Plan zajęć


06 - 07 października 2018r. (aktualizacja 04.10.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 06.10.2018 07.10.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Bejnarowicz Maciej
2 Bodus Danuta 2Lo1 2Lo1
3 Bresinski Władysław
4 Bulera Dominika 1Tuk 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk
5 Burdelski Robert 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
6 Gilewski Paweł 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk
7 Hekiert Kamila 1Lo 1Lo 3Lo1 3Lo1
8 Janas-Cieszyńska M.
9 Kamińska Kinga
10 Kasperkowiak Krzysztof 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
11 Kaźmierczak Robert 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz
13 Kotarba Alicja 3Lo2 3Lo2
14 Kotlińska Joanna 1Ta 1Ta 3Lo1 1Lo 1Lo 2Ti 2Ti 2Tbhp 2Tbhp
15 Meller Marek 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
16 Michalska Justyna 2Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
17 Paradowska Emilia 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta
18 Pilarska Beata 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
19 Radziątkowski Piotr 3Lo1 3Lo1 1Ta 2Lo2 2Lo2
20 Rojtek Waldemar 2Lo1 3Lo1 3Lo1
21 Rybak Łukasz 3Lo2 3Lo2 2Lo2 2Lo2
22 Rybczyński Kazimierz 1Lo 1Lo 1Lo
23 Skałbania Ewelina
24 Stachowiak Teresa 1Lo 1Lo
25 Suski Artur 2Ti 2Ti 3Lo2 3Lo2 2Lo1 2Lo1 2Ti 2Ti
26 Tabaka-Hoffmann A. 2Ti 2Ti 2Ti
27 Wekwert Magdalena 2Lo2 2Lo2
28 Wesołowska Ewelina 3Lo2 3Lo2 3Lo1 1Lo 1Lo 2Lo2 2Lo2 2Lo1 2Lo1
29 Wolański Witold 2Lo1 2Lo1 3Lo1 3Lo1 3Lo2 3Lo2
30 Woźniak Robert 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Tbhp
06 – 07.X.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 117 8.00-9.30 język polski K.Hekiert 227
9.40-11.10 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 117 9.40-11.10 język polski K.Hekiert 227
11.20-12.50 historia K.Rybczyński 117 11.20-12.50 chemia T.Stachowiak 212
13.10-14.40 język angielski J.Kotlińska A 10 13.00-14.30 chemia T.Stachowiak 212
język niemiecki E.Wesołowska B 211
14.50-16.20 język angielski J.Kotlińska A 10
język niemiecki E.Wesołowska B 211
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 8.00-9.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101 9.40-11.10 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
11.20-12.50 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 102 11.20-12.50 język angielski D.Bodus A 113
13.10-14.40 historia i społeczeństwo R.Burdelski 105 język niemiecki E.Wesołowska B 211
14.50-16.20 historia i społeczeństwo R.Burdelski 105 13.00-14.30 język angielski D.Bodus A 113
język niemiecki E.Wesołowska B 211
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 113
9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski 105 język niemiecki E.Wesołowska B 211
11.20-12.50 historia i społeczeństwo R.Burdelski 105 9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 113
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 język niemiecki E.Wesołowska B 211
14.50-16.20 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 115 11.20-12.50 język polski M.Wekwert 105
13.00-14.30 język polski M.Wekwert 105
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO1
8.00-9.30 matematyka P.Radziątkowski 115 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski 115 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 język angielski J.Kotlińska A 10 11.20-12.50 język polski K.Hekiert 227
język niemiecki E.Wesołowska B 211 13.00-14.30 język polski K.Hekiert 227
13.10-14.40 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek 102
14.50-16.20 przysposobienie policyjno-wojskowe W.Rojtek 102
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO2
8.00-9.30 język angielski Ł.Rybak A 113 8.00-9.30 język polski A.Kotarba 105
język niemiecki E.Wesołowska B 211 9.40-11.10 język polski A.Kotarba 105
9.40-11.10 język angielski Ł.Rybak A 113 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
język niemiecki E.Wesołowska B 211 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański 101
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony A.Suski 116
14.50-16.20
06 – 07.X.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 8.00-9.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 10 9.40-11.10 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
11.20-12.50 działalność gospodarcza P.Radziątkowski 115 11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
13.10-14.40 podstawy prawa cywilnego M.Meller 210 13.00-14.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
14.50-16.20 podstawy prawa cywilnego M.Meller 210
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
9.40-11.10 podstawy prawa cywilnego M.Meller 210 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226
11.20-12.50 podstawy prawa cywilnego M.Meller 210 11.20-12.50 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
13.10-14.40 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219 13.00-14.30 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 210
14.50-16.20 pracownia pracy biurowej R.Woźniak 219
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 8.00-9.30 kosmet.piel.i upięk.twarzy, szyi i dek. B.Pilarska 103
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 9.40-11.10 kosmet.piel.i upięk.twarzy, szyi i dek. B.Pilarska 103
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204 11.20-12.50 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
13.10-14.40 kosmet.piel.i upięk.twarzy, szyi i dek. B.Pilarska 113 13.00-14.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103
14.50-16.20 kosmet.piel.i upięk.twarzy, szyi i dek. B.Pilarska 113
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204
9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103 9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204
11.20-12.50 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 103 11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204
13.00-14.30 kosmet.piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 103 13.00-14.30 zabiegi piel.i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera 204
14.50-16.20 kosmet.piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 103
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 8.00-9.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219
9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 9.40-11.10 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 219
11.20-12.50 podstawy prawa pracy J.Michalska 226 11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 221
13.10-14.40 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221 13.00-14.30 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 221
14.50-16.20 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 221
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
06-07.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 ustal.przycz.i okol.wyp.przy pracy….. K.Kasperkowiak 222 8.00-9.30 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
9.40-11.10 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222 9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
11.20-12.50 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 222 11.20-12.50 język obcy zawodowy w bhp J.Kotlińska 10
13.10-14.40 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222 13.00-14.30 język obcy zawodowy w bhp J.Kotlińska 10
14.50-16.20 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 222
II TECHNIKUM INFORMATYCZNE
15-16.IX.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ti
8.00-9.30 projektowanie baz danych A.Suski 19 8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 19
9.40-11.10 projektowanie baz danych A.Suski 19 9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska 19
11.20-12.50 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann 19 11.20-12.50 systemy baz danych A.Suski 19
13.10-14.40 montaż i konfig.lokal.sieci komputer. A.T.-Hoffmann 19 13.00-14.30 systemy baz danych A.Suski 19
14.50-16.20 montaż i konfig.lokal.sieci komputer. A.T.-Hoffmann 19

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak

20-21 października 2018r. (aktualizacja 01.10.2018r.)

PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I SEMESTR
Lp. Nazwisko i imię 20.10.2018 21.10.2018
8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.10 14.40 14.50 16.20 8.00 9.30 9.40 11.10 11.20 12.50 13.00 14.30
1 Bejnarowicz Maciej x 2Ti 2Ti
2 Bodus Danuta x
3 Bresinski Władysław x 1Lo 1Lo
4 Bulera Dominika x 2Tuk 2Tuk 2Tuk 2Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk 1Tuk
5 Burdelski Robert x 2Lo1 2Lo1 2Lo2 2Lo2
6 Gilewski Paweł x 1Tuk 1Tuk 2Tuk 2Tuk
7 Hekiert Kamila x 3Lo1 3Lo1 2Lo1 2Lo1
8 Janas-Cieszyńska M. x
9 Kamińska Kinga x
10 Kasperkowiak Krzysztof x 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
11 Kaźmierczak Robert x 1Tbhp 1Tbhp 2Tbhp 2Tbhp
12 Klapiszewski Łukasz x 2Tbhp 2Tbhp 1Tbhp 1Tbhp
13 Kotarba Alicja x 3Lo2 3Lo2
14 Kotlińska Joanna x 2Ti 2Ti
15 Meller Marek x
16 Michalska Justyna x 1Ta 1Ta 2Ta 2Ta 1Tbhp 1Tbhp 2Ta 2Ta
17 Paradowska Emilia x 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta 2Tuk 2Tuk
18 Pilarska Beata x
19 Radziątkowski Piotr x 1Lo 3Lo1 3Lo1
20 Rojtek Waldemar x 3Lo1 3Lo2 2Lo2 2Lo1
21 Rybak Łukasz x
22 Rybczyński Kazimierz x 1Lo 1Lo 1Lo
23 Skałbania Ewelina x 1Ta 1Ta
24 Stachowiak Teresa x
25 Suski Artur x 3Lo2 2Lo1 2Lo1 1Lo 1Lo 3Lo2 3Lo2
26 Tabaka-Hoffmann A. x 2Ti 2Ti 1Lo 1Lo 2Ti 2Ti
27 Wekwert Magdalena x 2Lo2 2Lo2
28 Wesołowska Ewelina x
29 Wolański Witold x 2Lo2 2Lo2 3Lo2 3Lo2 3Lo1 3Lo1
30 Woźniak Robert x 1Tuk 1Tuk 2Ta 2Ta 1Ta 1Ta
20 – 21.X.2018
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
20-21.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I LO
8.00-9.30 8.00-9.30 informatyka A.T.-Hoffmann A
9.40-11.10 matematyka P.Radziątkowski informatyka A.Suski B
11.20-12.50 historia K.Rybczyński 9.40-11.10 informatyka A.T.-Hoffmann A
13.10-14.40 historia K.Rybczyński informatyka A.Suski B
14.50-16.20 wiedza o społeczeństwie K.Rybczyński 11.20-12.50 fizyka W.Bresinski
13.00-14.30 fizyka W.Bresinski
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
20-21.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 1
8.00-9.30 8.00-9.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski
9.40-11.10 9.40-11.10 historia i społeczeństwo R.Burdelski
11.20-12.50 matematyka A.Suski 11.20-12.50 język polski K.Hekiert
13.10-14.40 matematyka A.Suski 13.00-14.30 język polski K.Hekiert
14.50-16.20 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
20-21.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II LO 2
8.00-9.30 8.00-9.30 język polski M.Wekwert
9.40-11.10 9.40-11.10 język polski M.Wekwert
11.20-12.50 prawoznawstwo i kryminalistyka W.Rojtek 11.20-12.50 historia i społeczeństwo R.Burdelski
13.10-14.40 geografia p.rozszerzony W.Wolański 13.00-14.30 historia i społeczeństwo R.Burdelski
14.50-16.20 geografia p.rozszerzony W.Wolański
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1
20-21.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO1
8.00-9.30 8.00-9.30 język polski K.Hekiert
9.40-11.10 przysposobienie policyjno-wojsk. W.Rojtek 9.40-11.10 język polski K.Hekiert
11.20-12.50 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 11.20-12.50 geografia p.rozszerzony W.Wolański
13.10-14.40 matematyka p.rozszerzony P.Radziątkowski 13.00-14.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
14.50-16.20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2
20-21.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa III LO2
8.00-9.30 8.00-9.30 geografia p.rozszerzony W.Wolański
9.40-11.10 matematyka A.Suski 9.40-11.10 geografia p.rozszerzony W.Wolański
11.20-12.50 przysposobienie policyjno-wojsk. W.Rojtek 11.20-12.50 matematyka A.Suski
13.10-14.40 język polski A.Kotarba 13.00-14.30 matematyka p.rozszerzony A.Suski
14.50-16.20 język polski A.Kotarba
20 – 21.X.2018r.
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej E.Skałbania
9.40-11.10 pracownia administracji J.Michalska 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej E.Skałbania
11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska 11.20-12.50 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
13.10-14.40 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska 13.00-14.30 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
14.50-16.20 podstawy prawa administracyjnego E.Paradowska
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ta
8.00-9.30 8.00-9.30 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
9.40-11.10 działalność gospodarcza E.Paradowska 9.40-11.10 pracownia pracy biurowej R.Woźniak
11.20-12.50 działalność gospodarcza E.Paradowska 11.20-12.50 pracownia administracji J.Michalska
13.10-14.40 pracownia administracji J.Michalska 13.00-14.30 pracownia administracji J.Michalska
14.50-16.20 pracownia administracji J.Michalska
I TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
9.40-11.10 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 9.40-11.10 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
11.20-12.50 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski 11.20-12.50 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
13.10-14.40 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak 13.00-14.30 zabiegi piel..i upięk.twarzy,szyi i dek. D.Bulera
14.50-16.20 podstawy przedsiębiorczości R.Woźniak
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tuk
8.00-9.30 8.00-9.30 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska
9.40-11.10 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 9.40-11.10 dział.gospod.i usług.w salon.kosmet. E.Paradowska
11.20-12.50 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 11.20-12.50 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
13.00-14.30 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera 13.00-14.30 podst.anatom.-dermat.w kosmetyce P.Gilewski
14.50-16.20 zabiegi piel.i upięk.dłoni, stóp i ciała D.Bulera
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa I Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30 podstawy prawa pracy J.Michalska
9.40-11.10 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 9.40-11.10 podstawy prawa pracy J.Michalska
11.20-12.50 techniczne bezpieczeństwo pracy R.Kaźmierczak 11.20-12.50 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak 13.00-14.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
14.50-16.20 zarządzanie systemami bhp K.Kasperkowiak
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Tbhp
8.00-9.30 8.00-9.30 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
9.40-11.10 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 9.40-11.10 zagrożenie w środowisku pracy Ł.Klapiszewski
11.20-12.50 ocena ryzyka zawodowego K.Kasperkowiak 11.20-12.50 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków… K.Kasperkowiak
13.10-14.40 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak 13.00-14.30 ustalanie przycz.i okolicz.wypadków… K.Kasperkowiak
14.50-16.20 zarządzanie systemami bhp R.Kaźmierczak
II TECHNIKUM INFORMATYCZNE
21-22.X.2018 SOBOTA NIEDZIELA Klasa II Ti
8.00-9.30 8.00-9.30 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
9.40-11.10 działalność gospodarcza M.Bejnarowicz 9.40-11.10 język obcy zawodowy-j.angielski J.Kotlińska
11.20-12.50 działalność gospodarcza M.Bejnarowicz 11.20-12.50 witryny i aplikacje internetowe A.T.-Hoffmann
13.10-14.40 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann 13.00-14.30 witryny i aplikacje internetowe A.T.-Hoffmann
14.50-16.20 tworzenie stron i aplikacji internetow. A.T.-Hoffmann

Dyżur dyrektorski: Krzysztof Kasperkowiak