MEMem w Wieszcza – konkurs

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

MEMem w Wieszcza – konkurs

31.10.2022

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie na projekt graficzny.

Szczegóły poznasz w regulaminie konkursu.

Zapraszamy!

 

Regulamin konkursu

 „MEMem w Wieszcza”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie ZS nr 1 w Wągrowcu.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Romantycznie i na wesoło, realizowanego przez bibliotekę (X-XI 2022r.).
 4. Celami konkursu są:
 • zainteresowanie uczniów życiem i twórczością trzech wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego (2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu),
 • zachęcenie uczniów do aktywności twórczej oraz próby interpretacji tekstu literackiego przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych,
 • rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Zadaniem konkursowym jest opracowanie MEMów dotyczących życia i (lub) twórczości wieszczów narodowych (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego), przy wykorzystaniu narzędzi strony internetowej memy.pl, aplikacji ToonyTool, itp.
 • MEM musi stanowić samodzielną pracę ucznia, nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty MEMa.
 • MEM powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG, przesłanego na adres mailowy: telimena50@o2.pl, w temacie wpisując: „Konkurs MEM” oraz imię i nazwisko autora.
 • termin zgłaszania projektów upływa dnia 10.2022r.
 1. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt. 5 oceniane będą według poniższych kryteriów:
 • oryginalność pomysłu,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i czytelność.
 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o wyborze najlepszego MEMa. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły i/lub facebooku wraz z publikacją wybranych MEMów.
 3. Laureat konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy oraz nagrodę rzeczową.
 4. Postanowienia końcowe:
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.
 • Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:
 • praca jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich),
 • wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1000, ze zm.), a także na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na stronie ZS nr 1 http://www.giganci.pl/ i szkolnym Facebooku, a także do ich wielokrotnej ekspozycji na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

Details

Date:
31.10.2022
Event Categories:
, , , ,