WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

L.p.

TERMIN ZEBRANIA

CEL

TEMAT

1.

 

11.09.2023r. –17.00 –  kl. I

 

12.09.2023r. – 17.00 –  kl. II

 

13.09.2023r. –

 17.00 – kl. III i

               kl. IV

 

18.00 – spotkanie przedstawicieli rady rodziców

 

14.09.2023r. – 17.00 –  kl. V

 

18.00 – spotkanie komitetu studniówkowego

(rodzice uczniów kl. V)

 

 

 

-zapoznanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami oraz funkcjonowaniem szkoły

 

-uzupełnienie danych uczniów w dzienniku – istotne numery telefonu

 

-ustalenie z rodzicami/opiekunami dodatkowych środków ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi

 

-wybory do rad klasowych rodziców oraz do Rady Rodziców Zespołu Szkół

nr 1 w Wągrowcu

 

-zebranie Rady Rodziców

-powołanie komitetu studniówkowego

 

 

Informacje o organizacji i życiu szkoły.

2.

 

13.11.2023 r.

17.00

online

 

-informacja o ocenach i zachowaniu

 

-przypomnienie zasad i terminów przeprowadzenia egzaminu zawodowego

 

 

Krytyczna analiza informacji dostępnych w sieci/sztuczna inteligencja

3.

 

20.11.2023 r. –

17.00

klasy maturalne

online

 

 

-informacja o ocenach ndst dla rodziców uczniów klas maturalnych

 

-przypomnienie terminów i zasad przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich

 

 

Krytyczna analiza informacji dostępnych w sieci/sztuczna inteligencja

4.

 

11.12.2023 r.

17.00

 

-informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

-omówienie frekwencji

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców

 

 

 

 

Dzień otwartych drzwi

5.

 

03.01.2024 r.

klasy maturalne

 

-podanie ocen za I semestr

 

 

Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w  dzienniku elektronicznym

 

6.

 

12.01.2024 r.

 

-podanie ocen za I semestr

 

Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w  dzienniku elektronicznym

 

7.

 

25.03.2024 r.

klasy maturalne

17.00

 

 

-informacja o ocenach niedostatecznych

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców

 

Wybór dalszej drogi – materiały przygotowane przez doradców zawodowych(informacje o zawodach przyszłości, informacje o drzwiach otwartych uczelni wyższych)

 

8.

 

10.04.2024 r.

17.00

online

 

-informacja o ocenach i zachowaniu

 

 

Szkolny savoir-vivre

9.

 

13.05.2024 r.

17.00

 

-informacja o ocenach ndst

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców

 

-spotkanie przedstawicieli rady rodziców

 

Dzień otwartych drzwi

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie działań i diagnoza występujących problemów wychowawczych.