PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Karolina Paszkiet – przewodnicząca

Beata Sajewska – zastępca przewodniczącej

Agnieszka Hoffmann – skarbnik

Marcin Bielecki – sekretarz