EGZAMIN MATURALNY W SESJI MAJ 2023

Uczeń/Absolwent będzie musiał obowiązkowo przystąpić:
1) w części ustnej do egzaminów z przedmiotów:
a) język polski
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
2) w części pisemnej z następujących przedmiotów:
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy nowożytny

Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent będzie musiał przystąpić również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent będzie też mógł przystąpić do egzaminu z kolejnych 5 przedmiotów dodatkowych.

Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2022 (dotyczy uczniów szkoły), natomiast absolwenci składają deklarację do 7 lutego 2023. Deklarację można złożyć pisemną lub elektroniczną- wykorzystując login i hasło do platformy ZIU.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz deklaracje:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6247,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2022_2023.htm

Informatory:

Informatory

Deklaracje: