BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

  • krawiec
  • – kucharz
  • – fryzjer

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

  • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

  • – kucharz
  • – krawiec

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE  PRZY NABORZE
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

  • język polski, język obcy, matematyka, informatyka