Liceum Ogólnokształcące
11 – 12.II.2023r.  (aktualizacja 04.01.2023r.)
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język niemiecki E.Wesołowska B 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
9.40-11.10 język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski
13.10-14.40 język polski K.Hekiert 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2 
8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski 8.00-9.30 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
9.40-11.10 chemia Ł.Klapiszewski 9.40-11.10 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 geografia A.Góralska
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30 geografia A.Góralska
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 historia R.Burdelski
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 historia R.Burdelski
11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski 11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak
13.10-14.40 chemia Ł.Klapiszewski 13.00-14.30 język polski A.Kasperkowiak
14.50-16.20
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 język niemiecki E.Wesołowska B 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-16.20
25 – 26.II.2023r.  (aktualizacja 16.01.2023r.)
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 chemia Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 11.20-12.50 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 biologia M.J.-Cieszyńska
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2  
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2 
8.00-9.30 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 fizyka R.Kaźmierczak 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.10-14.40 biologia M.J.-Cieszyńska 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 biologia P.Świerad 8.00-9.30 geografia A.Góralska
9.40-11.10 fizyka R.Kaźmierczak 9.40-11.10 geografia A.Góralska
11.20-12.50 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak 11.20-12.50 chemia Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony A.Kasperkowiak 13.00-14.30
14.50-16.20
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa IV LO
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 8.00-9.30 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 język polski p.rozszerzony K.Hekiert
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20
Szkoła poliecalna
11 – 12.II.2023r.  (aktualizacja 04.01.2023r.)
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska
11.20-12.50 podstawy prawa finansowego E.Skałbania 11.20-12.50 bhp w administracji A.Piskulska
13.10-14.40 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. E.Skałbania 13.00-14.30 bhp w administracji A.Piskulska
14.50-16.20 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. E.Skałbania
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej E.Paradowska
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Paradowska
11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego J.Michalska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 podstawy prawa cywilnego J.Michalska 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20 podstawy prawa pracy J.Michalska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH 
11-12.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk 
8.00-9.30 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 8.00-9.30 pracownia masażu kosmetycznego K.Kamińska
9.40-11.10 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 9.40-11.10 pracownia masażu kosmetycznego K.Kamińska
11.20-12.50 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 11.20-12.50 pracownia kosmetyki ciała K.Kamińska
13.10-14.40 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 13.00-14.30 pracownia kosmetyki ciała K.Kamińska
14.50-16.20 pracownia fizykoterapii K.Kamińska
25 – 26.II.2023r.  (aktualizacja 16.01.2023r.)
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
pracownia pracy biurowej E.Skałbania B 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Peksa A 11.20-12.50 podstawy prawa finansowego E.Skałbania
pracownia pracy biurowej E.Skałbania B 13.00-14.30 ekonomiczne podst.funkcj.przesięb. E.Skałbania
11.20-12.50 pracownia administracji J.Peksa A
pracownia administracji E.Skałbania B
13.10-14.40 pracownia administracji J.Peksa A
pracownia administracji E.Skałbania B
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 8.00-9.30 ekonom.podst.funkcj.przesięb. J.Peksa
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 9.40-11.10 ekonom.podst.funkcj.przesięb. J.Peksa
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Paradowska
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 13.00-14.30 pracownia pracy biurowej E.Paradowska
14.50-16.20 podstawy prawa cywilnego J.Michalska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH 
25-26.II.2023r SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlńska 8.00-9.30 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska
9.40-11.10 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlńska 9.40-11.10 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska
11.20-12.50 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 11.20-12.50 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
13.10-14.40 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska 13.00-14.30 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
14.50-16.20 pracownia fizykoterapii K.Kamińska
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 SEM. II (aktualizacja 04.01.2023r.)
Lp. Nazwisko i imię 11.02.2023 12.02.2023
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert 3Lo 3Lo
2 Góralska Anna 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2
3 Hekiert Kamila 4Lo 4Lo 2Lo1 2Lo1
4 Janas-Cieszyńska Monika
5 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Kasperkowiak Anna 2Lo2 2Lo2 3Lo 3Lo
7 Kaźmierczak Robert
8 Klapiszewski Łukasz 2Lo2 2Lo2 3Lo 3Lo
9 Kotlińska Joanna
10 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
11 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta
12 Peksa Jarosław
13 Piskulska Anna 1Ta 1Ta
14 Radziątkowski Piotr 3Lo 3Lo 2Lo2 2Lo2 4Lo 4Lo 2Lo1 2Lo1
15 Rojtek Waldemar
16 Rybak Łukasz
17 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
18 Świerad Patrycja
19 Szumlicz Renata
20 Wesołowska Ewelina 2Lo1 2Lo1 4Lo 4Lo
21 Wolański Witold 4Lo 4Lo
22 Woźniak Robert
23 Zanto Łukasz
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023   SEMESTR  II  (aktualizacja 16.01.2023r.)
Lp. Nazwisko i imię 25.02.2023 26.02.2023
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Burdelski Robert
2 Góralska Anna 3Lo 3Lo 2Lo2 2Lo2
3 Hekiert Kamila 4Lo 4Lo 2Lo1 2Lo1
4 Janas-Cieszyńska Monika 2Lo2 2Lo1
5 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Kasperkowiak Anna 2Lo2 2Lo2 3Lo 3Lo
7 Kaźmierczak Robert 3Lo 2Lo2
8 Klapiszewski Łukasz 2Lo1 2Lo1 3Lo
9 Kotlińska Joanna 2Tuk 2Tuk 2Lo1 2Lo1
10 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
11 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta
12 Peksa Jarosław 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
13 Piskulska Anna
14 Radziątkowski Piotr 2Lo1 2Lo1 4Lo 4Lo 2Lo2 2Lo2
15 Rojtek Waldemar
16 Rybak Łukasz 4Lo 4Lo
17 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
18 Świerad Patrycja 3Lo
19 Szumlicz Renata
20 Wesołowska Ewelina 4Lo 4Lo 2Lo1 2Lo1
21 Wolański Witold 4Lo
22 Woźniak Robert 1Ta
23 Zanto Łukasz