„Dusza idzie do nieba – ciałem możesz się podzielić”