obraz1

Rada Samorządu Uczniowskiego
- 2020/2022 -

KacperChrostowski

Przewodniczący

Kacper Chrostowski

EmiliaMilewska

Zastępca

Emilia Milewska

StanisławPokorzyński

Rzecznik prasowy

Stanisław Pokorzyński

CezaryCieślak

Skarbnik

Cezary Cieślak

JakubKozubek

Protokolant

Jakub Kozubek

- SAMORZĄD UCZNIOWSKI -

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Lista naszych działań:

Marta Jeneralczyk

Katarzyna Trzęsimiech

Kadencja 2018/2020

5

Przewodniczący

Łukasz Borkowski

2

Zastępca

Magdalena Pieczara

6

Rzecznik prasowy

Maria Maćkowiak

4

Skarbnik

Wiktoria Hudzińska

3

Protokolant

Franciszek Dukszta

Kadencja 2016/2018

Jacek-250x250

Przewodniczący

Jacek Abram

Wiktoria-250x250

Zastępca

Wiktoria Zdrojewska

5

Rzecznik prasowy

Łukasz Borkowski

Michalina-200x200

Skarbnik

Michalina Uściłowska

Daniel-200x200

Protokolant

Daniel Dalkowski

Kadencja 2014/2016

 

2