Plan zajęć


14 i 17 grudnia 2018r.- dodatkowe zajęcia dla kl. II TUK (aktualizacja 14.12.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 14.12.2018-piątek 17.12.2018-poniedziałek
13.30 15.00 15.05 16.35 16.40 18.10 18.15 19.45 13.30 15.00 15.05 16.35 16.40 18.10 18.15 19.45
1 Bejnarowicz Maciej
2 Bodus Danuta
3 Bresinski Władysław
4 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
5 Burdelski Robert
6 Gilewski Paweł
7 Hekiert Kamila
8 Janas-Cieszyńska M.
9 Kamińska Kinga
10 Kasperkowiak Krzysztof
11 Kaźmierczak Robert
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna
15 Meller Marek
16 Michalska Justyna
17 Paradowska Emilia
18 Pilarska Beata
19 Radziątkowski Piotr
20 Rojtek Waldemar
21 Rybak Łukasz
22 Rybczyński Kazimierz
23 Skałbania Ewelina
24 Stachowiak Teresa
25 Suski Artur
26 Tabaka-Hoffmann A.
27 Wekwert Magdalena
28 Wesołowska Ewelina
29 Wolański Witold
30 Woźniak Robert
14.XII.2018r.- piątek i 17.12.2018r.-poniedziałek
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
14.XII.2018 PIĄTEK 17.12.2018 PONIEDZIAŁEK Klasa II Tuk
13.30-15.00 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 204 13.30-15.00 kosmet.pilęg.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 203
15.05-16.35 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 204 15.05-16.35 kosmet.pilęg.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 203
16.40-18.10 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 204 16.40-18.10 kosmet.pilęg.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 203
18.15-19.45 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 204 18.15-19.45 kosmet.pilęg.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 203

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

15-16 grudnia 2018r. (aktualizacja 13.12.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 15.12.2018 16.12.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Bejnarowicz Maciej
2 Bodus Danuta
3 Bresinski Władysław
4 Bulera Dominika 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
5 Burdelski Robert
6 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk 1Tuk
7 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo1 1Lo 2Lo1 3Lo1 3Lo1
8 Janas-Cieszyńska M.
9 Kamińska Kinga
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp(45´)
12 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
13 Kotarba Alicja 3Lo2 3Lo2
14 Kotlińska Joanna
15 Meller Marek
16 Michalska Justyna 2Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Tbhp
17 Paradowska Emilia 2Ta
18 Pilarska Beata 1Tuk
19 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 2Lo2 2Lo2 1Ta 1Lo 2Lo2 1Ta
20 Rojtek Waldemar
21 Rybak Łukasz 3Lo2 3Lo2
22 Rybczyński Kazimierz
23 Skałbania Ewelina 1Ta(45´) 1Ta 1Ta
24 Stachowiak Teresa
25 Suski Artur 2Ti 2Ti 3Lo2 3Lo2 2Ti 2Ti 2Ti 2Lo1
26 Tabaka-Hoffmann A. 2Ti 2Ti 2Ti 2Ti
27 Wekwert Magdalena 2Lo2 2Lo2
28 Wesołowska Ewelina 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1 2Lo2 2Lo2
29 Wolański Witold 2Lo1 2Lo1 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo1 3Lo1 3Lo2 2Lo2
30 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 2Ta
15 – 16.XII.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 227 8.00-9.30 język polski K.Hekiert 227
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115
11.20-12.50 geografia W.Wolański 101 11.20-12.50
13.10-14.40 geografia W.Wolański 101 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 227 11.20-12.50 matematyka A.Suski 116
13.10-14.40 język polski K.Hekiert 227 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 język polski M.Wekwert 105 8.00-9.30 język niemiecki E.Wesołowska B 211
9.40-11.10 język polski M.Wekwert 105 9.40-11.10 język niemiecki E.Wesołowska B 211
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 115 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 115 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO1
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 język niemiecki E.Wesołowska B 211 11.20-12.50 język polski K.Hekiert 227
13.10-14.40 język niemiecki E.Wesołowska B 211 13.00-14.30 język polski K.Hekiert 227
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO2
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 113 8.00-9.30 język polski A.Kotarba 106
język niemiecki E.Wesołowska B 211 9.40-11.10 język polski A.Kotarba 106
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 113 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
język niemiecki E.Wesołowska B 211 13.00-14.30
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
14.50-16.20
15 – 16.XII.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.45-9.30 pracownia pracy biurowej E.Skałbania 18 8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 226
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Skałbania 18 9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 226
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej E.Skałbania 18 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 226 13.00-14.30 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 115
14.50-16.20 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 115
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji J.Michalska 226 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 226 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
13.10-14.40 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 210
9.40-11.10 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
11.20-12.50 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 11.20-12.50
13.10-14.40 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 13.00-14.30
14.50-16.20 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103 8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
9.40-11.10 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stó i ciała D.Bulera 203
11.20-12.50 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stó i ciała D.Bulera 203
13.00-14.30 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stó i ciała D.Bulera 203
14.50-16.20
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 8.00-9.30 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 221
9.40-11.10 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 9.40-11.10 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 221
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 11.20-12.50 ergonomia w procesie pracy Ł.Klapiszewski 221
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 221 13.00-14.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 222 8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 222 9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
11.20-12.50 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków… K.Kasperkowiak 222 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222 13.00-13.45 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222
14.50-16.20 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222
II TECHNIKUM INFORMATYCZNE
15-16.XII.18 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ti
8.00-9.30 projektowanie baz danych A.Suski 19 8.00-9.30 systemy baz danych A.Suski 19
9.40-11.10 projektowanie baz danych A.Suski 19 9.40-11.10 systemy baz danych A.Suski 19
11.20-12.50 montaż i knfig.lok.sieci komputer. A.T.-Hoffmann 19 11.20-12.50 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann 19
13.10-14.40 montaż i knfig.lok.sieci komputer. A.T.-Hoffmann 19 13.00-14.30 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann 19
14.50-16.20 systemy baz danych A.Suski 19

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak