Podręczniki


PODRĘCZNIKI    –   Technik mechatronik-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Elektrotechnika i elektronika,

Pomiary elektryczne i elektroniczne,                             Pneumatyka i hydraulika,

Układy pneumatyki i hydrauliki,

„Podstawy mechatroniki” M. Olszewski REA
Urządzenia i systemy mechatroniczne,

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych,

Pneumatyka i hydraulika,

Układy pneumatyki i hydrauliki,

„Urządzenia  systemy mechatroniczne” cz1
„Urządzenia  systemy mechatroniczne” cz2
M. Olszewski REA
Pneumatyka i hydraulika,

Układy pneumatyki i hydrauliki,

„Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych” J. Świder Wydawnictwo P. Śląskiej Gliwice
Technologie i konstrukcje mechaniczne, Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne “Rysunek techniczny dla mechaników” T. Lewandowski WSiP
“Części maszyn” A Rutkowski WSiP
„Mechanika techniczna” Bogusław Kozak WSiP
„Podstawy technologii maszyn” J. Zawora WSiP
Metody projektowania i programowania w mechatronice „Logo w praktyce” Wojciech Nowakowski btc

PODRĘCZNIKI – Fototechnik-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Procesy fotograficzne, Techniki fotograficzne,                        Urządzenia fototechniczne „Nowy podręcznik fotografii” John Hedqecoe Arkady
Procesy fotograficzne, Techniki fotograficzne „Kompozycja obrazu fotograficznego” Tomasz J. Gałązka Helion
Techniki fotograficzne „Światło w fotografii. Magia i nauka” Fil Hunter, Steven Biler, Paul Fuqua Galaktyka
Procesy fotograficzne, Techniki fotograficzne „Ekspozycja bez tajemnic” Bryan Peterson Galaktyka
Działalność gospodarcza w fotografii Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesław Aue WSiP

PODRECZNIKI – Technik logistyk-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Przedsiębiorstwo logistyczne
w gospodarce rynkowej

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków

P.Andrzejczyk, K. Pawłowski

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Logistyka
w procesach produkcji

Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych. Wydanie 2

B.Śliwczyński, A.Koliński, P.Andrzejczyk

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Zapasy
i magazynowanie

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

St. Krzyżaniak, A. Niemczyk,  J. Majewski, P. Andrzejczyk

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Dystrybucja

Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji. Wydanie 2

B.Śliwczyński, A.Koliński

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Procesy transportowe
w logistyce

Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

M. Stajniak, M. Hajdul,
M. Foltyński, A. Koliński,
P. Andrzejczyk

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Logistyka  w jednostkach gospodarczych
i administracyjnych

Systemy logistyczne

A. Wojciechowski, P. Fajer
M. Matulewski,  S. Konecka,

Instytut Logistyki
i Magazynowania

 

Język obcy w logistyce

Моя логистика. Język rosyjski dla logistyków.
My Logistics. Język angielski dla logistyków. Wydanie 2
Meine Logistik. Język niemiecki dla logistyków. Wydanie 2

V. Dudakov,    J. Szołtysek

A. Matulewska,   M. Matulewski

T. Janiak,    G. Neumann,
M.aus der Mark

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Laboratorium magazynowe

Laboratorium magazynowe

A. Korzeniowski, M.Skrzypek, G.Szyszka

Wydawnictwo Difin

Planowanie produkcji
i dystrybucji

Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych. Wydanie 2

B.Śliwczyński, A.Koliński, P.Andrzejczyk

Instytut Logistyki
i Magazynowania

Laboratorium transportowo – spedycyjne

Laboratorium logistyczno – spedycyjne

R. Kacperczyk

Wydawnictwo Difin

Obsługa jednostek zewnętrznych

Infrastruktura Magazynowa i Transportowa

Ł.Wojciechowski,
A. Wojciechowski, T.Kosmatka

Wydawnictwo                   W. S. L. w Poznaniu

Planowanie przepływów zasobów
i informacji

Gospodarka elektroniczna

E. Januła, T. Truś

Wydawnictwo Difin

PODRECZNIKI – Technik pojazdów samochodowych-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Podstawy konstrukcji maszyn

 

Podstawy konstrukcji maszyn część  I (wstęp do projektowania).                                                                                Podstawy konstrukcji maszyn część II (Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo) Piotr Boś, Sławomir Stein Piotr Boś, Dorota Chodorowska, Romuald Fjikiel WKŁ

WKŁ

Technologie napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych część 1 i 2                                                                   Silniki pojazdów samochodowych część  1i 2 Marek Gabrylewicz

Piotr Zając

WKŁ

WKŁ

Technologie napraw elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych      część  1i 2 Krzysztof Pacholski WKŁ
Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Diagnostyka pojazdów samochodowych                                  Kwalifikacja M-18 Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński WSiP
Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych                                                           Kwalifikacja M-12 Grzegorz Dyga

Grzegorz Trawiński

WSiP
Działalność gospodarcza w branży samochodowej Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesław Aue WSiP

PODRĘCZNIKI – Technik architektury krajobrazu-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Podstawy architektury krajobrazu Podstawy architektury krajobrazu Cz. I E. Gadomska, K. Gańko,  K. Zinowiec- Cieplik , M. Garczarczyk, Hortpress
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Cz. I E. Gadomska,   P. Sikorski,  M. Wierzba,  W. Smogorzewska ,  Cz. Wysocki Hortpress
Prace w obiektach architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz. III B.Fortuna-Antoszkiewicz, E. Gadomska,  K. Gadomski Hortpress
Projekty obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz. I E. Gadomska,  K. Gadomski Hortpress

PODRECZNIKI – Technik żywienia i usług gastronomicznych-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Zasady żywienia Zasady żywienia Hanna Kunachowicz,   Irena Nadolna WSiP
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. I i II Małgorzata Konarzewska WSiP
Wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii Wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz WSiP
Organizacja produkcji gastronomicznej Organizacja produkcji gastronomicznej Anna Kmiołek WSiP
Usługi gastronomiczne Usługi gastronomiczne Anna Kmiołek WSiP
Procesy technologiczne w gastronomii Procesy technologiczne w gastronomii Iwona Namysłów, Lidia Górska WSiP
Obsługa klientów w gastronomii Obsługa klientów w gastronomii Renata Szajna WSiP
Działalność gospodarcza w gastronomii Działalność gospodarcza w gastronomii Hanna Górska – Warsewicz, Beata Sawicka WSiP

PODRECZNIKI – Technik usług fryzjerskich-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Podstawy fryzjerstwa. Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter WSiP

 

Techniki fryzjerskie. Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter                                                                           Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

WSiP

 

Wizualizacja wizerunku Projektowanie fryzur

Stylizacja fryzur

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

WSiP

 

PODRECZNIKI – Technik informatyk-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Systemy operacyjne

Kwalifikacja E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Tomasz Kowalski Helion

Urządzenia techniki komputerowej

Kwalifikacja E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Tomasz Kowalski Helion

Sieci komputerowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Barbara Halska, Paweł Bensel Helion

Witryny i aplikacje internetowe

Kwalifikacja E.14.  Część 1. Tworzenie stron internetowych. Jolanta Pokorska Helion

Systemy baz danych

Kwalifikacja E.14 . Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Jolanta Pokorska Helion

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Kwalifikacja E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Tomasz Kowalski Helion

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Barbara Halska, Paweł Bensel Helion

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Barbara Halska, Paweł Bensel Helion

Administracja bazami danych

Kwalifikacja E.14 . Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Jolanta Pokorska Helion

Programowanie aplikacji internetowych

Kwalifikacja E.14 . Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Jolanta Pokorska Helion

PODRECZNIKI – Technik ekonomista-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa. Kwalifikacja A.35.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Kwalifikacja A.35.

Joanna Ablewicz

 

Damian Dębski, Paweł Dębski

WSiP
Działalność przedsiębiorstwa Pracownia ekonomiczna. Część I. Gospodarowanie zasobami majątkowymi, obsługa programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT. Kwalifikacja A.35.

Pracownia ekonomiczna. Część II. Rozliczenia podatkowe, obsługa programu finansowo- księgowego Rachmistrz GT i kadrowo- płacowego Microgratyfikant GT. Kwalifikacja A.35.

Bożena Padurek

 

 

Wyd. Bożena Padurek

 

Kadry i płace Pracownia ekonomiczna. Część III. Kadry i płace, obsługa programów kadrowo- płacowego Gratyfikant GT i Płatnik. Kwalifikacja A.35. Bożena Padurek Wyd. Bożena Padurek
Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość. Kwalifikacja A.35. Damian Dębski, Paweł Dębski WSiP
Rachunkowość finansowa Zasady rachunkowości finansowej. Kwalifikacja A.36.    Rachunkowość finansowa. Część I. Kwalifikacja A.36. Rachunkowość finansowa. Część II. Kwalifikacja A.36. Rachunkowość finansowa. Część III. Kwalifikacja A.36. Bożena Padurek

 

Wyd. Bożena Padurek

 

Biuro rachunkowe Biuro rachunkowe. Dokumentacja księgowa, sprawozdawczość i analiza finansowa, obsługa programu finansowo- księgowego Rewizor GT. Kwalifikacja A.36. Bożena Padurek Wyd. Bożena Padurek

PODRECZNIKI – Technik handlowiec-2017/2018

Przedmiot

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Towar jako przedmiot handlu Organizowanie sprzedaży. Część 1. Towar jako przedmiot handlu. Kwalifikacja A.18. Danuta Andrzejak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner WSiP
Organizacja i technika sprzedaży Organizowanie sprzedaży. Część 2. Organizacja i technika sprzedaży. Kwalifikacja A.18. Danuta Andrzejak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik WSiP
Obsługa klientów Sprzedaż towarów. Część 1. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.

 

Sprzedaż towarów. Część 2. Kwalifikacja A.18.

Sprzedaż towarów. Część 3. Kwalifikacja A.18.

Danuta Andrzejak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

WSiP

 

 

Marketing w działalności handlowej Marketing w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski WSiP
Przedsiębiorca w handlu Zarządzanie działalnością handlową. Kwalifikacja A.22. Zofia Mielczarczyk WSiP
Pracownia sprzedaży Dokumentacja ekonomiczno- finansowa. Kwalifikacja A.22. Zofia Mielczarczyk W

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY TECHNIKUM  CZTEROLETNIEGO DZIENNEGO – Rok szkolny 2017/2018

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo
 

Język polski

1. Język polski-Starożytność. Średniowiecze

 

 

2.Język polski 2. Renesans. Barok. Oświecenie

 

1.Podstawowy i rozszerzony

 

2. Podstawowy i rozszerzony

Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

2. Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Język niemiecki 1.Motive- Deutsch Neu1(kontynuacja języka)

 

2.Expedition Deutsch 1B ( podstawowy)

 

Podstawowy-B1

 

Podstawowy-A1

1.Alina Jarząbek, Danuta Koper

 

2.Jacek Batleja, Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska

1.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2. Wydawnictwo Szkolne PWN

Język angielski 1. Gateway plus 2

 

2. Gateway plus 1/2

 

Rozszerzony

 

Podstawowy

David Spencer

 

David Spencer

Macmillan Polska

 

Macmillan Polska

Matematyka 1. MaTeMatyka 1

 

2.MaTeMatyka 1

Podstawowy

 

Rozszerzony

W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek

W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

 

Nowa Era

Historia Historia

 

Podstawowy Janusz Ustrzycki Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia To jest chemia Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era

 

Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia Geografia – Ciekawi świata Podstawowy Zbigniew Zaniewicz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Podstawowy Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał   Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Podstawowy Bogusława Breikopf, Mariusz Cieśla Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze Podstawowy Wacław Panek Wydawnictwo Polskie w Wołominie
Wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Maciej Batorski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Informatyka Informatyka. Po prostu Podstawowy Zdzisław Nowakowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Biologia Biologia na czasie

 

Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era

 

Etyka Etyka Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Religia W blasku Bożej prawdy ks. dr Tadeusz Smiech, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo „Jedność” Kielce
Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory uzupełniający M. Markowicz,  O. Pytlińska, A. Wyroda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia rozszerzona Geografia – Ciekawi świata Rozszerzony R. Wróblewski, M. Zawadzka-Kuc Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Fizyka

rozszerzona

Fizyka1. Zakres rozszerzony Rozszerzony G.Komaś Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia

rozszerzona

 

To jest chemia cz1. Rozszerzony M.Litwin, S.Styka-Wlazło,

J.Szymońska

Nowa Era

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – Rok szkolny 2017/2018

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo
 

Język polski

Język polski 1 – dla ZSZ Jolanta Kusiak Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Język niemiecki Profi 1

 

Podstawowy-A1 Roland Dittrich, Barbara Kujawa, Małgorzata Multańska Wydawnictwo Szkolne PWN
Język angielski Gateway plus 1/2 Podstawowy Dawid Spencer Macmillan Polska
Matematyka Matematyka –Podręcznik dla ZSZ Bożena Kiliańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk,             Grażyna Ukleja Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Historia Historia

 

Podstawowy Janusz Ustrzycki Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia To jest chemia Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era

 

Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia Geografia – Ciekawi świata Podstawowy Zbigniew Zaniewicz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Podstawowy Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał   Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Podstawowy Bogusława Breikopf, Mariusz Cieśla Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Maciej Batorski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Informatyka Informatyka. Po prostu Podstawowy Zdzisław Nowakowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Biologia Biologia na czasie

 

Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era

 

Etyka Etyka Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Religia W blasku Bożej prawdy ks. dr Tadeusz Smiech, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo „Jedność” Kielce

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ – Rok szkolny 2017/2018

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo
 

Język polski

Język polski 1 – dla ZSZ Jolanta Kusiak Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Język niemiecki Profi 1 neu

 

Podstawowy-A1 Roland Dittrich, Barbara Kujawa, Małgorzata Multańska Wydawnictwo Szkolne PWN
Język angielski Gateway plus 1 Podstawowy Dawid Spencer Macmillan Polska
Matematyka Matematyka –Podręcznik dla ZSZ Bożena Kiliańska,                Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk,             Grażyna Ukleja Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Historia Historia

 

Podstawowy Janusz Ustrzycki Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia To jest chemia Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era

 

Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia Geografia – Ciekawi świata Podstawowy Zbigniew Zaniewicz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Podstawowy Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał   Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Podstawowy Bogusława Breikopf, Mariusz Cieśla Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Maciej Batorski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Informatyka Informatyka. Po prostu Podstawowy Zdzisław Nowakowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Biologia Biologia na czasie

 

Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era

 

Etyka Etyka Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Religia W blasku Bożej prawdy ks. dr Tadeusz Smiech, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo „Jedność” Kielce