Z GŁOWĄ W CHMURZE – konkurs na projekt graficzny

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Z GŁOWĄ W CHMURZE – konkurs na projekt graficzny

31.12.2022

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na projekt graficzny banera, promującego hasło przewodnie roku 2023 – „Z głową w chmurze”.

Szczegóły udziału w konkursie znajdziesz w poniższym regulaminie.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu na projekt graficzny banera

p.n. „Z głową w chmurze”

 1. Organizatorem konkursu na projekt graficzny jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 2. Konkurs tematycznie nawiązuje do hasła przewodniego roku 2023 „Z głową w chmurze”
 3. Celami konkursu są:
 • wzbudzenie refleksji na temat nieograniczonego dostępu człowieka do chmury internetowej, możliwości ale też zagrożeń z nim związanych,
 • rozwijanie umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.
 1. Adresaci konkursu : uczniowie ZS nr 1 w Wągrowcu.
 2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu graficznego banera– zawierającego w swojej treści skojarzenia dotyczące sieci internetowej oraz bezpiecznego i rozsądnego „z głową”, użytkowania jej przez człowieka.
 • Projekt wykonany przy wykorzystaniu narzędzi graficznych Corel, Adobe ilustrator, stanowić musi samodzielną pracę ucznia oraz nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich.
 • Projekt banera powinien zostać dostarczony w pliku wektorowym w krzywych oraz wyeksportowany do formatu JPG, w rozmiarze 9,2 m x 1,2 m netto i 9,30 m x 1,30 m brutto, w rozdzielczości 150 dpi, w palecie kolorów CMYK.
 • Prace należy przesłać na adres mailowy: telimena50@o2.pl, w temacie wpisując: „Z głową w chmurze” oraz imię i nazwisko autora projektu.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty.
 • Termin zgłaszania projektów upływa dnia 31.12.2022 r.
 1. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt. 5 oceniane będą według poniższych kryteriów:
 • oryginalność pomysłu,
 • zgodność z tematem,
 • estetyka i czytelność.
 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która zdecyduje o wyborze najlepszego projektu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2023r.
 3. Laureat konkursu otrzyma dyplom okolicznościowy oraz nagrodę rzeczową.
 4. Postanowienia końcowe:
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.
 • Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że:
 • praca jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich).
 • Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2019 poz. 1000, ze zm.), a także wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych prac na konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na stronie ZS nr 1 http://www.giganci.pl/ i szkolnym Facebooku, a także do ich wielokrotnej ekspozycji na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

 

Szczegóły

Data:
31.12.2022
Kategorie Wydarzenie:
, , , ,