Matury 2024

INSTRUKCJA CZYNNOŚCI W DNIU EGZAMINU NA TERENIE SZKOŁY

Matura pisemna

Uczniowie w dniu egzaminu zgłaszają się do szkoły:

godz. 8:10/13:10 w przypadku egzaminu odbywającego się na sali gimnastycznej lub świetlicy,

godz. 8:30/13:30 w przypadku egzaminu odbywającego się w sali lekcyjnej;

Na teren budynku szkoły wnosić należy tylko i wyłącznie niezbędne materiały i odzież. Za rzeczy osobiste pozostawione w tej odzieży szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (w tym telefonów komórkowych, smartwatchy )- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami. Wspomnianych urządzeń nie będzie można zdeponować przed egzaminem pod opieką pracownika szkoły.

Na egzamin zdający przynosi własny długopis z czarnym tuszem, którym podpisuje listę obecności, a później z niego korzysta podczas egzaminu. Warto mieć długopis zapasowy. Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonuje długopisem!

Oprócz długopisu zdający może mieć na egzaminie materiały pomocnicze zgodne z komunikatem dyrektora CKE – komunikat ten jest do pobrania poniżej tej instrukcji. Szkoła zapewni tylko słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny oraz wybrane wzory z matematyki, fizyki, biologii i chemii. Pozostałe pomoce jak np. kalkulator, linijka itd. zdający przynosi we własnym zakresie, nie ma możliwości pożyczać przyborów od innych osób,

Formuła 2015:

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo/fakultatywnie
BiologiaLinijka Kalkulator prostyFakultatywnie Obowiązkowo
ChemiaLinijka Kalkulator prostyFakultatywnie Obowiązkowo
FizykaLinijka Kalkulator prostyFakultatywnie Obowiązkowo
GeografiaLinijka Kalkulator prosty LupaFakultatywnie Obowiązkowo Fakultatywnie
HistoriaLupaFakultatywnie
Historia muzykiLupaFakultatywnie
InformatykaKalkulator prostyObowiązkowo
MatematykaLinijka Cyrkiel Kalkulator prostyObowiązkowo Obowiązkowo Obowiązkowo
Wiedza o społeczeństwieKalkulator prostyFakultatywnie

Formuła 2023

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo/fakultatywnie
BiologiaLinijka Kalkulator prostyFakultatywnie Obowiązkowo
ChemiaLinijka Kalkulator naukowyFakultatywnie Obowiązkowo
FizykaLinijka Kalkulator naukowyFakultatywnie Obowiązkowo
GeografiaLinijka Kalkulator prosty LupaFakultatywnie Obowiązkowo Fakultatywnie
MatematykaLinijka Cyrkiel Kalkulator prostyObowiązkowo Obowiązkowo Obowiązkowo
Wiedza o społeczeństwieKalkulator prostyFakultatywnie

Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły,

Procedury szczegółowe przekaże przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem podczas instruktażu organizacyjnego – dlatego ważne jest przybycie do szkoły i sali w bezpiecznym zapasie czasu na te czynności !!!

Osoby zdające w danym dniu dwa egzaminy (rano i po południu) mogą przebywać na terenie szkoły po za budynkiem lub w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu oczekując na drugi egzamin, ale z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznej odległości od siebie. W tym czasie mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek i napój.

Szkoła nie zapewnia wody podczas egzaminu – wodę można przynieść we własnym zakresie w butelce do 1 litra i postawić ją obok stolika egzaminacyjnego,

Część ustna:

Sesja egzaminacyjna trwa od 13 do 23 maja 2024 roku w salach 117, 116, 115, 114

Egzaminy odbywają się w dwugodzinnych turach. Godzina podana na liście jest godziną orientacyjną, proszę o wcześniejsze przybycie do szkoły.

Na egzamin zdający zgłasza się z dowodem osobistym. W sytuacji wyjątkowej, gdy zdający jest już w pobliżu szkoły lub na terenie szkoły, a zapomniał dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej i nie ma czasu by wrócić do domu po ten dokument należy zgłosić się przy sali egzaminacyjnej do przewodniczącego i poprosić o potwierdzenie jego tożsamości przez innego nauczyciela szkoły.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (w tym telefonów komórkowych, smartwatchy )- jeśli takie urządzenie zostanie ujawnione podczas egzaminu – zdającemu zostanie przerwany egzamin zgodnie z obowiązującymi w rozporządzeniu zapisami.