Cykliczny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: William Shakespeare