Dyrekcja


j_berendt

Jarosław
Berendt

budynek szkoły, pok. 7A

tel. 67 262-01-08
wew. 37

e-mail:  jberendt@giganci.pl

DYREKTOR
.

z_smolinski

Zbigniew
Smoliński

WICEDYREKTOR
DS. DYDAKTYCZNYCH

budynek szkoły, pok. 2A

tel. 67 262-01-08
wew. 11

dyżur dyrektorski:

wtorek 7.45-17.15
środa  7.45-17.15 (16.04-22.06.2018)

Krzysztof
Kasperkowiak

WICEDYREKTOR
DS. KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
.

budynek szkoły, pok. 2B

tel. 67 262-01-08
wew. 12

dyżur dyrektorski:

piątek 7.45-17.15

środa 7.45-17.15 (29.01-25.04.2018)

a_nowak

Agnieszka
Nowak

WICEDYREKTOR
DS. WYCHOWAWCZYCH

budynek szkoły, pok. 6

tel. 67 262-01-08
wew. 43

dyżur dyrektorski:

czwartek  7.45-17.15,
środa 7.45-17.15 (4.09-19.11.2017)

m_bejnarowicz

Maciej
Bejnarowicz

KIEROWNIK
ODiDZ

budynek warsztatów, pok. 208

tel. 67 262-07-81
.

dyżur dyrektorski:

poniedziałek 7.45-17.15
środa 7.45-17.15 (20.11-28.01.218)