Wykaz podręczników do TECHNIKUM 5-letniego
dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2024/2025

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5
Język polski Język polski 1. cz. 1 i cz.2; zakres podstawowy i rozszerzony; autorzy: U. Jagiełło, R. Janicka-Szyszko, M. Stelecka-Jankowska; wyd. OPERON
Język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik Język niemiecki dla liceów i techników; zakres podstawowy, autorzy: B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A.Wojdat-Niklewska, wyd. Pearson Central Europe
Język angielski Impulse 2- podręcznik i ćwiczenia, Macmillan Polska Sp. z o.o., Catherine McBeth. Patricia Reilly. Karolina Kotorowicz-Jasińska
Matematyka Nowa MATeMAtyka 1, podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy; autorzy: W.Babiański, L.Chańko, D. Ponczek, K. Wej; wyd. Nowa Era, Edycja 2024
Historia Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Marcin Pawlak, Adam Szweda. Wyd. Nowa Era, Edycja 2024
Chemia Nowa To jest chemia część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy; autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era, Edycja 2024
Fizyka Nowa Odkryć fizykę 1; zakres podstawowy, autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era, Edycja 2024
Geografia Geografia 1. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, zakres podstawowy; autor: Z. Zaniewicz, wyd. OPERON
Biznes i zarządzanie x Krok w biznes i zarządzanie 1. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era, Edycja 2024
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla. Wydawnictwo WSiP
Informatyka Informatyka 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej; autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON
Biologia Nowa Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum oraz Karty pracy ucznia. Zak. podstawowy; autorzy: A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era, Edycja 2024
Etyka Etyka. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, zakres podstawowy, autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski, wyd. OPERON
Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska; wyd. „Jedność” Kielce
Muzyka Muzyka- podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; autorzy: M. Rykowska, Z. Szałko, wyd. OPERON

Wykaz podręczników do SZKOŁY BRANZOWEJ 1 STOPNIA
(po szkole podstawowej) dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2024/2025

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski Język polski 1 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON
Język angielski * Impulse 1- podręcznik, Macmillan Polska Sp. z o.o., Gill Holley, Kate Pickering, Marta Inglot                                (ćwiczenia- decyzja nauczyciela uczącego – wrzesień)
Matematyka To się liczy! Cz. 1 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era
Historia
Historia 1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzy J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia ** Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON
Biologia ** Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON
Fizyka ** Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON
Geografia ** Geografia 1. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON
Biznes i zarządzanie Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy: Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła

 

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla. Wydawnictwo WSiP
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres Podstawowy, autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę; autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce

** – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia), dlatego z zakupem podręcznika należy poczekać do września

Wykaz podręczników do SZKOŁY BRANZOWEJ SPECJALNEJ 1 STOPNIA
(po szkole podstawowej) dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2024/2025

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski Język polski 1 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON
Język angielski * nie wymagany
Matematyka To się liczy! Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era
Historia
Historia 1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia ** Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON
Biologia ** Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON
Fizyka ** Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON
Geografia ** Geografia 1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON
Biznes i zarządzanie Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy: Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła

Krok w biznes i zarządzanie 1

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy: Katarzyna Garbacik, Aneta Depczyńska, Joanna Kozub

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla. Wydawnictwo WSiP
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres Podstawowy, autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę; autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce

** – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia)