Krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości…. w Biegu Niepodległości