Podręczniki do klasy I


Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo Potrzebny od 1 klasy Potrzebny dopiero w kolejnych latach
Język polski  Język polski 1  cz. i cz.2 Podstawowy i rozszerzony Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska OPERON X
Język niemiecki PERFEKT 1

Podręcznik Język niemiecki dla liceów i techników

Podstawowy Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat- Niklewska Pearson Central Europe X
Język angielski CHECKPOINT A2+B1 Rozszerzony David Spencer,                           Monika Cichmińska Macmillan Polska X
Matematyka MATeMAtyka 1

Podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy

Podstawowy W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek, Karolina Wej Nowa Era X
Historia Historia Starożytność cz.1

Średniowiecze cz.2

Podstawowy Mirosław Ustrzycki, Jan Ustrzycki OPERON X
Chemia To jest chemia                                                       Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era X
Fizyka Odkryć fizykę Podstawowy Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era X
Geografia Geografia1 – Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Zbigniew Zaniewicz OPERON X
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości  dla szkół ponadpodstawowych. Podstawowy Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Nowa Era X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa Podstawowy Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla WSiP X
Wiedza o społeczeństwie —— X
Informatyka Informatyka1. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Wojciech Hermanowski OPERON X
Biologia Biologia na czasie

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego  i technikum.

Podstawowy Anna Helmin,  Jolanta Holeczek Nowa Era

 

X
Etyka Etyka.Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski OPERON X
Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo „Jedność” Kielce X
Muzyka Muzyka – podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej M. Rykowska

Z. N. Siałko

OPERON X
Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo Potrzebny od pierwszej klasy Potrzebny dopiero w kolejnych latach
Język polski Język polski 1 – Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Barbara Chuderska OPERON X
Język niemiecki Genau! Plus1 Podstawowy-A1 Carla Tkadleckowa,Petr Tlusty, Danuta Machowiak, Amadeusz Lipczak, Maxiimilian Weib Klett Polska X
Język angielski CHECKPOINT A2+B1 Rozszerzony David Spencer,                           Monika Cichmińska Macmillan Polska X
Matematyka To się liczy! Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Karolina Wej, Wojciech Babiański Nowa Era

 

X
Historia Historia1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Janusz Ustrzycki,                        Mirosław Ustrzycki OPERON X
Chemia To jest chemia                                                      Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era

 

X*
Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk WSiP X*
Geografia Geografia 1– Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Sławomir Kurek OPERON X*
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości  dla szkół ponadpodstawowych. Podstawowy Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Nowa Era

 

X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa Podstawowy Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla WSiP X
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, ,Jan Maleska OPERON X
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Wojciech Hermanowski OPERON X
Biologia Biologia na czasie Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era X*
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski OPERON X
Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo „Jedność” Kielce X

 

X* – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia), dlatego z zakupem podręcznika należy poczekać do września

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo Potrzebny od pierwszej klasy Potrzebny dopiero w kolejnych latach
Język polski Język polski 1 – Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Barbara Chuderska OPERON X
Język niemiecki Genau! Plus1

 

Podstawowy-A1 Carla Tkadleckowa,Petr Tlusty, Danuta Machowiak, Amadeusz Lipczak, Maxiimilian Weib Klett Polska X
Język angielski niewymagany
Matematyka To się liczy! Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Karolina Wej, Wojciech Babiański Nowa Era X
Historia Historia1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Janusz Ustrzycki,                        Mirosław Ustrzycki OPERON X
Chemia To jest chemia                                                      Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era X*
Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk WSiP X*
Geografia Geografia 1– Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Sławomir Kurek OPERON X*
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości  dla szkół ponadpodstawowych. Podstawowy Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Nowa Era X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa Podstawowy Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla WSiP X
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, ,Jan Maleska OPERON X
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia Podstawowy Wojciech Hermanowski OPERON X
Biologia Biologia na czasie Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era X*
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski OPERON X
Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo „Jedność” Kielce X

 

X* – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia), dlatego z zakupem podręcznika należy poczekać do września