ta 2Ta
11 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
12 Nogalska Ewa 2Lo 2Lo
13 Paradowska Emilia
14 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk
15 Piskulska Anna 1Ta 1Tuk
16 Radziątkowski Piotr 2Lo 1Lo 3Lo1 3Lo1
17 Rojtek Waldemar 3Lo2 3Lo1
18 Rybak Łukasz
19 Rybczyński Kazimierz
20 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
21 Świerad Patrycja
22 Szumlicz Renata 1Lo
23 Wesołowska Ewelina 3Lo1 3Lo1 2Lo 2Lo 1Lo
24 Wolański Witold 3Lo2 3Lo2
25 Woźniak Robert 1Tuk 1Lo 1Ta
26 Zanto Łukasz 2Tuk 2Tuk
06 – 07.XI.2021r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 fizyka K.Kasperkowiak 8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 biologia M.J.-Cieszyńska
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 11.20-12.50 chemia – egzamin Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 język polski K.Hekiert 13.00-14.30 informatyka R.Szumlicz B
14.50-16.20 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 język polski E.Nogalska
9.40-11.10 fizyka K.Kasperkowiak 9.40-11.10 język polski p.rozszerzony E.Nogalska
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 11.20-12.50 geografia A.Góralska
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 język angielski A.Gałowska A 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska
9.40-11.10 język angielski A.Gałowska A 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
14.50-16.20 przysposobienie policyj.-wojskowe W.Rojtek
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 geografia W.Wolański 8.00-9.30 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
11.20-12.50 fizyka K.Kasperkowiak 11.20-12.50 historia R.Burdelski
13.10-14.40 przysposobienie policyj.-wojskowe W.Rojtek 13.00-14.30 historia R.Burdelski
14.50-16.20
06 – 07.XI.2021r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 bhp w administracji A.Piskulska 8.00-9.30
9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
11.20-12.50 ekonomicz.podst.funkcjon.przedsięb. J.Michalska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 ekonomicz.podst.funkcjon.przedsięb. J.Michalska 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20 podst.prawa administracyjnego J.Michalska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 9.40-11.10 organizacja pracy biurowej J.Michalska
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 13.00-14.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
14.50-16.20 pracownia administracji E.Skałbania
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 8.00-9.30 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska
9.40-11.10 bhp w gabinecie kosmetycznym A.Piskulska 9.40-11.10 kosmetyka B.Pilarska
11.20-12.50 pierwsza pomoc przedmedyczna M.Bielecki 11.20-12.50 kosmetyka B.Pilarska
13.10-14.40 pierwsza pomoc przedmedyczna M.Bielecki 13.00-14.30 preparatyka kosmetyczna B.Pilarska
14.50-16.20
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
06-07.XI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 pracownia masażu kosmetycznego K.Kamińska 8.00-9.30 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska
9.40-11.10 pracownia masażu kosmetycznego K.Kamińska 9.40-11.10 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska
11.20-12.50 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 11.20-12.50 podstawy zdrowego żywienia Ł.Zanto
13.10-14.40 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 13.00-14.30 podstawy zdrowego żywienia Ł.Zanto
14.50-16.20 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska

DODATKOWE

ZAJĘCIA 23-24 października 2021r. (aktualizacja 21.10.2021r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 23.10.2021 24.10.2021
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30
1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka 3Lo1 3Lo1
4 Góralska Anna 3Lo1 3Lo1
5 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo 3Lo2 3Lo1 3Lo1 3Lo2 3Lo2
6 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk 1Tuk
7 Kamińska Kinga 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
8 Kasperkowiak Krzysztof 1Lo 2Lo
9 Klapiszewski Łukasz 3Lo2 2Lo
10 Kotlińska Joanna 1Lo 1Lo 1Ta 2Ta 2Lo
11 Michalska Justyna
12 Nogalska Ewa 2Lo 2Lo
13 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta 2Tuk 2Tuk 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
14 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk
15 Piskulska Anna
16 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 2Lo 2Lo
17 Rojtek Waldemar 3Lo2 3Lo2 3Lo1
18 Rybak Łukasz 3Lo2 3Lo2
19 Rybczyński Kazimierz 1Lo 1Lo 2Lo
20 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
21 Świerad Patrycja 2Lo 3Lo2
22 Szumlicz Renata 2Tuk 2Tuk 1Lo
23 Wesołowska Ewelina 1Lo 1Lo 3Lo2 3Lo2 2Lo
24 Wolański Witold
25 Woźniak Robert 1Ta 1Ta
26 Zanto Łukasz
23 – 24.X.2021r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język angielski J.Kotlińska A 10 8.00-9.30 fizyka K.Kasperkowiak 102
język niemiecki E.Wesołowska B 113 9.40-11.10 historia K.Rybczyński 117
9.40-11.10 język angielski J.Kotlińska A 10 11.20-12.50 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 117
język niemiecki E.Wesołowska B 113 13.00-14.30 informatyka R.Szumlicz A 18
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 106
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony K.Hekiert 106
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO
8.00-9.30 język polski E.Nogalska aula 8.00-9.30 biologia P.Świerad aula
9.40-11.10 język polski p.rozszerzony E.Nogalska aula 9.40-11.10 chemia – egzamin Ł.Klapiszewski aula
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski aula 11.20-12.50 fizyka K.Kasperkowiak aula
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski aula 13.00-14.30 historia K.Rybczyński aula
14.50-16.20 język angielski J.Kotlińska A aula
język niemiecki E.Wesołowska B 113
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115 8.00-9.30 język polski K.Hekiert 106
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 język polski K.Hekiert 106
11.20-12.50 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek 102 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
13.10-14.40 język angielski A.Gałowska A 8 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 101
14.50-16.20 język angielski A.Gałowska A 8
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 102 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski 212
9.40-11.10 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 102 9.40-11.10 biologia P.Świerad 103
11.20-12.50 język angielski Ł.Rybak A 114 11.20-12.50 język polski K.Hekiert 106
język niemiecki E.Wesołowska B 113 13.00-14.30 język polski K.Hekiert 106
13.10-14.40 język angielski Ł.Rybak A 114
język niemiecki E.Wesołowska B 113
14.50-16.20 język polski p.rozszerzony K.Hekiert 106
23 – 24.X.2021r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa finansowego E.Skałbania 104 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 104
9.40-11.10 podstawy prawa finansowego E.Skałbania 104 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 104
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 11.20-12.50 podstawy prawa finansowego E.Skałbania 104
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 107 13.00-14.30 podstawy prawa finansowego E.Skałbania 104
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 107
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 17 8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania 18
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Paradowska 17 9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania 18
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 104 11.20-12.50 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. E.Paradowska 101
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 13.00-14.30 podstawy prawa cywilnego E.Paradowska 101
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204 8.00-9.30 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska 113
9.40-11.10 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204 9.40-11.10 podstawy anatomii i fizjologii M.J.-Cieszyńska 113
11.20-12.50 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204 11.20-12.50 kosmetyka B.Pilarska 212
13.10-14.40 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204 13.00-14.30 kosmetyka B.Pilarska 212
14.50-16.20 podstawy fizykoterapii K.Kamińska 204
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
23-24.X.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 informatyka w kosmetyce R.Szulmicz 18 8.00-9.30 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204
9.40-11.10 informatyka w kosmetyce R.Szulmicz 18 9.40-11.10 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 204
11.20-12.50 pracownia kosmetyki ciała E.Paradowska 205 11.20-12.50 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204
13.10-14.40 pracownia kosmetyki ciała E.Paradowska 205 13.00-14.30 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 204
14.50-16.20