Konkurs – ,,Handlowiec 2022 Roku ”

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Konkurs – ,,Handlowiec 2022 Roku ”

15.05.2022

Regulamin

 • 1 Informacje ogólne
 1. Celem konkursu „ Handlowiec 2022 roku” jest zwiększenie zainteresowania specyfiką zawodu sprzedawcy/ kasjera/ handlowcy/ przedstawiciela handlowego i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, przede wszystkim w  zakresie handlu. Cel ten realizowany będzie drogą współzawodnictwa i współpracy z zastosowaniem wiedzy praktycznej.
 2. Uczestnik- grupą docelową uczestników konkursu są uczniowie szkoły branżowej I stopnia uczący się w zawodzie sprzedawca oraz uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik handlowiec w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2021 /2022
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • 2 Zapisy do konkursu
 1. Uczniowie zgłaszają swój udział organizatorkom do dnia 15.05.2022 roku.
 2. Do konkursu przystępują wszyscy zgłoszeni uczniowie i uczennice.
 3. Konkurs składa się z 2 części:
 4. a) pisemnej – obejmuje 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czas na wykonanie zadania to 60minut,
 5. b) praktycznej –polega na wykonaniu zadania, którego rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa 120 minut.
 • 3 Przebieg konkursu
 1. Konkurs to dwuczęściowe zawody, których poziom trudności rośnie.
 2. Etap I (pisemny) zostanie przeprowadzany w auli szkolnej w dniu 23.05.2021rok o godz. 9.00.

Uczestnicy będą rozwiązywać test przygotowany przez Organizatorów. Czas trwania konkursu to 60 minut. Rywalizacja odbywać się będzie przed Komisją (3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. Test składać się będzie z 40 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie uczeń otrzyma 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych.

 1. Etap II (praktyczny) przeprowadzony będzie w pracowni sprzedaży (sala będzie podania na Etapie I do wiadomości uczestników) w dniu 24.05.2021 r.o godz. 10.40.
 2. Część praktyczna konkursu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa 120 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania zawartego w arkuszu konkursowym na stanowisku sprzedażowym.

Dodatkowo, każdy uczestnik konkursu na zapoznanie się z treścią zadania konkursowego zawartego w arkuszu oraz z wyposażeniem stanowiska sprzedażowego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej konkursu zawodowego.

 1. Pytania w tym etapie dotyczą oceny poziomu opanowania przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 2. Konkurs zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego –  w zawodzie sprzedawca oraz techniku – w zawodzie technik handlowce.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy nie przewidują przeprowadzenia dodatkowych zawodów dla uczestników, którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogli przystąpić do rywalizacji w zaplanowanych terminach.
 2. Nagroda dla wszystkich uczestników: zdobycie nowej wiedzy lub utrwalenie już posiadanej – bezcenne.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu konkursowych zadań!

Organizatorzy:

Emilia Paradowska oraz Ewelina Skałbania

Szczegóły

Data:
15.05.2022
Kategorie Wydarzenie:
, ,