Technik ekonomista

                                                Technik ekonomista jest zawodem z wieloma tradycjami.

To zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy.

W trakcie nauki w technikum w zawodzie technik ekonomista, każdy uczeń zdobywa doświadczenie oraz uczestniczy w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, firmach, urzędach.

Istnieje możliwość udziału w projektach unijnych, podnoszących swoje kwalifikacje.

Celem kształcenia jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zawód z przyszłością – kształcimy profesjonalistów

Symbol cyfrowy zawodu_331403

Egzamin zawodowy dla Technika EKONOMISTY – są to dwa egzaminy cząstkowe, zaliczenie wszystkich jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Ekonomisty. Poprzez zdanie przynajmniej jednego egzaminu uczeń otrzymuje kwalifikację, która potwierdza jego umiejętności w danym zakresie zadań.

Kwalifikacje dla Technika Ekonomisty:
– EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – na koniec trzeciej klasy.

– EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – w trakcie piątej klasy.

Egzamin z jednej kwalifikacji składa się z:
części pisemnej (teoretyczna) – składającej się z 40 pytań – czas 60 minut – próg zaliczeniowy: min. 50%
części praktycznej (na stanowisku komputerowym) – składającej się z zadania praktycznego – 180 minut – próg zaliczeniowy: min. 75%.

Nauka zawodu odbywa się w dwóch pracowniach komputerowych z wykorzystaniem programu InsERT_GT w następujących modułach: Subiekt_GT, Rachmistrz_GT, Gratyfikant_GT oraz Rewizor_GT.

Egzamin zawodowy_teoria

 

I wszystko jasne!!!

Technik ekonomista jest zawodem z wieloma tradycjami.

Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno – prawnych.

Możliwość zatrudnienia:

 • Urzędy (Miasta, Gminy, Celno – Skarbowe)
 • Banki
 • Korporacje
 • Instytucje ubezpieczeniowe i podatkowe
 • Biura rachunkowe i maklerskie
 • Firmy produkcyjne, usługowe i handlowe
 • Placówki oświatowe
 • Własna firma
 • Instytucje unijne
 • Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne

Możliwość dalszego kształcenia na wybranych studiach ekonomicznych i administracyjnych.

Ekonomiści aktywnie prowadzą oraz .

Jesteśmy w radio GDM_Gigantyczna Dawka Muzyki oraz w Radzie Samorządu Uczniowskiego 🙂

Technik ekonomista to Twój zawód, Twoja przyszłość oraz … 🙂

 • udział w projektach
 • wiedza i praktyka
 • ciekawe praktyki
 • konkursy i olimpiady
 • interesujące perspektywy
 • uznanie pracodawcy
 • ciekawe zatrudnienie.

EKONOMIA zawsze BYŁA, JEST i BĘDZIE. Ten zawód ma przyszłość, perspektywy rozwoju i interesujące zatrudnienie. Czekamy na Ciebie Ósmoklasisto… 🙂 🙂 🙂 Zapraszamy …

Rekrutacja 2022/23

Szkolne Radio GDM

Ekonomiści w Radzie Samorządu Uczniowskiego