Plan zajęć


Dodatkowe zajęcia kl.I Tbhp i II Tuk 08 Czerwca 2018 r. (aktualizacja 24.05.2018 r.)

DODATKOWE  ZAJĘCIA DLA  KLASY I TBHP i II Tuk
2017/18
Lp. Nazwisko i imię 08.06.2018
14.00 15.30 15.35 17.05 17.10 18.40 18.45 20.15
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika
6 Burdelski Robert
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł
9 Hekiert Kamila
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna
19 Moszyńska Emilia
20 Paradowska Emilia 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
21 Pilarska Beata
22 Radziątkowski Piotr
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur
27 Śliwińska Julita
28 Tabaka-Hoffmann A.
29 Wekwert Magdalena
30 Wolański Witold
31 Woźniak Robert
08.VI.2018r.
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
08.VI.2018 PIĄTEK
14.00-15.30
15.35-17.05 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak
17.10-18.40 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak
18.45-20.15 ustal.przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
08.VI.2018 PIĄTEK NIEDZIELA Klasa II Tuk
14.00-15.30 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska
15.35-17.05 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska
17.10-18.40 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska
18.45-20.15 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Plan zajęć 26-27 Maja 2018r. (aktualizacja 24.05.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 26.05.2018 27.05.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30 14.40 16.10
1 Arendt-Gruszka Aleksan. 2Tuk 2Tuk 2Tuk
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław 1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
6 Burdelski Robert 1Lo 2Lo2 2Lo2
7 Czarnecki Marek 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2 1Lo
8 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja 2Lo2 2Lo2
14 Kotlińska Joanna 1Ta 1Ta
15 Lipar-Piechocka Elżbieta 1Lo 1Lo
16 Mączyńska Paulina 2Lo1
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur 2Lo2 2Lo2 1Lo 1Lo
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena
30 Wolański Witold 2Lo1 2Lo1
31 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
26 – 27.V.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 227 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227 9.40-11.10 historia R.Burdelski 117
11.20-12.50 biologia E.L.-Piechocka 103 11.20-12.50 matematyka A.Suski 116
13.10-14.40 biologia E.L.-Piechocka 103 13.00-14.30 matematyka A.Suski 116
14.50-16.20 język niemiecki M.Czarnecki B 114
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język niemiecki M.Czarnecki B 114 8.00-9.30
9.40-11.10 język angielski P.Mączyńska A 10 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
język niemiecki M.Czarnecki B 114 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 język polski E.Moszyńska 106 13.00-14.30
13.10-14.40 język polski E.Moszyńska 106
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 język polski A.Kotarba 106 8.00-9.30 matematyka A.Suski 116
9.40-11.10 język polski A.Kotarba 106 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
11.20-12.50 język niemiecki M.Czarnecki B 114 11.20-12.50 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117
13.10-14.40 język niemiecki M.Czarnecki B 114 13.00-14.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117
14.50-16.20
26 – 27.V.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 8.00-9.30 pracownia administracji E.Paradowska 210
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Michalska 226 9.40-11.10 pracownia administracji E.Paradowska 210
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej J.Michalska 226 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
14.50-16.20 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 działalność gospodarcza R.Woźniak 219 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
9.40-11.10 działalność gospodarcza R.Woźniak 219 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska 226
14.50-16.20 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 14.40-16.10 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226
16.30-18.00 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 205 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 205 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 205 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 205 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 205 14.40-16.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
16.30-18.00 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 205
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 203 8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204 9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 203 11.20-12.50 język obcy w kosmetyce-j.angielski A.A.-Gruszka 10
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204 13.00-14.30 język obcy w kosmetyce-j.angielski A.A.-Gruszka 10
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 203 14.40-16.10 język obcy w kosmetyce-j.angielski A.A.-Gruszka 10
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
13.00-14.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 203
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
16.30-18.00 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 203
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
11.20-12.50 ustalanie przyczyn i okol.wypadków… K.Kasperkowiak 222 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222
13.10-14.40 ustalanie przyczyn i okol.wypadków… K.Kasperkowiak 222 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222
14.50-16.20 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 222
14.50-16.20 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 222
I TECHNIKUM INFORMATYCZNE
26-27.V.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 lokalne sieci komputrowe A.T.-Hoffmann 19 8.00-9.30
9.40-11.10 lokalne sieci komputrowe A.T.-Hoffmann 19 9.40-11.10
11.20-12.50 lokalne sieci komputrowe A.T.-Hoffmann 19 11.20-12.50
13.10-14.40 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt 19 13.00-14.30
14.50-16.20 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt 19

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Plan zajęć 09-10 Czerwca 2018r. (aktualizacja 22.05.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 09.06.2018 10.06.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30 14.40 16.10
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
3 Berendt Jarosław 1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Burdelski Robert 2Lo2(45´) 1Lo 1Lo(45´)
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr 2Lo1(45´) 2Lo1 2Lo1
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur 1Ti 1Ti 2Lo2 2Lo2 1Lo 1Lo 1Ti 2Lo2(45´)
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena
30 Wolański Witold 2Lo1 2Lo2 2Lo2 2Lo2
31 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
09 – 10.VI.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30 matematyka A.Suski
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 matematyka A.Suski
11.20-12.50 historia R.Burdelski 11.20-12.50
13.10-13.55 historia R.Burdelski 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.45-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 język polski E.Moszyńska
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 język polski E.Moszyńska
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 11.20-12.50
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
10.25-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański
11.20-12.50 matematyka A.Suski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 matematyka A.Suski 13.00-13.45 matematyka A.Suski
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański
09 – 10.VI.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Michalska 8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz
9.40-11.10 finanse publiczne J.Michalska 9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz
11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 11.20-12.50 pracownia administracji E.Paradowska
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 13.00-14.30 pracownia administracji E.Paradowska
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
9.40-11.10 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
11.20-12.50 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 11.20-12.50 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska
13.10-14.40 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 13.00-14.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska
14.50-16.20 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 14.40-16.10 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska
16.30-18.00 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
9.40-11.10 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
11.20-12.50 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 14.40-16.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
13.10-14.40 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
14.50-16.20 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
16.30-18.00 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
13.10-14.40 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
14.50-16.20 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak
16.30-18.00 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak
I TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 administracja systemami bhp A.Suski 8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann
9.40-11.10 administracja systemami bhp A.Suski 9.40-11.10 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann
11.20-12.50 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 11.20-12.50 eksploatacja urządz.tech.komputer. A.Suski
13.10-14.40 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 13.00-14.30 systemy operacyjne J.Berendt
14.50-16.20 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 14.40-16.10 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak