Szkoła branżowa


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

 • – ślusarz
 • – krawiec
 • – kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

 • –  kierunki wielozawodowe  z praktyką w zakładzie pracy

ZAWODY Z PRAKTYKĄ  W WARSZTATACH SZKOLNYCH:

 • – kucharz
 • – pracownik pomocniczy gastronomii
 • – ślusarz
 • – pracownik pomocniczy ślusarza
 • – krawiec
 • – pracownik pomocniczy krawca

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE  PRZY NABORZE
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

 • język polski, język obcy, matematyka, informatyka