Promujemy ideę wolontariatu.

Seminarium malarskie w Lüneburgu.
2017-10-06
„Idźmy naprzód z nadzieją”
2017-10-09