Matury 2023

INSTRUKCJA CZYNNOŚCI W DNIU EGZAMINU NA TERENIE SZKOŁY

Matura pisemna

Uczniowie w dniu egzaminu zgłaszają się do szkoły:

godz. 8:10/13:10 w przypadku egzaminu odbywającego się na sali gimnastycznej lub świetlicy,

godz. 8:30/13:30 w przypadku egzaminu odbywającego się w sali lekcyjnej;

Na teren budynku szkoły wnosić należy tylko i wyłącznie niezbędne materiały i odzież. Za rzeczy osobiste pozostawione w tej odzieży szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (w tym telefonów komórkowych, smartwatchy )- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami. Wspomnianych urządzeń nie będzie można zdeponować przed egzaminem pod opieką pracownika szkoły.

Na egzamin zdający przynosi własny długopis z czarnym tuszem, którym podpisuje listę obecności, a później z niego korzysta podczas egzaminu. Warto mieć długopis zapasowy. Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonuje długopisem!

Oprócz długopisu zdający może mieć na egzaminie materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE – komunikat ten jest do pobrania poniżej tej instrukcji. Szkoła zapewni tylko słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny oraz wybrane wzory z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Pozostałe pomoce jak np. kalkulator, linijka itd. zdający przynosi we własnym zakresie, nie ma możliwości pożyczać przyborów od innych osób,

Formuła 2015:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/fakultatywnie
Biologia Linijka

Kalkulator prosty

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Chemia Linijka

Kalkulator prosty

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Fizyka Linijka

Kalkulator prosty

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Geografia Linijka

Kalkulator prosty

Lupa

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Fakultatywnie

Historia Lupa Fakultatywnie
Historia muzyki Lupa Fakultatywnie
Informatyka Kalkulator prosty Obowiązkowo
Matematyka Linijka

Cyrkiel

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Obowiązkowo

Obowiązkowo

Wiedza o społeczeństwie Kalkulator prosty Fakultatywnie

Formuła 2023:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/fakultatywnie
Biologia Linijka

Kalkulator prosty

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Chemia Linijka

Kalkulator naukowy

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Fizyka Linijka

Kalkulator naukowy

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Geografia Linijka

Kalkulator prosty

Lupa

Fakultatywnie

Obowiązkowo

Fakultatywnie

Matematyka Linijka

Cyrkiel

Kalkulator prosty

Obowiązkowo

Obowiązkowo

Obowiązkowo

Wiedza o społeczeństwie Kalkulator prosty Fakultatywnie

Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły,

Procedury szczegółowe przekaże przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem podczas instruktażu organizacyjnego – dlatego ważne jest przybycie do szkoły i sali w bezpiecznym zapasie czasu na te czynności !!!

Osoby zdające w danym dniu dwa egzaminy (rano i po południu) mogą przebywać na terenie szkoły po za budynkiem lub w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oczekując na drugi egzamin, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznej odległości od siebie. W tym czasie mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek i napój.

Szkoła nie zapewnia wody podczas egzaminu – wodę można przynieść we własnym zakresie w butelce do 1 litra i postawić ją obok stolika egzaminacyjnego,

Część ustna:

Sesja egzaminacyjna trwa od 10 do 23 maja 2023 roku w salach 116, 115, 114, 101 i 102.

Egzaminy odbywają się w dwugodzinnych turach. Godzina podana na liście jest godziną orientacyjną, proszę o wcześniejsze przybycie do szkoły.

Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (w tym telefonów komórkowych, smartwatchy )- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami.