Wybór kierunku


Wybierz interesujący Cię kierunek.

Zwróć uwagę na kolejność wybranych zawodów

Pamiętaj – wybieraj klasy od pierwszego do ostatniego wyboru, możesz wybrać kilka zawodów. Jeśli chciałbyś dostać się do technikum, a na pierwszym miejscu wybierzesz klasę zawodową, to system przydzieli Ciebie do klasy zawodowej, nawet jeżeli ilość zebranych punktów pozwoli Ci na uczęszczanie do klasy technikum. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów. Nie ograniczaj się także do jednego, czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów, zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły.

Rejestracja


WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

 

(zapamiętaj swój login i hasło, które będą potrzebne w dalszej części rekrutacji)

Wydrukowane i podpisane podanie dostarczamy do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Termin: od 20 maja 2024r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024r. (piątek) do godz.15:00

Uzupełnienie dokumentu


Składasz do szkoły pierwszego wyboru oryginał lub poświadczone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin: od 21 czerwca (piątek) do 5 lipca (piątek) 2024r. do godz.15:00

Wyniki


Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
Termin: 11 lipca (czwartek) 2024r. godz.12:00

Oryginały dokumentów


Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych w szkole pierwszego wyboru lub szkole kolejnych wyborów, a Twoi rodzice/opiekunowie potwierdzają wolę podjęcia przez Ciebie nauki w danej szkole, to złóż oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dodaj 3 podpisane zdjęcia. Pamiętaj o wypełnieniu następujących formularzy:

Termin: do 11 lipca (czwartek) 2024r. do 17 lipca (środa) 2024r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych


Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnej ze szkół, które wybrałeś to zapoznaj się z zasadami rekrutacji uzupełniającej lub skontaktuj się z Sekretariatem Szkoły.

Termin: 18 lipca (czwartek) 2024r.  do godz. 12:00

Rekrutacja uzupełniająca


Rekrutacja uzupełniająca / Sekretariat Szkoły

Termin: od 19 lipca (piątek) 2024r.  do 26 lipca (piątek) 2024r. do godz. 15:00

Wybór kierunku


Wybierz interesujący Cię kierunek.

Składanie dokumentu


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

Termin:  od 03 czerwca (poniedziałek) 2024r. do 26 czerwca (środa) do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne promocyjne.

Termin:  od 21 czerwca (piątek) 2024r. do 26 czerwca (środa) do godz. 15:00

Wyniki


Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.
Termin: 02 lipca (wtorek) 2024r. do godz. 12:00

Oryginały dokumentów


Złożenie oryginałów dokumentów. Pamiętaj o wypełnieniu następujących formularzy:

Termin: od 02 lipca (wtorek) do 10 lipca (środa) 2024r. do godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych


Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnej ze szkół, które wybrałeś to zapoznaj się z zasadami rekrutacji uzupełniającej lub skontaktuj się z Sekretariatem Szkoły.

Termin: 11 lipca (czwartek) 2024r. do godz. 12:00

Rekrutacja uzupełniająca


Rekrutacja uzupełniająca / Sekretariat Szkoły

Termin: od 12 lipca (piątek) do 18 lipca (czwartek) 2024r. do godz. 12:00