Plan zajęć


ZAJĘCIA ONLINE 12-13 grudnia 2020r. (aktualizacja 26.11.2020r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 12.12.2020 13.12.2020
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.4016.10
1 Bielecki Marcin
2 Biniewski Ireneusz
3 Burdelski Robert
4 Gałowska Agnieszka 2Tuk 2Lo1 2Lo1 2Ta
5 Góralska Anna 2Lo1 3Lo2 1Lo 3Lo1 2Lo1 3Lo1 3Lo2 2Lo1
6 Hekiert Kamila 2Lo2 2Lo2 3Lo1 2Lo2 2Lo2
7 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk 1Tuk 2Tuk
8 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk(45´) 2Tuk
9 Kasperkowiak Anna 3Lo2 2Lo1 2Lo1
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Klapiszewski Łukasz 1Lo 2Lo2 1Tuk 1Tuk
12 Kotarba Alicja
13 Kotlińska Joanna 2Tbhp
14 Michalska Justyna 2Ta 2Ta
15 Nogalska Ewa 1Lo 1Lo
16 Paradowska Emilia 1Ta 2Ta 1Tuk 1Tuk
17 Peksa Jarosław
18 Piskulska Anna
19 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 3Lo2 3Lo2 1Lo 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1
20 Rojtek Waldemar
21 Rybak Łukasz 2Lo2 2Lo2
22 Rybczyński Kazimierz 1Lo
23 Skałbania Ewelina 2Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
24 Świerad Patrycja
25 Tabaka-Hoffmann A. 1Lo
26 Tramowski Tomasz 1Lo
27 Wesołowska Ewelina 3Lo1 2Lo1 2Lo1
28 Woźniak Robert 1Tuk 1Lo
12 – 13.XII.2020r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski E.Nogalska 8.00-9.30 chemia Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 język polski E.Nogalska 9.40-11.10 wiedza o społecz.-egzamin K.Rybczyński
11.20-12.50 geografia A.Góralska 11.20-12.50 podstawy przeds.-egzamin R.Woźniak
13.10-14.40 informatyka-egzamin T.Tramowski A 13.00-14.30
informatyka-egzamin A.T.-Hoffmann B
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
9.40-11.10 język polski A.Kasperkowiak 9.40-11.10 język angielski-nowy semestr A.Gałowska A
11.20-12.50 język polski-egzamin A.Kasperkowiak język niemiecki-nowy semestr E.Wesołowska B
13.10-14.40 11.20-12.50 język angielski-nowy semestr A.Gałowska A
język niemiecki-nowy semestr E.Wesołowska B
14.50-16.20 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 9.40-11.10 chemia-egzamin Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 język angielski Ł.Rybak A 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 język angielski-egzamin Ł.Rybak A 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 geografia p.rozsz.-egzamin A.Góralska
11.20-12.50 język polski-egzamin K.Hekiert 11.20-12.50 matematyka p.rozsz-egzamin P.Radziątkowski
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony A.Góralska 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20 język niemiecki-egzamin E.Wesołowska B
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 język polski-egzamin A.Kasperkowiak 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska 9.40-11.10 matematyka p.rozsz-egzamin P.Radziątkowski
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 geografia p.rozsz.-egzamin A.Góralska
13.10-14.40 matematyka-egzamin P.Radziątkowski 13.00-14.30
14.50-16.20
12 – 13.XII.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa cywil.-egzamin E.Paradowska 8.00-9.30 podstawy prawa finans.-egzamin E.Skałbania
9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 13.00-14.30 pracownia administracji E.Skałbania
14.50-16.20 pracownia administracji E.Skałbania
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania 8.00-9.30
9.40-11.10 podstawy prawa admin.-egzamin E.Paradowska 9.40-11.10 podstawy prawa cywilnego-nowy sem. J.Michalska
11.20-12.50 11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego-nowy sem. J.Michalska
13.10-14.40 13.00-14.30 język obcy zawodowy-nowy sem. A.Gałowska
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 podstawy przedsiębior.-egzamin R.Woźniak 8.45-9.30 podstawy fizykoterapii-egzamin K.Kamińska
9.40-11.10 podst.anatomii i fizjol.-egzamin M.J.-Cieszyńska 9.40-11.10 podstawy dermatologii-egzamin M.J.-Cieszyńska
11.20-12.50 kosmetyka E.Paradowska 11.20-12.50 preparatyka kosmetyczna Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 kosmetyka E.Paradowska 13.00-14.30 preparatyka kosmetyczna Ł.Klapiszewski
14.50-16.20
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 8.00-9.30 język angielski w kosmetyce A.Gałowska
9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.-egzamin K.Kamińska
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 11.20-12.50 podst.anatom.-dermat.-egzamin M.J.-Cieszyńska
13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 13.00-14.30
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
12-13.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…….. K.Kasperkowiak 8.00-9.30 język obcy zawodowy – egzamin J.Kotlińska
9.40-11.10 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…….. K.Kasperkowiak 9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak
14.50-16.20 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 14.40-16.10 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

ZAJĘCIA ONLINE 19-20 grudnia 2020r. (aktualizacja 01.12.2020r. )

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 19.12.2020 20.12.2020
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.4016.10
1 Bielecki Marcin 1Tuk 1Tuk
2 Biniewski Ireneusz
3 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
4 Gałowska Agnieszka 2Tuk
5 Góralska Anna 3Lo1 3Lo1 3Lo2 3Lo2 2Lo1 1Lo 2Lo2 2Lo1 2Lo1
6 Hekiert Kamila 3Lo1 3Lo1 2Lo2 2Lo2
7 Janas-Cieszyńska Monika 2Tuk 2Tuk
8 Kamińska Kinga 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
9 Kasperkowiak Anna 2Lo1 2Lo1 3Lo2 3Lo2
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 2Tbhp 1Lo 1Tuk 1Tuk 2Tbhp
12 Kotarba Alicja
13 Kotlińska Joanna 3Lo1 3Lo1
14 Michalska Justyna
15 Nogalska Ewa 1Lo 1Lo
16 Paradowska Emilia 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
17 Peksa Jarosław 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
18 Piskulska Anna
19 Radziątkowski Piotr 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo1 1Lo 1Lo 2Lo1
20 Rojtek Waldemar
21 Rybak Łukasz 1Ta 2Lo2 2Lo2 3Lo2 3Lo2
22 Rybczyński Kazimierz 1Lo
23 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta
24 Świerad Patrycja 1Lo 2Lo2
25 Tabaka-Hoffmann A.
26 Tramowski Tomasz
27 Wesołowska Ewelina 2Lo2 2Lo2 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1
28 Woźniak Robert
19 – 20.XII.2020r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski E.Nogalska 8.00-9.30 geografia-egzamin A.Góralska
9.40-11.10 język polski E.Nogalska 9.40-11.10 historia-egzamin K.Rybczyński
11.20-12.50 chemia-egzamin Ł.Klapiszewski 11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski
13.10-14.40 biologia-nowy sem. P.Świerad 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski
16.30-18.00 matematyka P.Radziątkowski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język polski-nowy sem. A.Kasperkowiak 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 język polski-nowy sem. A.Kasperkowiak 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 historia i społeczeństwo-nowy sem. R.Burdelski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.10-14.40 historia i społeczeństwo-nowy sem. R.Burdelski 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony A.Góralska 14.40-16.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 historia-nowy sem. R.Burdelski 8.00-9.30
9.40-11.10 historia-nowy sem. R.Burdelski 9.40-11.10 geografia p.rozszerz.-nowy sem. A.Góralska
11.20-12.50 język angielski-nowy sem. Ł.Rybak A 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
język niemiecki-nowy sem. E.Wesołowska B 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 język angielski-nowy sem. Ł.Rybak A
język niemiecki-nowy sem. E.Wesołowska B
14.50-16.20 biologia-nowy sem. P.Świerad
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony A.Góralska 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 13.00-14.30 język angielski J.Kotlińska A
język niemiecki E.Wesołowska B
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO 2
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski język niemiecki E.Wesołowska B
11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska 9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony A.Góralska język niemiecki E.Wesołowska B
14.50-16.20 11.20-12.50 język polski A.Kasperkowiak
13.00-14.30 język polski A.Kasperkowiak
19 – 20.XII.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Skałbania 8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania
9.40-11.10 podstawy prawa admin.-egzamin E.Skałbania 9.40-11.10 pracownia administracji E.Skałbania
11.20-12.50 ekon.podst.funkcj.przeds-nowy sem. J.Peksa 11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego-nowy sem. E.Paradowska
13.10-14.40 ekon.podst.funkcj.przeds-nowy sem. J.Peksa 13.00-14.30 podstawy prawa cywilnego-nowy sem. E.Paradowska
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa pracy-nowy sem. J.Peksa 8.00-9.30 podstawy prawa administr.-nowy sem. E.Paradowska
9.40-11.10 podstawy prawa pracy-nowy sem. J.Peksa 9.40-11.10 podstawy prawa administr.-nowy sem. E.Paradowska
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 13.00-14.30 pracownia administracji E.Skałbania
14.50-16.20 pracownia administracji E.Skałbania 14.40-16.10 pracownia administracji E.Skałbania
16.30-18.00 pracownia administracji E.Skałbania
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 8.00-9.30 pierwsza pomoc przedmedyczna M.Bielecki
9.40-11.10 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 9.40-11.10 pierwsza pomoc przedmedyczna M.Bielecki
11.20-12.50 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 11.20-12.50 preparatyka kosmetyczna Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 pracownia kosmetyki twarzy K.Kamińska 13.00-14.30 preparatyka kosmetyczna-egzamin Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
16.30-18.00 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 podst. anatom.-dermat.-nowy sem. M.J.-Cieszyńska 8.00-9.30 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
9.40-11.10 podst. anatom.-dermat.-nowy sem. M.J.-Cieszyńska 9.40-11.10 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
11.20-12.50 j.angielski w kosmet.-egzamin A.Gałowska 11.20-12.50 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
13.00-14.30 13.00-14.30 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
14.50-16.20 14.40-16.10 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
19-20.XII.20 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 11.20-12.50 zarzadzanie systemami bhp K.Kasperkowiak
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 13.00-14.30 zarzadzanie systemami bhp K.Kasperkowiak
14.50-16.20 ustal.przycz.i okolicz.wypadków…… K.Kasperkowiak 14.40-16.10 zagrożenie w środow.pracy-egzamin Ł.Klapiszewski

DODATKOWE ZAJĘCIA ONLINE dla: kl. ITa - 04 i 11.12.2020r.; kl.II Ta i I Tuk - 05.12.2020r. oraz kl. II Tuk - 18.12.2020

04.XII.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
04.12.2020 Piątek       I Ta
15.30-17.00 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
17.05-18.35 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
18.40-20.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
11.XII.2020r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
11.12.2020 Piątek       I Ta
15.30-17.00 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
17.05-18.35 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
18.40-20.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
05.XII.2020r.
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
05.12.2020 Sobota       II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
13.10-14.40
14.50-16.20
16.30-18.00
05.XII.2020r.
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
05.12.2020 Sobota       I Tuk
8.00-9.30
9.40-11.10
11.20-12.50
13.10-14.40 komunik.społ.i podstawy marketingu P.Radziątkowski
14.50-16.20 komunik.społ.i podstawy marketingu P.Radziątkowski
16.30-18.00 komunik.społ.i podstawy marketingu P.Radziątkowski
18.XII.2020r.
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
18.12.2020 Piątek       II Tuk
15.30-17.00 działalność gosp.i usług.w sal.kosm. P.Radziątkowski
17.05-18.35 działalność gosp.i usług.w sal.kosm. P.Radziątkowski