„Pamiętamy o tych, co już sami nie mogą o sobie przypominać”