Kalendarz roku szkolnego


Organizacja roku szkolnego 2021/2022 w ZS nr1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2021
2 Spotkania z rodzicami 06 września 2021
07 września 2021
08 września 2021
09 września 2021
10 września 2021
3 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2020/2021 13 września 2021
4 Rada pedagogiczna szkoleniowa 07 październik 2021
5 Spotkanie z rodzicami w klasach pozostałych 15 listopada 2021
6 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach klas maturalnych 19 listopada 2021
7 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 22 listopada 2021
8 Spotkanie z rodzicami-drzwi otwarte 13 grudnia 2021
9 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach pozostałych klas 10  grudnia  2021
10 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne) 19  grudnia 2021
11 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne) 22  grudnia 2021
12 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021
13 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny – klasy maturalne 03  stycznia 2022
14 Egzamin zawodowy (podstawa 2019)

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

11-15 stycznia 2022

10.01-23.01. 2022

15 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (podstawa 2017)

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

11 stycznia 2022

10.01-06.02. 2022

16 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2021/2022 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 10 stycznia 2022
17 Studniówka  styczeń 2022
18 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2020/2021 12 stycznia 2022
19 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny 13 stycznia  2022
20 Ferie zimowe 17.01-30.01. 2022
21 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół policealnych dla dorosłych. 28 stycznia 2022
22 Egzaminy  klasyfikacyjne 01– 04 lutego 2022
23 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2021/2022 08  lutego  2022
24 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach klas maturalnych 18 marca 2022
25 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2022
26 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 24 marca 2022
27 Rekolekcje kwiecień  2022
28 Spotkanie z rodzicami klas pozostałych 08.04.2022
29 Wiosenna przerwa świąteczna 14.04-19.04.2022
30 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 22  kwietnia 2022
31 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 25  kwietnia 2022
32 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej) 29  kwietnia 2022
33 Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień 2022
34 Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– część pisemna

– część ustna język polski formuła

– część ustna języki obce nowożytne

 

4 maja- 20 maja 2022

18 maja- 20 maja 2022

18 maja- 20 maja 2022

35 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach pozostałych klas 12 maja 2022
36 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 16 maja 2022
37 Ostateczny termin wystawiania ocen 12 czerwca 2022
38 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2021/2022 14 czerwca 2022
39 Egzamin zawodowy (podstawa 2019)

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

02-07 czerwca 2022

01-19 czerwca 2022

40 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (podstawa 2017)

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

21 czerwca 2022

20.06-06.07.2022

41 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022
42 Ferie letnie 25.06-31.08 2022
43 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 22-26 sierpnia 2022
44 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

-część pisemna

23 sierpnia 2022
45 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2021/2022 31 sierpnia 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZS nr 1 w roku szkolnym 2021/2022

12 listopad 2021 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

11 stycznia 2022 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Technikum

02 maja 2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

04 maja 2022 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

05 maja 2022 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

06 maja 2022 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

09 maja 2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Technikum

17 czerwca 2022 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

21 czerwca 2022 (wtorek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych Technikum