Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).