Plan zajęć


Plan zajęć 28-29.10.2017r. (aktualizacja 16.10.2017r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 28.10.2017 29.10.2017
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt-Gruszka Aleksan. 2Tbhp 2Tbhp
2 Bejnarowicz Maciej 1Tuk 1Ti 1Ta 1Ta
3 Berendt Jarosław 1Ti 1Ti 1Ti 1Lo 1Lo
4 Bresinski Władysław 1Lo 1Lo
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Burdelski Robert 1Lo 2Lo2 2Lo2
7 Czarnecki Marek 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2
8 Gilewski Paweł 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Ti 2Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna 2Ta 2Ta
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina 1Lo 1Lo 2Lo1 2Lo1
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 1Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Paradowska Emilia 1Tuk 1Tuk 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr 2Lo1 2Lo1 3Lo 3Lo 1Ta 3Lo 3Lo 1Ta
23 Rojtek Waldemar 2Lo1 2Lo2 3Lo
24 Rybak Łukasz 2Lo2 2Lo2
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur 2Lo2 2Lo2 1Ti
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Lo 1Lo 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena 3Lo 3Lo
30 Wolański Witold 3Lo 2Lo2 2Lo1 2Lo1
31 Woźniak Robert 1Ta 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
28 – 29.X.2017
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 historia R.Burdelski 8.00-9.30 informatyka A.T.-Hoffmann A
9.40-11.10 język angielski P.Mączyńska A informatyka J.Berendt B
język niemiecki M.Czarnecki B 9.40-11.10 informatyka A.T.-Hoffmann A
11.20-12.50 język angielski P.Mączyńska A informatyka J.Berendt B
język niemiecki M.Czarnecki B 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 fizyka W.Bresinski 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
14.50-16.20 fizyka W.Bresinski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 8.00-9.30 język polski E.Moszyńska
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 język polski E.Moszyńska
11.20-12.50 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 język angielski P.Mączyńska A 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
język niemiecki M.Czarnecki B
14.50-16.20 język angielski P.Mączyńska A
język niemiecki M.Czarnecki B
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 8.00-9.30 matematyka A.Suski
9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański
11.20-12.50 historia i społeczeństwo R.Burdelski 11.20-12.50 język angielski Ł.Rybak A
13.10-14.40 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek język niemiecki M.Czarnecki B
14.50-16.20 13.00-14.30 język angielski Ł.Rybak A
język niemiecki M.Czarnecki B
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 język polski M.Wekwert 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
9.40-11.10 język polski M.Wekwert 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
13.10-14.40 matematyka P.Radziątkowski 13.00-14.30
14.50-16.20 przysposobienie wojskowo-policyjne W.Rojtek
28 – 29.X.2017r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak A 8.00-9.30 pracownia administracji E.Paradowska A
pracownia pracy biurowej J.Michalska B pracownia administracji P.Radziątkowski B
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak A 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
pracownia pracy biurowej J.Michalska B 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak A 13.00-14.30 pracownia administracji E.Paradowska A
pracownia pracy biurowej J.Michalska B pracownia administracji P.Radziątkowski B
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska
9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 8.00-9.30 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A
9.40-11.10 podst.anato.-dermatol.w kosmetyce P.Gilewski zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
11.20-12.50 podst.anato.-dermatol.w kosmetyce P.Gilewski 9.40-11.10 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A
13.10-14.40 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
14.50-16.20 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 11.20-12.50 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
13.00-14.30 zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A
zabiegi piel.i upięks.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 8.00-9.30 podst.anato.-dermatol.w kosmetyce P.Gilewski
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 9.40-11.10 podst.anato.-dermatol.w kosmetyce P.Gilewski
9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 11.20-12.50 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 13.00-14.30 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
13.10-14.40 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A
zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 11.20-12.50 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak
13.10-14.40 podstawy prawa pracy J.Michalska 13.00-14.30 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak
14.50-16.20 podstawy prawa pracy J.Michalska
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30 ustal.przyczyn i okolicz.wypadków… K.Kasperkowiak
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 9.40-11.10 ustal.przyczyn i okolicz.wypadków… K.Kasperkowiak
11.20-12.50 język obcy zawodowy-j.angielski A.A.-Gruszka 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 język obcy zawodowy-j.angielski A.A.-Gruszka 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
I TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
28-29.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak 8.00-9.30
9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 9.40-11.10 administracja systemami operacyjn. A.Suski
11.20-12.50 systemy operacyjne J.Berendt 11.20-12.50 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann
13.10-14.40 systemy operacyjne J.Berendt 13.00-14.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann
14.50-16.20 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

Plan zajęć 21-22.10.2017r. (aktualizacja 16.10.2017r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 21.10.2017 22.10.2017
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Arendt-Gruszka Aleksan. 2Tbhp
2 Bejnarowicz Maciej 1Ti 1Ti 1Ta
3 Berendt Jarosław 1Lo 1Lo 1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław 1Lo
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
6 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2
7 Czarnecki Marek 1Lo 3Lo 3Lo 2Lo1
8 Gilewski Paweł
9 Hekiert Kamila
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Ti 1Ti 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
13 Kotarba Alicja 2Lo2 2Lo2
14 Kotlińska Joanna 1Ta 1Ta 3Lo 3Lo
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina 2Lo1 1Lo
17 Meller Marek 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1
20 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta 2Tuk 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Lo 1Lo
22 Radziątkowski Piotr 3Lo 3Lo 1Ta 1Ta 2Lo1 2Lo1
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz 2Lo1 2Lo1
26 Suski Artur 2Lo2 2Lo2 1Lo 1Lo
27 Śliwińska Julita 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Lo 1Lo
29 Wekwert Magdalena 3Lo 3Lo
30 Wolański Witold 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1 3Lo 3Lo
31 Woźniak Robert 2Ta 2Ta
21 – 22.X.2017
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 fizyka W.Bresinski 102 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
9.40-11.10 język angielski P.Mączyńska A 113 9.40-11.10 matematyka A.Suski 116
język niemiecki M.Czarnecki B 114 11.20-12.50 chemia B.Pilarska 212
11.20-12.50 informatyka A.T.-Hoffmann A 113 13.00-14.30 chemia B.Pilarska 212
informatyka J.Berendt B 114
13.10-14.40 informatyka A.T.-Hoffmann A 18
informatyka J.Berendt B 18
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 język angielski P.Mączyńska A 113 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
9.40-11.10 język polski E.Moszyńska 106 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 117 11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115
13.10-14.40 historia i społeczeństwo K.Rybczyński 117 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski 115
14.50-16.20 język niemiecki M.Czarnecki B 114
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 8.00-9.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117
11.20-12.50 matematyka A.Suski 116 11.20-12.50 język polski A.Kotarba 106
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116 13.00-14.30 język polski A.Kotarba 106
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO
8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 8.00-9.30 język polski M.Wekwert 105
9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 język polski M.Wekwert 105
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 10 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
język niemiecki M.Czarnecki B 114 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A 10
język niemiecki M.Czarnecki B 114
14.50-16.20
21 -22.X.2017r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 finanse publiczne J.Michalska 226 8.00-9.30 pracownia administracji E.Paradowska A 212
9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 pracownia administracji P.Radziątkowski B 115
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 212 9.40-11.10 pracownia administracji E.Paradowska A 212
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 212 pracownia administracji P.Radziątkowski B 115
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 207 11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego M.Meller 105
13.00-14.30 podstawy prawa cywilnego M.Meller 105
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 8.00-9.30 podstawy prawa cywilnego M.Meller 106
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 9.40-11.10 podstawy prawa cywilnego M.Meller 106
11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska 226
14.50-16.20 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
13.10-14.40 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. B.Pilarska A 205
zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
9.40-11.10 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
11.20-12.50 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
13.10-14.40 kosmet.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203 13.00-14.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. J.Śliwińska B 204
14.50-16.20
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 220 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 220 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 220 11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 220
13.10-14.40 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 220 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 220
14.50-16.20 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 220
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 222
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222
11.20-12.50 język obcy zawodowy w bhp A.A.-Gruszka 8 11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
13.10-14.40 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski 222 13.00-14.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
14.50-16.20 zarządzanie systemami bhp Ł.Klapiszewski 222
I TECHNIKUM INFORMATYCZNE
21-22.X.2017 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 18 8.00-9.30 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak 18
9.40-11.10 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 18 9.40-11.10 bezpieczeństwo i higiena pracy K.Kasperkowiak 18
11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 18 11.20-12.50 systemy operacyjne J.Berendt 18
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 18 13.00-14.30 systemy operacyjne J.Berendt 18
14.50-16.20

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak