Kalendarz roku szkolnego


Organizacja roku szkolnego 2017/2018 w ZS NR1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2017
2 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2016/2017 14 września 2017
3 Spotkanie z rodzicami 20 września 2017
4 Rada pedagogiczna szkoleniowa październik 2017
5 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 17 listopada 2017
6 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 21 listopada 2017
7 Spotkanie z rodzicami w klasach pozostałych 22 listopada 2017
8 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne) 19  grudnia 2017
9 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne) 22  grudnia 2017
10 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 22  grudnia  2017
11 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017
12 Wywiadówki – klasy maturalne 04  stycznia 2018
13 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 9  stycznia  2018
14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

11 stycznia 2018

12-17.01. 2018

15 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2017/2018 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 23.stycznia 2018
16 Studniówka 19 stycznia 2018
17 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2017/2018 25 stycznia 2018
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.  

26 stycznia 2018

18 Wywiadówki 8 lutego 2018
19 Egzaminy  klasyfikacyjne 5 lutego – 9 lutego 2018
20 Ferie zimowe 12.02-25.02. 2018
21 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2017/2018 27  lutego  2018
22 Rekolekcje   marzec  2018
23 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 20 marca 2018
24 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2018
25 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 22 marca 2018
26 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca-03 kwietnia  2018
27 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 23  kwietnia 2018
28 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 24 kwietnia 2018
29

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej)

 

27  kwietnia 2018
30

 

Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień 2018
31

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– część pisemna

– część ustna język polski formuła od 2015

– część ustna języki obce nowożytne

 

4 maja- 23 maja 2018

9 maja- 22 maja 2018

7 maja- 25 maja 2018

 

32

 

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 22 maja 2018
33 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 24 maja 2018
34 Ostateczny termin wystawiania ocen 15 czerwca 2018

 

35 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2017/2018 18 czerwca 2018
36 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

19 czerwca 2018

28.06-04.07.2018

 

37 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018
38 Ferie letnie 23 czerwca-31sierpnia 2018
39 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 27-29 sierpnia 2018
40 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

– część ustna

-część pisemna

 

21-22 sierpnia 2018

21 sierpnia 2018

41 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2017/2018 31 sierpnia 2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSP NR1 w roku szkolnym 2017/2018

10 stycznia 2018 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

11 stycznia 2018 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

30  kwietnia  2018 (poniedziałek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

2 maja 2018 (środa) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

4 maja 2018 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

7 maja 2018 (poniedziałek)-  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

8 maja 2018 (wtorek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

15 maja 2018 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

01 czerwca  2018 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

19 czerwca 2018 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum