Rekrutacja krok po kroku


1

Wybór kierunku


Wybierz interesujący Cię kierunek i zapoznaj się z  regulaminem rekrutacji.

2

Zwróć uwagę na kolejność wybranych zawodów (czytaj)

Pamiętaj – wybieraj klasy od pierwszego do ostatniego wyboru, możesz wybrać kilka zawodów. Jeśli chciałbyś dostać się do technikum, a na pierwszym miejscu wybierzesz klasę zawodową, to system przydzieli Ciebie do klasy zawodowej, nawet jeżeli ilość zebranych punktów pozwoli Ci na uczęszczanie do klasy technikum. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów. Nie ograniczaj się także do jednego, czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów, zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

(zapamiętaj swój login i hasło, które będą potrzebne w dalszej części rekrutacji)

Termin: od 11 maja (poniedziałek) 2020  do 23 czerwca (wtorek) 2020  do godz. 15.00

3

Składanie dokumentu

Składasz do szkoły pierwszego wyboru oryginał lub poświadczone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin:  od 26 czerwca (piątek) do 30 czerwca (wtorek) 2020 r. do godz. 15:00

4

Wyniki


Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.
Termin: 13 lipca (poniedziałek) 2020 r.

5

Oryginały dokumentów

Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych w szkole pierwszego wyboru lub szkole kolejnych wyborów, a Twoi rodzice/opiekunowie potwierdzają wolę podjęcia przez Ciebie nauki w danej szkole, to złóż oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dodaj 3 podpisane zdjęcia. Pamiętaj o wypełnieniu następujących formularzy:

Termin: do 20 lipca (poniedziałek) 2020 r.

6

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych


Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnej ze szkół, które wybrałeś to zapoznaj się z zasadami rekrutacji uzupełniającej lub skontaktuj się z Sekretariatem Szkoły.

Termin: 21 lipca (wtorek) 2020 r. godz. 13:00

7

Rekrutacja uzupełniająca


Rekrutacja uzupełniająca / Sekretariat Szkoły

Termin: od 22 lipca (środa) 2020 r.  do 17 sierpnia ( poniedziałek) 2020 r.