Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania planu zdjęciowego;
  • rejestrowania  obrazu;
  • obróbki i publikowania obrazu;
  • przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
  • wykonywania i publikowania  projektów multimedialnych.