Plan zajęć


Zjazd 26-27 września 2020r. (aktualizacja 22.09.2020r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 26.09.2020 27.09.2020
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30
1 Bielecki Marcin
2 Biniewski Ireneusz
3 Burdelski Robert 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2
4 Gałowska Agnieszka 2Lo1 2Lo1 2Tuk 2Tuk 2Ta
5 Góralska Anna 2Lo2 2Lo2 3Lo1 3Lo1 1Lo 3Lo2 3Lo2
6 Hekiert Kamila 3Lo1 3Lo1
7 Janas-Cieszyńska Monika
8 Jaszyk Milena 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
9 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
10 Kasperkowiak Anna 3Lo2 3Lo2 2Lo1 2Lo1
11 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz 2Lo2 2Lo2 2Tbhp 2Tbhp
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna 1Lo 1Lo 2Tbhp 2Tbhp 3Lo1 3Lo1
15 Michalska Justyna
16 Nogalska Ewa 1Lo 1Lo
17 Paradowska Emilia
18 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 1Ta
19 Piskulska Anna 1Tuk 1Tuk 1Ta 1Ta
20 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 2Ta 2Ta 3Lo2 2Ta 2Ta 2Lo1 2Lo1
21 Rojtek Waldemar 3Lo2 3Lo2 3Lo1
22 Rybak Łukasz 3Lo2 3Lo2
23 Rybczyński Kazimierz
24 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
25 Świerad Patrycja 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo2
26 Tabaka-Hoffmann A. 1Lo 1Lo
27 Tramowski Tomasz 1Lo 1Lo
28 Wesołowska Ewelina 2Lo1 2Lo1 1Lo 1Lo 2Lo2 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1
29 Woźniak Robert 1Ta 1Ta
26 – 27.IX.2020r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 biologia P.Świerad 8.00-9.30 informatyka T.Tramowski A
9.40-11.10 biologia P.Świerad informatyka A.T.-Hoffmann B
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 9.40-11.10 informatyka T.Tramowski A
język niemiecki E.Wesołowska B informatyka A.T.-Hoffmann B
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A 11.20-12.50 język polski E.Nogalska
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 język polski E.Nogalska
14.50-16.20 geografia A.Góralska
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język angielski A.Gałowska A 8.00-9.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski
język niemiecki E.Wesołowska B 9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski
9.40-11.10 język angielski A.Gałowska A 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
język niemiecki E.Wesołowska B 13.00-14.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak
13.10-14.40 język polski A.Kasperkowiak
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 geografia A.Góralska 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 geografia A.Góralska 9.40-11.10 chemia Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 biologia P.Świerad 11.20-12.50 historia R.Burdelski
13.10-14.40 biologia P.Świerad 13.00-14.30 historia R.Burdelski
14.50-16.20 język niemiecki E.Wesołowska B
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska 11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony A.Góralska język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek 13.00-14.30 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 język polski A.Kasperkowiak 8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak język niemiecki E.Wesołowska B
11.20-12.50 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek 9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A
13.10-14.40 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
26 – 27.IX.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 8.00-9.30 podstawy prawa finansowego E.Skałbania
9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 9.40-11.10 podstawy prawa finansowego E.Skałbania
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Peksa 11.20-12.50 bhp w administracji A.Piskulska
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Peksa 13.00-14.30 bhp w administracji A.Piskulska
14.50-16.20 ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. J.Peksa
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Peksa 8.00-9.30 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Peksa 9.40-11.10 działalność gospodarcza P.Radziątkowski
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 13.00-14.30 pracownia administracji E.Skałbania
14.50-16.20 język obcy zawodowy-j.angielski A.Gałowska
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 kosmetyka M.Jaszyk 8.00-9.30 bhp w gabinecie kosmetycznym A.Piskulska
9.40-11.10 kosmetyka M.Jaszyk 9.40-11.10 bhp w gabinecie kosmetycznym A.Piskulska
11.20-12.50 pracownia kosmetyki twarzy M.Jaszyk A 11.20-12.50 podstawy fizykoterapii M.Jaszyk
pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska B 13.00-14.30 podstawy fizykoterapii M.Jaszyk
13.10-14.40 pracownia kosmetyki twarzy M.Jaszyk A
pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska B
14.50-16.20 preparatyka kosmetyczna M.Jaszyk
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
11.20-12.50 język angielski w kosmetyce A.Gałowska 11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
13.00-14.30 język angielski w kosmetyce A.Gałowska 13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
14.50-16.20
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
26-27.IX.2020 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 8.00-9.30 język obcy zawodowy w bhp J.Kotlińska
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 9.40-11.10 język obcy zawodowy w bhp J.Kotlińska
11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Zjazd 03-04 października 2020r. (aktualizacja .)

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak