L.p.TERMIN ZEBRANIACELTEMAT
1.    13.09.2022 r. –17.00 – kl. I   14.09.2022 r. – 17.00 – kl. II kl. III   18.00 – spotkanie przedstawicieli rady rodziców   15.09.2022 r. –  17.00 – kl. IV   18.00 – spotkanie komitetu studniówkowego (rodzice uczniów kl. IV po gimnazjum)  -zapoznanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami oraz funkcjonowaniem szkoły – uzupełnienie danych uczniów w dzienniku – istotne numery telefonu   -w klasach I zebranie od rodziców/opiekunów zgody na opiekę medyczną i stomatologiczną – ustalenie z rodzicami/opiekunami dodatkowych środków ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi -wybory do rad klasowych rodziców oraz do Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu -zebranie Rady Rodziców -powołanie komitetu studniówkowego- ustalenia wstępne  Informacje o organizacji i życiu szkoły.
2.  21.11.2022r. – 17.00 klasy maturalne online  -informacja o ocenach ndst dla rodziców uczniów klas maturalnych -przypomnienie terminów i zasad przeprowadzenia egzaminu zawodowego i maturalnego -indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich  Znaczenie snu oraz odpoczynku dla uczenia się i ogólnego funkcjonowania.
3.  14.11.2022 r. 17.00 online  – informacja o ocenach i zachowaniu  -przypomnienie zasad i terminów przeprowadzenia egzaminu zawodowego  Znaczenie snu oraz odpoczynku dla uczenia się i ogólnego funkcjonowania.
4.  12.12.2022 r. 17.00  – informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną, -omówienie frekwencji -indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców  Dzień otwartych drzwi
5.  03.01.2023 r. klasy maturalne  -podanie ocen za I semestr  Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w  dzienniku elektronicznym
6.  13.01.2023 r.  -podanie ocen za I semestr  Informacja o ocenach -przesłana do każdego rodzica indywidualnie w  dzienniku elektronicznym    
7.    27.03.2023 r. klasy maturalne 17.00      – informacja o ocenach niedostatecznych -indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców    Wybór dalszej drogi – materiały przygotowane przez doradcę zawodowego.  
8.  12.04.2023 r. 17.00 online  -informacja o ocenach i zachowaniu    Uzależnienie od urządzeń cyfrowych.
9.  15.05.2023 r. 17.00  -informacja o ocenach ndst -indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące problemów uczniowskich w klasach – dla zainteresowanych rodziców -spotkanie przedstawicieli rady rodziców  Dzień otwartych drzwi             Podsumowanie działań i diagnoza występujących problemów wychowawczych.