Kalendarz roku szkolnego


Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w ZS nr1

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020
2 Spotkania z rodzicami 09 września 2020

10 września 2020

11 września 2020

14 września 2020

16 września 2020

3 Rada pedagogiczna szkoleniowa październik 2020
4 Spotkania z rodzicami 12 październik 2020
5 Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2020/2021 15 września 2020
6 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 18 listopada 2020
7 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 19 listopada 2020
8 Spotkanie z rodzicami w klasach pozostałych 23 listopada 2020
9 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 18  grudnia  2020
10 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne) 18  grudnia 2020
11 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne) 22  grudnia 2020
12 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020
13 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny – klasy maturalne 22 grudnia 2021
14 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 18  stycznia  2021
15 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny

-etap praktyczny

 

12 stycznia 2021

11.01-19.02. 2021

16 Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2020/2021 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych 26 stycznia 2021
17 Studniówka  styczeń 2021
18 Rada klasyfikacyjna za I semestr 2020/2021 28 stycznia 2021
19 Informacja dla rodziców  o ocenach poprzez dziennik elektroniczny 29 stycznia  2021
20 Ferie zimowe 04.01-17.01. 2021
21 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół policealnych dla dorosłych. 29 stycznia 2021
22 Egzaminy  klasyfikacyjne 01  – 05 lutego 2021
23 Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2020/2021 18  lutego  2021
24 Rekolekcje marzec  2021
25 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych 23 marca 2021
26 Promocja szkoły-targi edukacyjne marzec-kwiecień  2021
27 Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst 25 marca 2021
28 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021
29 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie) 21  kwietnia 2021
30 Spotkanie z rodzicami klas pozostałych 12.04.2021
31 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie) 23  kwietnia 2021
32 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej) 30  kwietnia 2021
33 Promocja szkoły – drzwi otwarte kwiecień 2021
34 Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– część pisemna

– część ustna język polski formuła

– część ustna języki obce nowożytne

 

4 maja- 20 maja 2021

7 maja- 20 maja 2021

7 maja- 20 maja 2021

35 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas 16 maja 2021
36 Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst 17 maja 2021
37 Ostateczny termin wystawiania ocen 13 czerwca 2021
38 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2020/2021 17 czerwca 2021
39 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny

–etap praktyczny

 

22 czerwca 2021

21.06-08.07.2021

40 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021
41 Ferie letnie 26.06-31.08 2021
42 Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 23-25 sierpnia 2021
43 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

– część ustna

-część pisemna

 

23-24 sierpnia 2021

24 sierpnia 2021

44 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2020/2021 31 sierpnia 2021

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSP NR1 w roku szkolnym 2020/2021

11 stycznia 2021 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

12 stycznia 2021 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

4 maja 2021 (wtorek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

5 maja 2021 (środa)-  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

6 maja 2021 (czwartek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

7 maja 2021 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

04 czerwca 2021 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

21 czerwca 2021 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum

22 czerwca 2021 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla  Technikum