Plan zajęć


Plan zajęć 24-25 MARCA 2018r. (aktualizacja 14.03.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 24.03.2018 25.03.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt-Gruszka Aleksan. 1Tbhp 1Tbhp
2 Bejnarowicz Maciej 1Ti
3 Berendt Jarosław 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk
6 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2
7 Czarnecki Marek  2Lo2 1Lo 2Lo1 2Lo1 3Lo(45´)
8 Gilewski Paweł 1Tuk 1Tuk
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Ti 1Ti 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja 2Lo2 2Lo2
14 Kotlińska Joanna 2Ta 2Ta 3Lo(45´) 1Tuk 1Tuk 1Ta 1Ta
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina 1Lo 2Lo1 2Lo1
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Tbhp 1Tbhp 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia
20 Paradowska Emilia 1Tuk 1Tuk 1Tuk
21 Pilarska Beata 1Lo 1Lo
22 Radziątkowski Piotr 2Lo1 2Lo1 3Lo 3Lo 2Lo1 2Lo1
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz 2Lo1 2Lo1
26 Suski Artur 1Lo 2Lo2 2Lo2 1Ti 1Ti
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A.
29 Wekwert Magdalena 3Lo 3Lo
30 Wolański Witold 3Lo 3Lo 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo2 2Lo2 3Lo 3Lo
31 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 1Tbhp 2Ta 2Ta
24 – 25.III.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 język angielski P.Mączyńska A 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
język niemiecki M.Czarnecki B 11.20-12.50 chemia B.Pilarska
11.20-12.50 geografia W.Wolański 13.00-14.30 chemia B.Pilarska
13.10-14.40 geografia W.Wolański
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 historia i społeczeństwo K.Rybczyński
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 historia i społeczeństwo K.Rybczyński
11.20-12.50 język angielski P.Mączyńska A 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
język niemiecki M.Czarnecki B 13.00-14.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
13.10-14.40 język angielski P.Mączyńska A
język niemiecki M.Czarnecki B
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30  język niemiecki M.Czarnecki  B 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
9.40-11.10 matematyka A.Suski 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański
11.20-12.50 matematyka A.Suski 11.20-12.50 język polski A.Kotarba
13.10-14.40 historia i społeczeństwo R.Burdelski 13.00-14.30 język polski A.Kotarba
14.50-16.20 historia i społeczeństwo R.Burdelski
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 8.00-9.30 język polski M.Wekwert
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 9.40-11.10 język polski M.Wekwert
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-15.35 język angielski J.Kotlińska
język niemiecki M.Czarnecki
24 – 25.III.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Michalska 8.00-9.30 finanse publiczne J.Michalska
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej J.Michalska 9.40-11.10 finanse publiczne J.Michalska
11.20-12.50 działalność gospodarcza R.Woźniak 11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
13.10-14.40 działalność gospodarcza R.Woźniak 13.00-14.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
14.50-16.20 podstawy prawa pracy J.Michalska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 8.00-9.30 działalność gospodarcza R.Woźniak
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 podst.antom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 8.00-9.30 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska
9.40-11.10 podst.antom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 9.40-11.10 język obcy w kosmetyce-j.angielski J.Kotlińska
11.20-12.50 dział.gospod.i usług.w salonie kosmet. E.Paradowska 11.20-12.50 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
13.10-14.40 dział.gospod.i usług.w salonie kosmet. E.Paradowska 13.00-14.30 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
14.50-16.20 dział.gospod.i usług.w salonie kosmet. E.Paradowska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 8.00-9.30 Wyjazd
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 9.40-11.10 na
9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 11.20-12.50 targi
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 13.00-14.30 kosmetyczne
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
13.10-14.40 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 język obcy zawodowy w bhp A.A.-Gruszka 8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
9.40-11.10 język obcy zawodowy w bhp A.A.-Gruszka 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Michalska 13.00-14.30 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
I TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
24-25.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 8.00-9.30 eksploatacja urządzeń techniki komp. A.Suski
9.40-11.10 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak 9.40-11.10 eksploatacja urządzeń techniki komp. A.Suski
11.20-12.50 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak 11.20-12.50 systemy operacyjne J.Berendt
13.10-14.40 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt 13.00-14.30 systemy operacyjne J.Berendt
14.50-16.20 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Plan zajęć 17-18 MARCA 2018r. (aktualizacja 05.03.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 17.03.2018 18.03.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt-Gruszka Aleksan. 1Tbhp
2 Bejnarowicz Maciej 1Ta
3 Berendt Jarosław 1Lo 1Lo
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Burdelski Robert
7 Czarnecki Marek 1Lo 3Lo 3Lo
8 Gilewski Paweł 1Tuk 1Tuk
9 Hekiert Kamila
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Ti 1Ti
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz 1Tbhp 1Tbhp
13 Kotarba Alicja 2lo2 2lo2
14 Kotlińska Joanna 3Lo 3Lo
15 Lipar-Piechocka Elżbieta 1Lo 1Lo
16 Mączyńska Paulina 1Lo 1Lo
17 Meller Marek 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Tbhp 1Tbhp 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Paradowska Emilia 2Tuk 1Ta 1Ta 2Tuk
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr 3Lo 3Lo 3Lo 3Lo 2Lo1 2Lo1
23 Rojtek Waldemar 2Lo1 2Lo2 2Lo2
24 Rybak Łukasz 2lo2 2lo2
25 Rybczyński Kazimierz 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo1
26 Suski Artur 2Lo2 2Lo2 1Ti 1Ti 1Ti
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Lo 1Lo 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena 3Lo 3Lo
30 Wolański Witold
31 Woźniak Robert 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta 2Ta
17 – 18.III.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 212 8.00-9.30 język angielski P.Mączyńska A
9.40-11.10 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 212 9.40-11.10 język angielski P.Mączyńska A
11.20-12.50 informatyka A.T.-Hoffmann A 116 język niemiecki M.Czarnecki B
informatyka J.Berendt B 116 11.20-12.50 biologia E.L.-Piechocka
13.10-14.40 informatyka A.T.-Hoffmann A 13.00-14.30 biologia E.L.-Piechocka
informatyka J.Berendt B
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język polski E.Moszyńska 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski E.Moszyńska 9.40-11.10 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek
11.20-12.50 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
13.10-14.40 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 13.00-14.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski 9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A
11.20-12.50 język polski A.Kotarba 11.20-12.50 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek  sala gimn.
13.10-14.40 język polski A.Kotarba 13.00-14.30 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek  sala gimn.
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 język polski M.Wekwert 11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A
13.10-14.40 język polski M.Wekwert język niemiecki M.Czarnecki B
14.50-16.20 13.00-14.30 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki M.Czarnecki B
17 – 18.III.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 finanse publiczne J.Michalska 8.00-9.30 podstwy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 finanse publiczne J.Michalska 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego M.Meller 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
13.10-14.40 podstawy prawa cywilnego M.Meller 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa cywilnego M.Meller 8.00-9.30
9.40-11.10 podstawy prawa cywilnego M.Meller 9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska
11.20-12.50 działalność gospodarcza R.Woźniak 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 działalność gospodarcza R.Woźniak 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 9.40-11.10 podstawy anatom.-dermat.w kosmet. P.Gilewski
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 11.20-12.50 podstawy anatom.-dermat.w kosmet. P.Gilewski
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 8.00-9.30 dział.gospod.i usług.w sal.kosmetycz. E.Paradowska
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 13.00-14.30 dział.gospod.i usług.w sal.kosmetycz. E.Paradowska
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera A
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 11.20-12.50 zagrożenie w środowiskiu pracy Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Michalska 13.00-14.30 zagrożenie w środowiskiu pracy Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 język obcy zawodowy-j.angielski A.A.-Gruszka
I TECHNIKUM INFORMATYCZNE
17-18.III.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 witryny i aplikacje internetowe A.T.-Hoffmann 8.00-9.30 komp.społ.i organiz.małych zespołów A.T.-Hoffmann
9.40-11.10 montaż i konfig.lok.sieci komputerow. A.T.-Hoffmann 9.40-11.10 komp.społ.i organiz.małych zespołów A.T.-Hoffmann
11.20-12.50 administr.systemami operacyjnymi A.Suski 11.20-12.50 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak
13.10-14.40 administr.systemami operacyjnymi A.Suski 13.00-14.30 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak
14.50-16.20 eksploatacja urządz.tech.komputer. A.Suski

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak