Szkoła branżowa


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
(ZASADNICZA SZKOŁA  ZAWODOWA)

 • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

 • – mechanik pojazdów samochodowych
 • – krawiec
 • – kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA
(ZASADNICZA SZKOŁA  ZAWODOWA  SPECJALNA)

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

 • – kucharz
 • – krawiec
 • – pracownik pomocniczy gastronomii
 • – pracownik pomocniczy krawca

SZKOŁY POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY

 • – Technik administracji (nauka trwa 2 lata)
 • – Technik bhp (nauka trwa 1,5 roku)
 • – Technik usług kosmetycznych (nauka trwa 2 lata)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE  PRZY NABORZE
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

(ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ)

 • język polski, język obcy, matematyka, informatyka