Drodzy Rodzice!

Z początkiem kolejnego roku szkolnego wznawiamy swoją działalność i pragniemy wszystkich rodziców zaprosić do współpracy.

Rada Rodziców to instytucja wspomagająca pracę szkoły, uczniów, nauczycieli oraz wszystkich jej pracowników. Wspieramy młodzież nie tylko w sytuacjach trudnych i wyjątkowych, lecz jesteśmy z nimi także w chwilach radości. Cieszymy się wraz z nimi sukcesami jakie odnoszą w konkursach, zawodach, olimpiadach, kiedy angażują się w życie szkoły, okolicznościowe uroczystości, wolontariat. Dowodem naszej skuteczności w działaniu jest długa lista załatwionych spraw: wspieranie uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej i bytowej, sfinansowanie strefy relaksu tzw. „Kawiarenki pod chmurką”, sfinansowanie nagród w konkursach, dla klasy i uczniów z najlepszą frekwencją i tej co wpłaciła 100% na Radę Rodziców, galerii prac uczniów. Pragniemy przypomnieć, iż działania RR skierowane są do uczniów i mają na celu dobro oraz bezpieczeństwo naszych dzieci.

Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego pojawiły się przed nami nowe wyzwania i pomysły, które chcielibyśmy wprowadzić w życie przy udziale Dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego np. ekopracownie przed szkołą, ogródek ziołowy, mini siłownię zewnętrzną, nagrody w licznych konkursach, prezenty mikołajkowe i na zakończenie roku dla najlepszego ucznia w każdej klasie. Jednakże bez Państwa udziału i wzajemnej współpracy ich realizacja nie będzie możliwa.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i pomysły oraz gwarantujemy rozliczenie wydatków z naszej działalności.

Mając na uwadze dalszą dobrą współpracę pragniemy zachęcić wszystkich do udziału w pracach Rady Rodziców oraz udzielanie tak moralnego jak i w miarę możliwości finansowego wsparcia.

Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową szkoły i zakładkę „Rodzic”, gdzie zamieszczane będą informacje dla rodziców i przygotowywane też specjalnie dla Państwa biuletyny.

 

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu