Prezydium Rady Rodziców


Karolina Paszkiet – przewodnicząca

Iwona Mielcarek – zastępca przewodniczącej

Agnieszka Hoffmann – skarbnik

Marcin Bielecki – sekretarz