Kalendarz roku szkolnego


Organizacja roku szkolnego 2019/2020 w ZS nr1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019
2 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2018/2019 13 września 2019
3 Spotkanie z rodzicami 18 września 2019
4 Rada pedagogiczna szkoleniowa październik 2019
5 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 18 listopada 2019
6 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 20 listopada 2019
7 Spotkanie z rodzicami w klasach pozostałych 27 listopada 2019
8 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 20  grudnia  2019
9 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne) 18  grudnia 2019
10 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne) 20  grudnia 2019
11 Zimowa przerwa świąteczna 21 – 31 grudnia 2019
12 Wywiadówki – klasy maturalne 03  stycznia 2020
13 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 08  stycznia  2020
14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
-etap pisemny
–etap praktyczny
10 stycznia 2020
09.01-15.02. 2020
15 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2019/2020 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 20 stycznia 2020
16 Studniówka  styczeń 2019
17 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2019/2020 23 stycznia 2020
18 Ferie zimowe 27.01-09.02. 2020
19 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół policealnych dla dorosłych. 31 stycznia 2020
20 Wywiadówki 12 lutego  2020
21 Egzaminy  klasyfikacyjne 10  – 14 lutego 2020
22 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2019/2020 26  lutego  2020
23 Rekolekcje   marzec  2020
24 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 22 marca 2020
25 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2020
26 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 25 marca 2020
27 Wiosenna przerwa świąteczna 09.04-14.04.2020
28 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 17  kwietnia 2020
29 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 21  kwietnia 2020
30 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej) 24  kwietnia 2020
31 Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień 2020
32 Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część pisemna
8 czerwca- 17 czerwca 2020
33 Wystawienie proponowanych ocen w dziennikach pozostałych klas 15 maja 2020
34 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 27 maja 2020
35 Ostateczny termin wystawiania ocen 16 czerwca 2020
36 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2018/2019 19 czerwca 2020
37 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
-etap pisemny
–etap praktyczny
23 czerwca 2020
22.06-09.07.2020
38 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020
39 Ferie letnie 27 czerwca-31sierpnia 2020
40 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 24-28 sierpnia 2020
41 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej
– część ustna
– część pisemna
24-25 sierpnia 2020
25 sierpnia 2020
42 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2018/2019 31 sierpnia 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZS nr1 w roku szkolnym 2019/2020

9 stycznia 2020 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

10 stycznia 2020 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  ZSZ i Technikum

8 czerwca 2020 (poniedziałek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

9 czerwca 2020 (wtorek)-  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

10 czerwca 2020 (środa) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

12 czerwca 2020 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

22 czerwca 2020 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

23 czerwca 2020 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum