PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dominik Woźniak – przewodniczący

Joanna Bucholc – zastępca przewodniczącego

Agnieszka Hoffmann – skarbnik

Beata Sajewska – sekretarz