Wykaz podręczników


Wykaz podręczników do TECHNIKUM 5-letniego
dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2021/2022

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5
Język polski Język polski 1. cz. 1 i cz.2; zakres podstawowy i rozszerzony; autorzy: U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Stelecka-Jankowska; wyd. OPERON Język polski 1 cz. 2 (kontynuacja z klasy 1) i język polski 2 cz. 1, zakres podstawowy i rozszerzony, autorzy: U. Jagiełło, R. Janica-Szyszko, M. Stelecka- Jankowska, wyd. OPERON Jezyk polski 2 cz. 2 ; zakres podstawowy i rozszerzony, autorzy: U. Jagiełło, R. Janica- Szyszko, M. Stelecka-Jankowska, wyd. OPERON
Język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik Język niemiecki dla liceów i techników; zakres podstawowy, autorzy: B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A.Wojdat-Niklewska, wyd. Pearson Central Europe PERFEKT 1 (kontynuacja z klasy 1) PERFEKT 1 (kontynuacja) oraz PERFEKT 2 Podręcznik Język niemiecki dla liceów i techników; zakres podstawowy, autorzy: B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A.Wojdat-Niklewska, wyd. Pearson Central Europe
Język angielski CHECKPOINT A2+B1, podręcznik i zeszyt ćwiczeń (2 części); poziom podstawowy i rozszerzony, autorzy: D. Spencer, M. Cichmońska, wyd. Macmillan Polska CHECKPOINT A2+B1a (kontynuacja z klas 1) CHECKPOINT B1+, poziom podstawowy i rozszerzony, autorzy: D. Spencer, M. Cichmońska, wyd. Macmillan Polska
Matematyka MATeMAtyka 1, podręcznik dla klasy 1 liceum i technikum. Zakres podstawowy; autorzy: W.Babiański, L.Chańko, D. Ponczek, K. Wej; wyd. Nowa Era MATeMAtyka 1 (kontuacja z klasy 1) oraz MATeMAtyka 2, podręcznik dla klasy 2 liceum i technikum. Zakres podstawowy; autorzy: W.Babiański, L.Chańko, D. Ponczek, K. Wej; wyd. Nowa Era MATeMAtyka 2 (kontynuacja z klasy 2) oraz MATeMAtyka 3, podręcznik dla klasy 3 liceum i technikum. Zakres podstawowy; autorzy: W.Babiański, L.Chańko, D. Ponczek, K. Wej; wyd. Nowa Era
Historia Historia 1. cz.1 Starożytność, cz. 2 Średniowiecze , zakres podstawowy; autorzy: M. Ustrzycki, J. Ustrzycki, wyd. OPERON Historia 2. cz. 1 Nowożytność do konca XVII wieku, cz. 2 Wiek XVIII i epoka napoleońska, zakres podstawowy; autorzy: M. Ustrzycki, J. Ustrzycki, wyd. OPERON Historia 3. cz. 1 Od 1815 do poczatków XX wieku, cz. 2 Od I wojny światowej do wybuchu II wojny światowej , zakres podstawowy; autorzy: M. Ustrzycki, J. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia To jest chemia część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy; autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era To jest chemia cz. 1 (kontynuacja z klasy 1) To jest chemia część 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy; autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era X
Fizyka Odkryć fizykę 1; zakres podstawowy, autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era Odkryć fizykę 2; zakres podstawowy, autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era Odkryć fizykę 3; zakres podstawowy, autorzy: M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era X
Geografia Grografia 1. Podręcznik do szkoły ponadpostawowej, zakres podstawowy; autor: Z. Zaniewicz, wyd. OPERON Grografia 2. Podręcznik do szkoły ponadpostawowej, zakres podstawowy; autor: A. Maląg, wyd. OPERON Grografia 3. Podręcznik do szkoły ponadpostawowej, zakres podstawowy; autor: Z. Zaniewicz, wyd. OPERON X
Podstawy przedsiębiorczości X Krok w przedsiębiorczość. Podręcznim do postaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy; autorzy: Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era Krok w przedsiębiorczość (kontynuacja) X X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podtęcznik. Szkoła ponadpodstawowa; zakres podstawowy; autorzy: B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP X X X X
Wiedza o społeczeństwie X X X Wiedza o społeczeńst wie 1 Podręcznik do szkoły ponadposta wowej; zakres podstawow
Informatyka Informatyka 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej; autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON Informatyka 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej; autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej; autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON X X
Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum oraz Karty pracy ucznia. Zak. podstawowy; autorzy: A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zak. podstawowy; autorzy: A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era Biologia na czasie 2 (kontynuacja z klasy 2) i Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zak. podstawowy; autorzy: A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era X
Etyka Etyka. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, zakres podstawowy, autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski, wyd. OPERON Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska; wyd. „Jedność” Kielce Szczęśliwi, którzy żyją wiarą, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska; wyd. „Jedność” Kielce Na drogach wiary, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska; wyd. „Jedność” Kielce
Muzyka Muzyka- podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; autorzy: M. Rykowska, Z. Szałko, wyd. OPERON X X X X

Wykaz podręczników do SZKOŁY BRANZOWEJ 1 STOPNIA
(po szkole podstawowej) dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2021/2022

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski Język polski 1 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON Język polski 2 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON Język polski 3 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON
Język niemiecki * Genau! Plus 1, zakres podstawowy- A1, autorzy: C. Tkadleckowa, P. Tlusty, D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weib; wyd. Klett Polska Genau! Plus 1, zakres podstawowy- A1+, autorzy: C. Tkadleckowa, P. Tlusty, D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weib; wyd. Klett Polska Genau! Plus 1, zakres podstawowy- A1, autorzy: C. Tkadleckowa, P. Tlusty, D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weib; wyd. Klett Polska
Język angielski * CHECKPOINT A2+B1, podręcznik i zeszyt ćwiczeń (2 części); poziom podstawowy i rozszerzony, autorzy: D. Spencer, M. Cichmońska, wyd. Macmillan Polska CHECKPOINT A2+B1a (kontynuacja z klas 1) CHECKPOINT B1+, poziom podstawowy i rozszerzony, autorzy: D. Spencer, M. Cichmońska, wyd. Macmillan Polska
Matematyka To się liczy! Cz. 1 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era To się liczy! Cz. 2 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era To się liczy! Cz. 3 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era
Historia Historia 1. Podstęcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON Historia 2. Podstęcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON Historia 3. Podstęcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia ** Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON Chemia 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON Chemia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON
Biologia ** Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON Biologia 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON Biologia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON
Fizyka ** Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstaowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON Fizyka 2. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstaowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON Fizyka 3. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstaowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON
Geografia ** Geografia 1. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON Geografia 2. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON Geografia 3. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy; autorzy: Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era X X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa; zakres podstawowy, autorzy: B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP X X
Wiedza o społeczeństwie X X Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik do szkoły ponadpostawowej; zakres podstawowy, autorzy: Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska, wyd. OPERON
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branzowej szkoły 1 stopnia, zakres Podstawowy, autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON X X
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę; autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce Jestem chrześcijaninem- żyje nadzieją; autorzy: dr. K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce

** – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia), dlatego z zakupem podręcznika należy poczekać do września

Wykaz podręczników do SZKOŁY BRANZOWEJ SPECJALNEJ 1 STOPNIA
(po szkole podstawowej) dla uczniów rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2021/2022

przedmiot podręcznik
klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski Język polski 1 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON Język polski 2 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON Język polski 3 – podręcznik do branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstawowy, autor: B. Chuderska, wyd. OPERON
Język niemiecki * Genau! Plus 1, zakres podstawowy- A1, autorzy: C. Tkadleckowa, P. Tlusty, D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weib; wyd. Klett Polska Genau! Plus 2, zakres podstawowy- A1, autorzy: C. Tkadleckowa, P. Tlusty, D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weib; wyd. Klett Polska Genau! Plus 3, zakres podstawowy- A1, autorzy: C. Tkadleckowa, P. Tlusty, D. Machowiak, A. Lipczak, M. Weib; wyd. Klett Polska
Język angielski * nie wymagany
Matematyka To się liczy! Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era To się liczy! Cz. 2 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era To się liczy! Cz. 3 Podręcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autorzyL K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era
Historia Historia 1. Podstęcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON Historia 2. Podstęcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON Historia 3. Podstęcznik do branżowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy, autorzyL J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. OPERON
Chemia ** Chemia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON Chemia 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON Chemia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor: A. Sikorski, wyd. OPERON
Biologia ** Biologia 1. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON Biologia 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON Biologia 3. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autorzy: B. Jakubik, R. Szymańska, Wyd. OPERON
Fizyka ** Fizyka 1. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstaowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON Fizyka 2. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstaowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON Fizyka 3. Podręcznik dla branżowej szkoły 1 stopnia, zakres podstaowy, autor Grzegorz Kornaś, wyd. OPERON
Geografia ** Geografia 1. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON Geografia 2. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON Geografia 3. Podręcznik do branzowej szkoły I stopnia, zakres podstawowy; autor S. Kurek, wyd. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy; autorzy: Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era X X
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa; zakres podstawowy, autorzy: B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP X X
Wiedza o społeczeństwie X X Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik do szkoły ponadpostawowej; zakres podstawowy, autorzy: Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska, wyd. OPERON
Informatyka Informatyka. Podręcznik do branzowej szkoły 1 stopnia, zakres Podstawowy, autor: W. Hermanowski, wyd. OPERON X X
Etyka Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON Etyka. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstaowyw; autorzy: P. Kołodzinski, J. Kapiszewski; wyd. OPERON
Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę; autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce Jestem chrześcijaninem- żyje nadzieją; autorzy: dr. K. Rokosz, B. Nosek; wyd. „Jedność” Kielce

** – do realizacji wybrane zostaną dwa przedmioty z czterech możliwych (Fizyka, Geografia, Biologia, Chemia)