Kierunki i jednostki


Statystyki uczniów

Technikum

Liczby uczniów na poszczególnych kierunkach.

Łącznie 963 uczniów.

 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik ekonomista
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik handlowiec
 • Technik grafiki komputerowej i poligrafii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liczby uczniów w poszczególnych zawodach.

Łącznie 425 uczniów.

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • Tapicer
 • Fryzjer
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Krawiec
 • Ślusarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Cukiernik
 • Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Lakiernik
 • Stolarz
 • Murarz - tynkarz
 • Pozostałe zawody