Organizacja roku szkolnego 2022/2023 w ZS nr 1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2022
2 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2021/2022 12 września 2022
3 Spotkania z rodzicami 13 września 2022
14 września 2022
15 września 2022
4 Termin składania deklaracji do egzaminu zawodowego 15 września 2022
5 Termin składania wstępnej deklaracji do egzaminu maturalnego 30 września 2022
6 Rada pedagogiczna szkoleniowa 06 październik 202
7 Spotkanie z rodzicami w klasach pozostałych 14 listopada 2022
8 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach klas maturalnych 18 listopada 2022
9 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 21 listopada 2022
10 Spotkanie z rodzicami-drzwi otwarte 12 grudnia 2022
11 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach pozostałych klas 9  grudnia  2022
12 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne) 19  grudnia 2022
13 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne) 22  grudnia 2022
14 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022
15 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny – klasy maturalne 03  stycznia 2023
16 Egzamin zawodowy (podstawa 2019)

-etap pisemny

–etap praktyczny model „d”

–etap praktyczny model „w”, „wk”, „dk”

10-14 stycznia 2023

09  stycznia 2023

09-21 stycznia 2023

17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (podstawa 2017)

-etap pisemny

–etap praktyczny model „d”

–etap praktyczny model „w”, „wk”, „dk”

10 stycznia 2023

09 stycznia  2023

09-21 stycznia 2023

18 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2022/2023 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 09 stycznia 2023
19 Studniówka  styczeń 2023
20 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2021/2022 12 stycznia 2023
21 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny 13 stycznia  2023
22 Ferie zimowe 30.01-12.02. 2023
23 Egzaminy  klasyfikacyjne 23– 27 stycznia 2023
24 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2022/2023 14  lutego  2023
25 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach klas maturalnych 19 marca 2023
26 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2023
27 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 27 marca 2023
28 Rekolekcje marzec-kwiecień  2023
29 Spotkanie z rodzicami klas pozostałych 12.04.2023
30 Wiosenna przerwa świąteczna 06.04-11.04.2023
31 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 19  kwietnia 2023
32 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 21  kwietnia 2023
33 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej) 28  kwietnia 2023
34 Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień –maj 2023
35 Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– część pisemna

– część ustna język polski

– część ustna języki obce nowożytne

4 maja- 23 maja 2023

10 maja- 23 maja 2023

10 maja- 23 maja 2023

36 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i ocen proponowanych w dziennikach pozostałych klas 12 maja 2023
37 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 15 maja 2023
38 Ostateczny termin wystawiania ocen 12 czerwca 2023
39 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2022/2023 16 czerwca 2023
40 Egzamin zawodowy (podstawa 2019)

-etap pisemny

–etap praktyczny model „d”

–etap praktyczny model „w”, „wk”, „dk”

02-07 czerwca 2023

01 czerwca 2023

01-18 czerwca 2023

41 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (podstawa 2017)

-etap pisemny

–etap praktyczny model „d”

–etap praktyczny model „w”, „wk”, „dk”

02 czerwca 2023

01 czerwca 2023

01-18 czerwca 2023

42 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023
43 Ferie letnie 24.06-31.08 2023
44 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 23-25 sierpnia 2023
45 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

-część pisemna

– część ustna

22 sierpnia 2023

21 sierpnia 2023

46 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2022/2023 31 sierpnia 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZS nr 1 w roku szkolnym 2022/2023

31 październik 2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS, Technikum i CKZ

10 stycznia 2023 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS i Technikum

11 stycznia 2023 (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS i Technikum

02 maja 2023 (wtorek) –  dzień wolny od zajęć  dydaktycznych dla BS,  Technikum i CKZ

04 maja 2023 (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  BS,  Technikum i CKZ

05 maja 2023 (piątek)  –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla  BS,  Technikum i CKZ

08 maja 2023 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS  i  Technikum

09 maja 2023 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS  i Technikum

02 czerwca 2023 (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  BS  i Technikum

09 czerwca 2023 (piątek) –  dzień  wolny  od  zajęć  dydaktycznych  BS,  Technikum i CKZ