Plan zajęć


ZAJĘCIA 22-23 MAJA 2021r.(aktualizacja 12.05.2021r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 22.05.2021 23.05.2021
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.4016.10
1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka
4 Góralska Anna 2Lo1 2Lo1
5 Hekiert Kamila 2Lo2 2Lo2
6 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk 1Tuk
7 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
8 Kasperkowiak Anna
9 Kasperkowiak Krzysztof
10 Klapiszewski Łukasz 1Tuk
11 Kotarba Alicja
12 Kotlińska Joanna
13 Michalska Justyna
14 Nogalska Ewa
15 Paradowska Emilia 1Tuk 1Tuk
16 Peksa Jarosław
17 Piskulska Anna
18 Radziątkowski Piotr 1Lo 1Lo 2Lo2 1Ta 1Ta 1Ta 2Lo1 2Lo1 1Lo 2Ta 2Ta
19 Rojtek Waldemar
20 Rybak Łukasz
21 Rybczyński Kazimierz 1Lo 1Lo
22 Skałbania Ewelina 2Ta 2Ta 1Ta
23 Świerad Patrycja
24 Tabaka-Hoffmann A.
25 Tramowski Tomasz
26 Wesołowska Ewelina
27 Woźniak Robert
22 – 23.V.2021r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10 wiedza o społecz-egzamin K.Rybczyński
11.20-12.50 historia-egzamin K.Rybczyński 11.20-12.50 matematyka-egzamin P.Radziątkowski
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane wszystkie zajęcia zrealizowane
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski
9.40-11.10 9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski
11.20-12.50 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.10-14.40 13.00-14.30 geografia p.rozsz.-egzamin A.Góralska
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 matematyka P.Radziątkowski 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
14.50-16.20
22 – 23.V.2021r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 podst.prawa administrac.-egzamin E.Skałbania 11.20-12.50
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 13.00-14.30
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
16.30-18.00 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania 8.00-9.30
9.40-11.10 pracownia administracji-egzamin E.Skałbania 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
14.50-16.20 14.40-16.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 preparatyka kosmetycz.-egzamin Ł.Klapiszewski 8.00-9.30 prac. kosmetyki twarzy-egzamin K.Kamińska
9.40-11.10 podst.anatomii i fizjologii-egzamin M.J.-Cieszyńska 9.40-11.10 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
11.20-12.50 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska 11.20-12.50 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska
13.10-14.40 kosmetyka E.Paradowska 13.00-14.30 pracownia kosmetyki dłoni i stóp K.Kamińska
14.50-16.20 kosmetyka E.Paradowska 14.40-16.10 prac.kosmet.dłoni i stóp-egzamin K.Kamińska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
22-23.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 8.00-9.30
9.40-11.10 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 9.40-11.10
11.20-12.50 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 11.20-12.50
13.10-14.40 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 13.00-14.30
14.50-16.20 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
16.30-18.00 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

ZAJĘCIA ONLINE 08-09 MAJA 2021r. (aktualizacja 21.04.2021r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 08.05.2021 09.05.2021
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.4016.10
1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka
4 Góralska Anna 2Lo2 2Lo1 2Lo1
5 Hekiert Kamila 2Lo2 2Lo2 2Lo2 2Lo2
6 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk 1Tuk 1Tuk
7 Kamińska Kinga 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
8 Kasperkowiak Anna 2Lo1
9 Kasperkowiak Krzysztof
10 Klapiszewski Łukasz 1Tuk 1Tuk
11 Kotarba Alicja
12 Kotlińska Joanna 1Lo
13 Michalska Justyna
14 Nogalska Ewa 1Lo
15 Paradowska Emilia 1Tuk 1Tuk 1Tuk
16 Peksa Jarosław
17 Piskulska Anna
18 Radziątkowski Piotr 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 2Lo2 2Lo2 2Ta 2Ta 2Ta 2Lo1 2Lo1
19 Rojtek Waldemar
20 Rybak Łukasz
21 Rybczyński Kazimierz
22 Skałbania Ewelina 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta
23 Świerad Patrycja
24 Tabaka-Hoffmann A.
25 Tramowski Tomasz
26 Wesołowska Ewelina 1Lo
27 Woźniak Robert 1Tuk
08-09.V.2021r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski-egzamin  E.Nogalska 9.40-11.10
11.20-12.50 j. angielski-egzamin J.Kotlińska A 11.20-12.50
j.  niemiecki-egzamin E.Wesołowska B 13.00-14.30
13.10-14.40
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30 język polski-egzamin A.Kasperkowiak
9.40-11.10 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony A.Góralska
11.20-12.50 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony A.Góralska
13.10-14.40 13.00-14.30 matematyka P.Radziątkowski
14.50-16.20 14.40-16.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30 geografia p.rozsz.-egzamin A.Góralska
9.40-11.10 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 język polski p.rozszerzony K.Hekiert 13.00-14.30
14.50-16.20 matematyka P.Radziątkowski
16.30-18.00 matematyka P.Radziątkowski
08-09.V.2021r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia administracji E.Skałbania 8.00-9.30
9.40-11.10 pracownia administracji-egzamin E.Skałbania 9.40-11.10
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 11.20-12.50
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
9.40-11.10 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
11.20-12.50 pracownia administracji E.Skałbania 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
13.10-14.40 pracownia administracji E.Skałbania 13.00-14.30
14.50-16.20 pracownia administracji E.Skałbania
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 podstawy anatomii i fizjologii M.J.-Cieszyńska 8.00-9.30 kosmetyka E.Paradowska
9.40-11.10 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska 9.40-11.10 kosmetyka E.Paradowska
11.20-12.50 podstawy dermatologii M.J.-Cieszyńska 11.20-12.50 kosmetyka E.Paradowska
13.10-14.40 preparatyka kosmetyczna Ł.Klapiszewski 13.00-14.30 podst. przedsiębiorczości-egzamin R.Woźniak
14.50-16.20 preparatyka kosmetyczna Ł.Klapiszewski
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
08-09.V.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 14.40-16.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
16.30-18.00 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska

ZAJĘCIA 12-13 CZERWCA (aktualizacja 07.05.2021r.) UWAGA!!! 13.06.- OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIANIA OCEN!!!

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 12.06.2021 13.06.2021
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.4016.10
1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka
4 Góralska Anna
5 Hekiert Kamila 2Lo2
6 Janas-Cieszyńska Monika 1Tuk(45´)
7 Kamińska Kinga 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
8 Kasperkowiak Anna
9 Kasperkowiak Krzysztof
10 Klapiszewski Łukasz
11 Kotarba Alicja
12 Kotlińska Joanna
13 Michalska Justyna
14 Nogalska Ewa
15 Paradowska Emilia 1Tuk 1Tuk 1Tuk
16 Peksa Jarosław
17 Piskulska Anna
18 Radziątkowski Piotr 2Lo2 2Lo2 2Lo2 2Ta 2Ta 2Ta 2Lo1 2Lo1 1Ta 1Ta 1Ta
19 Rojtek Waldemar
20 Rybak Łukasz
21 Rybczyński Kazimierz
22 Skałbania Ewelina
23 Świerad Patrycja
24 Tabaka-Hoffmann A.
25 Tramowski Tomasz
26 Wesołowska Ewelina
27 Woźniak Robert
12 – 13.VI.2021r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
9.40-11.10 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10
11.20-12.50 matematyka-egzamin P.Radziątkowski 11.20-12.50
13.10-14.40 język polski K.Hekiert 13.00-14.30
14.50-16.20 wszystkie zajęcia zrealizowane
12 – 13.VI.2021r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
13.10-14.40 13.00-14.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
14.50-16.20 14.40-16.10 pracow. pracy biurowej-egzamin P.Radziątkowski
wszystkie zajęcia zrealizowane
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 działalność gospodar.-egzamin P.Radziątkowski 13.00-14.30
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
16.30-18.00 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 pracownia makijażu i stylizacji K.Kamińska 8.00-9.30
9.40-11.10 kosmetyka E.Paradowska 9.40-11.10
11.20-12.50 kosmetyka E.Paradowska 11.20-12.50 wszystkie zajęcia zrealizowane
13.10-14.40 kosmetyka-egzamin E.Paradowska 13.00-14.30
14.50-15.35 podstawy dermatologii-45min. M.J.-Cieszyńska
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
12-13.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
9.40-11.10 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
11.20-12.50 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
13.00-14.30 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
14.50-16.20 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska 14.40-16.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska
16.30-18.00 zab.piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała K.Kamińska wszystkie zajęcia zrealizowane

DODATKOWE ZAJĘCIA 11 CZERWCA -piątek DLA KLASY II LO 1 i P. Radziątkowskiego (aktualizacja 07.05.2021r.)

11.VI.2021r.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
11.06.2021r. PIĄTEK II LO1
15.30-17.15 matematyka P.Radziątkowski
17.25-18.10 matematyka p.rozszerzony-45 min. P.Radziątkowski

ZAJĘCIA 19-20 CZERWCA UWAGA!!! zamiast zjazdu 05-06 czerwca (aktualizacja 07.05.2021r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 19.06.2021 20.06.2021
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.0014.30 14.4016.10
1 Bielecki Marcin
2 Burdelski Robert
3 Gałowska Agnieszka
4 Góralska Anna
5 Hekiert Kamila
6 Janas-Cieszyńska Monika
7 Kamińska Kinga
8 Kasperkowiak Anna
9 Kasperkowiak Krzysztof
10 Klapiszewski Łukasz
11 Kotarba Alicja
12 Kotlińska Joanna
13 Michalska Justyna
14 Nogalska Ewa
15 Paradowska Emilia
16 Peksa Jarosław
17 Piskulska Anna
18 Radziątkowski Piotr 2Lo1 2Lo1 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Tuk 2Tuk 2Ta 2Ta 2Ta
19 Rojtek Waldemar
20 Rybak Łukasz
21 Rybczyński Kazimierz
22 Skałbania Ewelina
23 Świerad Patrycja
24 Tabaka-Hoffmann A.
25 Tramowski Tomasz
26 Wesołowska Ewelina
27 Woźniak Robert
19 – 20.VI.2021r.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 8.00-9.30
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
19 – 20.VI.2021r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 11.20-12.50 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 13.00-14.30 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski 14.40-16.10 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
16.30-18.00 pracownia pracy biurowej P.Radziątkowski
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
19-20.VI.2021 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. P.Radziątkowski
9.40-11.10 9.40-11.10 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. P.Radziątkowski
11.20-12.50 11.20-12.50
13.00-14.30 13.00-14.30
14.50-16.20