Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli.

Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych.

Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników.

Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi- tego nauczysz się w naszej szkole.

K.1- A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizowania działalności gospodarczej i obliczanie podatków. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych oraz  sporządzanie planów, analiz i sprawozdań.

K.2 – A.36. Prowadzenie rachunkowości – odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdania finansowego i analizy finansowej.