Kalendarz roku szkolnego


Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w ZS nr 1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03 września 2018
2 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2017/2018 13 września 2018
3 Spotkanie z rodzicami 19 września 2018
4 Rada pedagogiczna szkoleniowa październik 2018
5 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 21 listopada 2018
6 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 23 listopada 2018
7 Spotkanie z rodzicami w klasach pozostałych 28 listopada 2018
8 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 11  grudnia  2018
9 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne) 18  grudnia 2018
10 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne) 21  grudnia 2018
11 Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018
12 Wywiadówki – klasy maturalne 03  stycznia 2019
13 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 04  stycznia  2019
14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
-etap pisemny
–etap praktyczny

10 stycznia 2019
09.01-16.02. 2019
15 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2018/2019 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 08.stycznia 2019
16 Studniówka  styczeń 2019
17 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2018/2019 10 stycznia 2019
18 Ferie zimowe 14.01-27.01. 2019
19 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych. 25 stycznia 2019
20 Wywiadówki 30 stycznia  2019
21 Egzaminy  klasyfikacyjne 4 lutego – 9 lutego 2019
22 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2018/2019 20  lutego  2019
23 Rekolekcje   marzec  2019
24 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 25 marca 2019
25 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2019
26 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 27 marca 2019
27 Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04.2019
28 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 15  kwietnia 2019
29 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 17  kwietnia 2019
30 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej) 26  kwietnia 2019
31 Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień 2019
32 Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część pisemna
– część ustna język polski formuła od 2015
– część ustna języki obce nowożytne

6 maja- 23 maja 2019
9 maja- 22 maja 2019
6 maja- 25 maja 2019
33 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 17 maja 2019
34 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 22 maja 2019
35 Ostateczny termin wystawiania ocen 11 czerwca 2019
36 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2018/2019 14 czerwca 2019
37 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
-etap pisemny
–etap praktyczny

18 czerwca 2019
17.06-04.07.2019
38 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019
39 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019
40 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 26-27 sierpnia 2019
41 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej
– część ustna
-część pisemna

20-21 sierpnia 2019
20 sierpnia 2019
42 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2018/2019 30 sierpnia 2019

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSP NR1 w roku szkolnym 2018/2019

02  listopada  2018 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

9 stycznia 2019 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

10 stycznia 2019 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

2 maja 2019 (czwartek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

6 maja 2019 (poniedziałek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

7 maja 2019 (wtorek)-  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

8 maja 2019 (środa) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

17 czerwca 2019 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

18 czerwca 2019 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  ZSZ i Technikum