Organizacja roku szkolnego 2023/2024 w ZS nr 1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023
2 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2022/2023 15 września 2023
3

Spotkania z rodzicami

 • klasy I
 • klasy II
 • klasy III, IV
 • klasy V

 

 • 11 września 2023
 • 12 września 2023
 • 13 września 2023
 • 14 września 2023
4 Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego 15 września 2023
5 Termin składania wstępnej deklaracji do egzaminu maturalnego 29 września 2023
6 Rada pedagogiczna szkoleniowa 03 października 2023
7 Spotkanie z rodzicami informacja o ocenach 13 listopada 2023- ONLINE
8 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach klas maturalnych 17 listopada 2023
9 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych (szkoły średnie) – informacja o ocenach ndst 20 listopada 2023-ONLINE
10 Spotkanie z rodzicami – drzwi otwarte 11 grudnia 2023
11 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach pozostałych klas 8  grudnia  2023
12 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych (szkoły średnie i policealne) 19  grudnia 2023
13 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych (szkoły średnie i zaoczne) 22  grudnia 2023
14 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023
15 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny – klasy maturalne 03  stycznia 2024
16

Egzamin zawodowy (podstawa 2019)

 • etap pisemny
 • etap praktyczny model „d”
 • etap praktyczny model „w”, „wk”, „dk”
 • 10-15 stycznia 2024
 • 09  stycznia 2024
 • 09-20 stycznia 2024
17 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2023/2024 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 08 stycznia 2024
18 Studniówka  styczeń 2024
19 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2023/2024 12 stycznia 2024
20 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny 12 stycznia  2024
21 Ferie zimowe 12.02-25.02. 2024
22 Egzaminy  klasyfikacyjne 22– 28 stycznia 2024
23 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2022/2023 08  lutego  2024
24 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach klas maturalnych 15 marca 2024
25 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2024
26 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych (szkoły średnie) – informacja o ocenach ndst 25 marca 2024
27 Rekolekcje marzec 2024
28 Spotkanie z rodzicami klas pozostałych 10.04.2024-ONLINE
29 Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04.2024
30 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 16  kwietnia 2024
31 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 18  kwietnia 2024
32 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej) 26  kwietnia 2024
33 Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień –maj 2024
34

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

 • część pisemna
 • część ustna język polski ,  języki obce nowożytne

7 maja- 24 maja 2024

 • 11 maja- 16 maja 2023
 • 20 maja- 25 maja 2023
35 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach pozostałych klas 10 maja 2024
36 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 13 maja 2024
37 Ostateczny termin wystawiania ocen 10 czerwca 2024
38 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2023/2024 14 czerwca 2024
39

Egzamin zawodowy (podstawa 2019)

 • etap pisemny
 • etap praktyczny model „d”
 • etap praktyczny model „w”, „wk”, „dk”
 • 04-10 czerwca 2024
 • 03 czerwca 2024
 • 03-19 czerwca 2024
40 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 21 czerwca 2024
41 Ferie letnie 22.06-31.08 2024
42 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 23-27 sierpnia 2024
43

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

 • część pisemna
 • część ustna
 • 20 sierpnia 2024
 • 21 sierpnia 2024
44 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2023/2024 30 sierpnia 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZS nr 1 w roku szkolnym 2023/2024

 • 10 stycznia 2024 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS i Technikum
 • 02 maja 2023 (czwartek) –  dzień wolny od zajęć  dydaktycznych dla BS,  Technikum i CKZ
 • 06 maja 2024 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  BS,  Technikum
 • 07 maja 2024 (wtorek)  –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla  BS,  Technikum
 • 08 maja 2024 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS  i  Technikum
 • 09 maja 2024 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS  i Technikum
 • 13 maja 2024 (poniedziałek)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS  i Technikum
 • 31 maja 2024 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  BS  i Technikum i CKZ
 • 04 czerwca 2024 (wtorek) –  dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych  BS,  Technikum
 • 03.04.2024 (środa)- dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  CKZ
 • 29.04.2024 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  CKZ
 • 30.04.2024 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  CKZ

TERMINY TURNUSÓW ZAWODOWYCH   2023/24

turnus termin dni  trwania uwagi
1. 05.09.2023-29.09.2023 19 dni Zajęcia  z dnia 04.09.2023 należy zrealizować w trakcie trwania turnusu
2. 02.10.2023-27.10.2023 20 dni  
3. 30.10.2023-24.11.2023 19 dni Zajęcia  z dnia 01.11.2023 należy zrealizować w trakcie trwania turnusu
4. 27.11.2023-22.12.2023 20 dni  
5. 02.01-2024-26.01.2024 19 dni Zajęcia  z dnia 01.01.2024 należy zrealizować w trakcie trwania turnusu
6.

29.01.2024-09.02.2024

26.02.2024-08.03.2024

20 dni W dniach od 12.02.2024 do 25.02.2024 przerwa w turnusie w związku z feriami zimowymi
7. 11.03.2024-12.04.2024 20 dni W dniach od 28.03.2024 do 03.04.2024 przerwa świąteczna
8.

15.04.2024-26.04.2024

06.05.2024-17.05.2024

20 dni W dniach 29.04.2024 do 03.05.2024 dni wolne od zajęć lekcyjnych. Młodzież w zakładzie pracy na praktyce
9. 20.05.2024-14.06.2024 18 dni Zajęcia  z dnia 30.05.2024 i z dnia 31.05.2024 należy zrealizować w trakcie trwania turnusu