Plan zajęć


DODATKOWE  ZAJĘCIA DLA  KLASY I TBHP i II Tuk
2017/18
Lp. Nazwisko i imię 08.06.2018
14.00 15.30 15.35 17.05 17.10 18.40 18.45 20.15
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika
6 Burdelski Robert
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł
9 Hekiert Kamila
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna
19 Moszyńska Emilia
20 Paradowska Emilia 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
21 Pilarska Beata
22 Radziątkowski Piotr
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur
27 Śliwińska Julita
28 Tabaka-Hoffmann A.
29 Wekwert Magdalena
30 Wolański Witold
31 Woźniak Robert
08.VI.2018r.
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
08.VI.2018 PIĄTEK
14.00-15.30
15.35-17.05 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 222
17.10-18.40 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 222
18.45-20.15 ustal.przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak 222
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
08.VI.2018 PIĄTEK NIEDZIELA Klasa II Tuk
14.00-15.30 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 211
15.35-17.05 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 211
17.10-18.40 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 211
18.45-20.15 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska 211

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 16.06.2018 17.06.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30 14.40 16.10
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej
3 Berendt Jarosław 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Burdelski Robert
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp(45´)
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp(45´) 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Paradowska Emilia
21 Pilarska Beata
22 Radziątkowski Piotr
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena
30 Wolański Witold
31 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 2Ta
16 – 17.VI.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227 9.40-11.10
11.20-12.50 język polski K.Hekiert 227 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 język polski E.Moszyńska 106 9.40-11.10
11.20-12.50 język polski E.Moszyńska 106 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-13.45
14.50-16.20
16 – 17.VI.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 8.00-9.30
9.40-11.10 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 8.00-9.30
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 9.40-11.10
11.20-12.50 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 11.20-12.50
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 226 13.00-14.30
14.50-16.20
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203 8.00-9.30
9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203 9.40-11.10
11.20-12.50 11.20-12.50
13.10-14.40 13.00-14.30
14.50-16.20
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 205 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
9.40-11.10 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 205 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
11.20-12.50 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 204 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 205 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera
13.10-14.40 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 204
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 205
14.50-16.20 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 204
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 205
16.30-18.00 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 205
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.45-9.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222 8.00-9.30 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak 222
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222 9.40-11.10 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak 222
11.20-12.50 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 222 11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 222
13.10-14.40 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 222 13.00-14.30 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 222
14.50-16.20 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 14.40-15.25 ergonomia w procesie pracy K.Kasperkowiak 222
16.30-18.00 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
I TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
16-17.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 administracja systemami bhp A.Suski 19 8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
9.40-11.10 administracja systemami bhp A.Suski 19 9.40-11.10 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
11.20-12.50 administracja systemami bhp A.Suski 19 11.20-12.50 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
13.10-14.40 administracja systemami bhp A.Suski 19 13.00-14.30 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt 19
14.50-16.20 administracja systemami bhp A.Suski 19

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
II SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 09.06.2018 10.06.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 16.30 18.00 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30 14.40 16.10
1 Arendt-Gruszka Aleksan.
2 Bejnarowicz Maciej 1Ta 1Ta 1Ta 1Ta
3 Berendt Jarosław 1Ti 1Ti
4 Bresinski Władysław
5 Bulera Dominika 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
6 Burdelski Robert 2Lo2(45´) 1Lo 1Lo(45´)
7 Czarnecki Marek
8 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk
9 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo
10 Kasperkowiak Krzysztof 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja
14 Kotlińska Joanna
15 Lipar-Piechocka Elżbieta
16 Mączyńska Paulina
17 Meller Marek
18 Michalska Justyna 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta
19 Moszyńska Emilia 2Lo1 2Lo1
20 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta
21 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
22 Radziątkowski Piotr 2Lo1(45´) 2Lo1 2Lo1
23 Rojtek Waldemar
24 Rybak Łukasz
25 Rybczyński Kazimierz
26 Suski Artur 1Ti 1Ti 2Lo2 2Lo2 1Lo 1Lo 1Ti 2Lo2(45´)
27 Śliwińska Julita 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
28 Tabaka-Hoffmann A. 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti 1Ti
29 Wekwert Magdalena
30 Wolański Witold 2Lo1 2Lo2 2Lo2 2Lo2
31 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 2Ta 2Ta
09 – 10.VI.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 język polski K.Hekiert 227 8.00-9.30 matematyka A.Suski 116
9.40-11.10 język polski-egzamin pisemny K.Hekiert 227 9.40-11.10 matematyka A.Suski 116
11.20-12.50 historia R.Burdelski 117 11.20-12.50
13.10-13.55 historia R.Burdelski 117 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.45-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115 8.00-9.30 język polski E.Moszyńska 106
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 język polski E.Moszyńska 106
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 11.20-12.50
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 13.00-14.30
14.50-16.20
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30
10.25-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski 117 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 matematyka A.Suski 116 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
13.10-14.40 matematyka A.Suski 116 13.00-13.45 matematyka A.Suski 116
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
09 – 10.VI.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej J.Michalska 226 8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 207
9.40-11.10 finanse publiczne J.Michalska 226 9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 207
11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 207 11.20-12.50 pracownia administracji E.Paradowska 210
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości M.Bejnarowicz 207 13.00-14.30 pracownia administracji E.Paradowska 210
14.50-16.20
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 226
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 226 13.00-14.30
14.50-16.20 pracownia administracji J.Michalska 226
16.30-18.00 podstawy prawa administracyjnego J.Michalska 226
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
9.40-11.10 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 203
11.20-12.50 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205 11.20-12.50 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205
13.10-14.40 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205 13.00-14.30 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205
14.50-16.20 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205 14.40-16.10 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205
16.30-18.00 zab.piel.i upięk.twarzy,szyi i dekoltu B.Pilarska 205
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203 8.00-9.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204 9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
9.40-11.10 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203 11.20-12.50 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204 13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203
11.20-12.50 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203 14.40-16.10 kosmet.piel.i upięk.dłoni,stóp i ciała D.Bulera 203
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
13.10-14.40 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
14.50-16.20 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203
zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała J.Śliwińska B 204
16.30-18.00 zabiegi piel.i upiększ.dłoni,stóp i ciała D.Bulera A 203
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 221 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 221 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 221 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 221
13.10-14.40 techniczne bezpieczeństwo pracy K.Kasperkowiak 221 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 221
14.50-16.20 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak 221
16.30-18.00 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków K.Kasperkowiak 221
I TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
09-10.VI.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ti
8.00-9.30 administracja systemami bhp A.Suski 19 8.00-9.30 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
9.40-11.10 administracja systemami bhp A.Suski 19 9.40-11.10 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19
11.20-12.50 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19 11.20-12.50 eksploatacja urządz.tech.komputer. A.Suski 19
13.10-14.40 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19 13.00-14.30 systemy operacyjne J.Berendt 19
14.50-16.20 lokalne sieci komputerowe A.T.-Hoffmann 19 14.40-16.10 urządzenia techniki komputerowej J.Berendt 19

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak