BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

  • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

  • – kucharz
  • – pracownik pomocniczy gastronomii
  • – krawiec
  • – pracownik pomocniczy krawca

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE  PRZY NABORZE
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

  • język polski, język obcy, matematyka, informatyka