Podręczniki


PODRĘCZNIKI   –   Technik mechatronik-2018/2019

Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo
Podstawy mechatroniki 1. „Podstawy elektrotechniki w praktyce”

2. „Podstawy elektroniki w praktyce”cz.1 i 2

3. „Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych”

4. „Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych”

5. „Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce”

1. Artur Bielawski, Joanna Grygiel

2. Anna Tąpolska

3. Robert Dziurski

 

4. Michał Tokarz

 

5. Artur Bielawski, Joanna Grygiel

WSIP
Urządzenia i systemy mechatroniczne 1. „Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych” 1. Piotr Goździaszek WSIP
Montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych 1. „Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych”

2. „Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych”

3.  „Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych”

 

1. Stanisław Sierny

 

2. Robert Dziurski

 

3. Michał Tokarz

WSIP
Montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych 1. „Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych” cz.1 1. Adrian Mikołajczak WSIP
Programowanie  urządzeń mechatronicznych 1. „Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”

2. „Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”

1. Witold Krieser

 

2. Michał Tokarz

WSIP
Diagnostyka i naprawa urządzeń  mechatronicznych 1. „Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych” cz.2 1. Adrian Mikołajczak WSIP
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego” 1. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała WSIP
Rysunek techniczny Propozycja: 1. :Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej. Podręcznik do kształcenia zawodowego” 1. Janusz Figurski, Stanisław Popis WSIP
Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych. Technologie i konstrukcje mechaniczne “Części maszyn”

„Mechanika techniczna”

„Podstawy technologii maszyn”

A Rutkowski

Bogusław Kozak

J. Zawora

WSIP

 

PODRĘCZNIKI– Technik fotografii i multimediów-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
 Techniki fotograficzne, Urządzenia i sprzęt w fotografii „Nowy podręcznik fotografii” John Hedqecoe Arkady
Kompozycja obrazu „Kompozycja obrazu fotograficznego” Tomasz J. Gałązka Helion
Techniki fotograficzne „Światło w fotografii. Magia i nauka” Fil Hunter, Steven Biler, Paul Fuqua Galaktyka
 Techniki fotograficzne Teoria obrazu fotograficznego „Ekspozycja bez tajemnic” Bryan Peterson Galaktyka
Działalność gospodarcza Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesław Aue WSiP

 

PODRECZNIKI-Technik pojazdów samochodowych-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Podstawy konstrukcji maszyn

 

Podstawy konstrukcji maszyn część  I (wstęp do projektowania). Podstawy konstrukcji maszyn część II (Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo) Piotr Boś, Sławomir Stein Piotr Boś, Dorota Chodorowska, Romuald Fjikiel WKŁ
WKŁ
Budowa pojazdów samochodowych Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych część 1 i 2 Silniki pojazdów samochodowych część  1i 2 Marek Gabrylewicz
Piotr Zając
WKŁ
WKŁ
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie  pojazdów samochodowych Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych      część  1i 2 Krzysztof Pacholski WKŁ
Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Diagnostyka pojazdów samochodowych Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński WSiP
Działalność gospodarcza w branży samochodowej Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesław Aue WSiP

 

PODRECZNIKI-Technik architektury krajobrazu-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Podstawy architektury krajobrazu Podstawy architektury krajobrazu Cz. I E. Gadomska, K. Gańko,  K. Zinowiec- Cieplik , M. Garczarczyk, Hortpress
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Cz. I E. Gadomska,   P. Sikorski,  M. Wierzba,  W. Smogorzewska ,  Cz. Wysocki Hortpress
Prace w obiektach architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz. III B.Fortuna-Antoszkiewicz, E. Gadomska,  K. Gadomski Hortpress
Projekty obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz. I E. Gadomska,  K. Gadomski Hortpress

 

PODRECZNIKI-Technik żywienia i usług gastronomicznych-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Zasady żywienia Zasady żywienia Hanna Kunachowicz,   Irena Nadolna WSiP
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. I i II Małgorzata Konarzewska WSiP
Wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii Wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz WSiP
Organizacja produkcji gastronomicznej Organizacja produkcji gastronomicznej Anna Kmiołek WSiP
Usługi gastronomiczne Usługi gastronomiczne Anna Kmiołek WSiP
Procesy technologiczne w gastronomii Procesy technologiczne w gastronomii Iwona Namysłów, Lidia Górska WSiP
Obsługa klientów w gastronomii Obsługa klientów w gastronomii Renata Szajna WSiP
Działalność gospodarcza w gastronomii Działalność gospodarcza w gastronomii Hanna Górska – Warsewicz, Beata Sawicka WSiP

 

PODRECZNIKI-Technik usług fryzjerskich-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Podstawy fryzjerstwa. Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter WSiP
Techniki fryzjerskie.

 

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

WSiP

 

Wizualizacja wizerunku Projektowanie fryzur

Stylizacja fryzur

 

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

WSiP

 

 

PODRECZNIKI-Technik informatyk-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Urządzenia techniki komputerowej                Systemy operacyjne                                       Lokalne sieci komputerowe                    Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej                                        Administracja systemami operacyjnymi Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych Kwalifikacja EE.08.                                                                 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Cz.1                                                          Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Cz.2                                                                       Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Cz.3

 

                                                 Tomasz Marciniuk

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

                         WSiP

WSiP

WSiP

Witryny i aplikacje internetowe

Systemy baz danych

Projektowanie baz danych

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi.Cz.1

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi.Cz.2

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi.Cz.2

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Agnieszka Klekot, Tomasz Klekot

Tomasz Klekot

WSiP

 

WSiP

 

WSiP

 

PODRECZNIKI-Technik ekonomista-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa. Kwalifikacja A.35.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Kwalifikacja A.35.

Joanna Ablewicz

 

Damian Dębski, Paweł Dębski

WSiP
Działalność przedsiębiorstwa Pracownia ekonomiczna. Część I. Gospodarowanie zasobami majątkowymi, obsługa programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT. Kwalifikacja A.35.

Pracownia ekonomiczna. Część II. Rozliczenia podatkowe, obsługa programu finansowo- księgowego Rachmistrz GT i kadrowo- płacowego Microgratyfikant GT. Kwalifikacja A.35.

Bożena Padurek

 

 

Wyd. Bożena Padurek

 

Kadry i płace Pracownia ekonomiczna. Część III. Kadry i płace, obsługa programów kadrowo- płacowego Gratyfikant GT i Płatnik. Kwalifikacja A.35. Bożena Padurek Wyd. Bożena Padurek
Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość. Kwalifikacja A.35. Damian Dębski, Paweł Dębski WSiP
Rachunkowość finansowa Zasady rachunkowości finansowej. Kwalifikacja A.36.    Rachunkowość finansowa. Część I. Kwalifikacja A.36. Rachunkowość finansowa. Część II. Kwalifikacja A.36. Rachunkowość finansowa. Część III. Kwalifikacja A.36. Bożena Padurek

 

Wyd. Bożena Padurek

 

Biuro rachunkowe Biuro rachunkowe. Dokumentacja księgowa, sprawozdawczość i analiza finansowa, obsługa programu finansowo- księgowego Rewizor GT. Kwalifikacja A.36. Bożena Padurek Wyd. Bożena Padurek

 

PODRECZNIKI-Technik logistyk-2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Gospodarka magazynowa Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

Obsługa magazynów        Część 1

St. Krzyżaniak,  A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk

J. Śliżewska,   D. Zadrożna                A. Kij,    M. Ligaj

Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP
Magazyny przyprodukcyjne Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych. Wydanie 2

Obsługa magazynów               Część 2

B. Śliwczyński, A. Koliński,                 P. Andrzejczyk

J. Śliżewska, D. Zadrożna,A. Kij M. Ligaj

Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP
Magazyny dystrybucyjne Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji. Wydanie 2

Obsługa magazynów          Część 2

B. Śliwczyński,  A. Koliński

J. Śliżewska, D. Zadrożna,A. Kij M. Ligaj

Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP
Logistyka   transportu Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

Organizacja transportu              Część 1 i 2

M. Stajniak, M. Hajdul, A.Koliński,                       M. Foltyński, P.Andrzejczyk

J. Stolarski,  J. Śliżewska, P. Śliżewski

Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP
Usługi  logistyczno-transportowe Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

Organizacja transportu   Część 1 i 2

M. Stajniak, M. Hajdul, A. Koliński M. Foltyński, ,  P. Andrzejczyk

J. Stolarski,  J. Śliżewska, P. Śliżewski

Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP
 

Procesy   magazynowe

 

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

Obsługa magazynów   Część 1

St. Krzyżaniak,   A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk

J. Śliżewska, D. Zadrożna, A. Kij,  M. Ligaj

Instytut Logistyki  i  Magazynowania

WSiP

Organizacja prac magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

Obsługa magazynów             Część 1

St. Krzyżaniak,  A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk

J. Śliżewska, D. Zadrożna,  A. Kij, M. Ligaj

Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP
Procesy transportowe Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

Organizacja transportu          Część 1 i 2

 

M. Stajniak, M. Hajdul, A.Koliński,
M. Foltyński,  P. AndrzejczykJ. Stolarski, J. Śliżewska, P. Śliżewski
Instytut Logistyki
i MagazynowaniaWSiP

 

PODRECZNIKI-Technik handlowiec-2018/2019 

Przedmiot Tytuł podręcznika: Autor: Wydawnictwo:
Towar jako przedmiot handlu Organizowanie sprzedaży. Część 1. Towar jako przedmiot handlu. Kwalifikacja A.18. Danuta Andrzejak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner WSiP
Organizacja i technika sprzedaży Organizowanie sprzedaży. Część 2. Organizacja i technika sprzedaży. Kwalifikacja A.18. Danuta Andrzejak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik WSiP
Obsługa klientów Sprzedaż towarów. Część 1. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.

 

Sprzedaż towarów. Część 2. Kwalifikacja A.18.

Sprzedaż towarów. Część 3. Kwalifikacja A.18.

Danuta Andrzejak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

WSiP

 

 

Marketing w działalności handlowej Marketing w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski WSiP
Przedsiębiorca w handlu Zarządzanie działalnością handlową. Kwalifikacja A.22. Zofia Mielczarczyk WSiP
Pracownia sprzedaży Dokumentacja ekonomiczno- finansowa. Kwalifikacja A.22. Zofia Mielczarczyk WSiP

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY TECHNIKUM  CZTEROLETNIEGO DZIENNEGO – Rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo
Język polski 1. Język polski-Starożytność. Średniowiecze

2.Język polski 2. Renesans. Barok. Oświecenie

1.Podstawowy i rozszerzony

2. Podstawowy i rozszerzony

1. Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

2. Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Język niemiecki 1.Motive- Deutsch Neu1(kontynuacja języka)

 

2.Neue Expedition Deutsch

 

Podstawowy-B1

 

Podstawowy-A1

1.Alina Jarząbek, Danuta Koper

 

2.Jacek Batleja, Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska

1.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2. Wydawnictwo Szkolne PWN

Język angielski 1. Gateway plus 2

 

2. Gateway plus 1/2

 

Rozszerzony

 

Podstawowy

David Spencer

 

David Spencer

Macmillan Polska

 

Macmillan Polska

Matematyka 1. MaTeMatyka 1

 

2.MaTeMatyka 1

Podstawowy

 

Rozszerzony

W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek

W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek

Nowa Era

 

Nowa Era

Historia Historia

 

Podstawowy Janusz Ustrzycki Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia To jest chemia Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era

 

Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia Geografia – Ciekawi świata Podstawowy Zbigniew Zaniewicz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Podstawowy Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał   Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Podstawowy Bogusława Breikopf, Mariusz Cieśla Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze Podstawowy Wacław Panek Wydawnictwo Polskie w Wołominie
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Maciej Batorski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Informatyka Informatyka. Po prostu Podstawowy Zdzisław Nowakowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Biologia Biologia na czasie

 

Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era

 

Etyka Etyka Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Religia W blasku Bożej prawdy ks. dr Tadeusz Smiech, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo „Jedność” Kielce
Historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory uzupełniający M. Markowicz,  O. Pytlińska, A. Wyroda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia rozszerzona Geografia – Ciekawi świata Rozszerzony R. Wróblewski, M. Zawadzka-Kuc Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia

rozszerzona

To jest chemia cz1. Rozszerzony M.Litwin, S.Styka-Wlazło,

J.Szymońska

Nowa Era

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA –  Rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo
Język polski Język polski 1 – dla ZSZ Jolanta Kusiak Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Język niemiecki Profi 1 Podstawowy-A1 Roland Dittrich, Barbara Kujawa, Małgorzata Multańska Wydawnictwo Szkolne PWN
Język angielski Gateway plus 1/2 Podstawowy Dawid Spencer Macmillan Polska
Matematyka Matematyka –Podręcznik dla ZSZ Bożena Kiliańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Historia Historia Podstawowy Janusz Ustrzycki Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia To jest chemia Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era

 

Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia Geografia – Ciekawi świata Podstawowy Zbigniew Zaniewicz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Podstawowy Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał   Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Podstawowy Bogusława Breikopf, Mariusz Cieśla Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Maciej Batorski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Informatyka Informatyka. Po prostu Podstawowy Zdzisław Nowakowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Biologia Biologia na czasie Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era
Etyka Etyka Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Religia W blasku Bożej prawdy ks. dr Tadeusz Smiech, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo „Jedność” Kielce

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO I KLASY  SZKOŁY BRANŻOWEJ SPECJALNEJ I STOPNIA – Rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznika Zakres podręcznika Autor Wydawnictwo
Język polski Język polski 1 – dla ZSZ Jolanta Kusiak Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Język niemiecki Profi 1 neu Podstawowy-A1 Roland Dittrich, Barbara Kujawa, Małgorzata Multańska Wydawnictwo Szkolne PWN
Język angielski Gateway plus 1 Podstawowy Dawid Spencer Macmillan Polska
Matematyka Matematyka –Podręcznik dla ZSZ Bożena Kiliańska,                Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Historia Historia Podstawowy Janusz Ustrzycki Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Chemia To jest chemia Podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod Nowa Era
Fizyka Fizyka. Po prostu Podstawowy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Geografia Geografia – Ciekawi świata Podstawowy Zbigniew Zaniewicz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Podstawowy Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał   Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Podstawowy Bogusława Breikopf, Mariusz Cieśla Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Podstawowy Maciej Batorski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Informatyka Informatyka. Po prostu Podstawowy Zdzisław Nowakowski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Biologia Biologia na czasie Podstawowy Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski Nowa Era
Etyka Etyka Podstawowy Paweł Kołodzinski, Jakub Kapiszewski Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
Religia W blasku Bożej prawdy ks. dr Tadeusz Smiech, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo „Jedność” Kielce