Wykaz podręczników do TECHNIKUM 5-letniego
dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2022/2023

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5
Język polski Język polski 1. cz. 1 i cz.2; zakres podstawowy i rozszerzony; autorzy: U. Jagiełło, R. Janicka-Szyszko, M. Stelecka-Jankowska; wyd. OPERON
Język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik Język niemiecki dla liceów i techników; zakres podstawowy, autorzy: B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A.Wojdat-Niklewska, wyd. Pearson Central Europe
Język angielski Impulse 2- podręcznik i ćwiczenia, Macmillan Polska Sp. z o.o., Catherine McBeth. Patricia Reilly. Karolina Kotorowicz-Jasińska
Matematyka MATeMAtyka 1, podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy; autorzy: W.Babiański, L.Chańko, D. Ponczek, K. Wej; wyd. Nowa Era
Historia Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Marcin Pawlak, Adam Szweda. Wyd. Nowa Era
Historia i teraźniejszość Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 1. I. Modzelewska-Rysiak, L. Rysiak, K. Wilczyński, A. Cisek. Wyd. WSiP
Chemia To jest chemia część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy; autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era
Fizyka Odkryć fizykę 1; zakres podstawowy, autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era
Geografia Geografia 1. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, zakres podstawowy; autor: Z. Zaniewicz, wyd. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla. Wydawnictwo WSiP
Informatyka Informatyka 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej; autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON
Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum oraz Karty pracy ucznia. Zak. podstawowy; autorzy: A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era
Etyka Etyka. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, zakres podstawowy, autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski, wyd. OPERON
Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska; wyd. „Jedność” Kielce
Muzyka Muzyka- podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; autorzy: M. Rykowska, Z. Szałko, wyd. OPERON

Wykaz podręczników do SZKOŁY BRANZOWEJ 1 STOPNIA
(po szkole podstawowej) dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2022/2023

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski Język polski 1 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON
Język angielski * Impulse 1- podręcznik, Macmillan Polska Sp. z o.o., Gill Holley, Kate Pickering, Marta Inglot                                (ćwiczenia- decyzja nauczyciela uczącego – wrzesień)
Matematyka To się liczy! Cz. 1 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era
Historia
Historia 1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzy J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia ** Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON
Biologia ** Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON
Fizyka ** Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON
Geografia ** Geografia 1. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy; autorzy: Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla. Wydawnictwo WSiP
Historia i teraźniejszość Historia i teraźniejszość. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Joanna Niszcz, Stanisław Zająć. Wyd. Oświatowe Szkoleniowiec Toruń
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres Podstawowy, autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę; autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce

** – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia), dlatego z zakupem podręcznika należy poczekać do września

Wykaz podręczników do SZKOŁY BRANZOWEJ SPECJALNEJ 1 STOPNIA
(po szkole podstawowej) dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2022/2023

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski Język polski 1 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON
Język angielski * nie wymagany
Matematyka To się liczy! Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era
Historia
Historia 1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia ** Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON
Biologia ** Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON
Fizyka ** Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON
Geografia ** Geografia 1. Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy; autorzy: Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. klasa 1. Zakres podstawowy. Nowa edycja, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla. Wydawnictwo WSiP
Historia i teraźniejszość Historia i teraźniejszość. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Joanna Niszcz, Stanisław Zająć. Wyd. Oświatowe Szkoleniowiec Toruń
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres Podstawowy, autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę; autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce

** – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia)